eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Koszty uzyskania przychodu gdy umowa o pracę z młodocianym

Koszty uzyskania przychodu gdy umowa o pracę z młodocianym

2013-11-07 10:56

Koszty uzyskania przychodu gdy umowa o pracę z młodocianym

Koszty uzyskania przychodu gdy umowa o pracę z młodocianym © irontrybex - Fotolia.com

Do niektórych prac można zatrudniać osoby młodociane (a więc takie, które nie ukończyły 18 roku życia). Z młodocianymi są także zawierane umowy o pracę w celu przygotowania ich do wykonywania określonego zawodu. Za powyższą pracę młodociany pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które na tle podatkowym nie różni się od wynagrodzeń innych pracowników.
Zasady zatrudniania młodocianych określają przepisy Kodeksu pracy. Mówią one m.in. że młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła lat 18. Zatrudnianie osób młodszych jest zabronione, poza pewnymi wyjątkami uregulowanymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie kodeksu pracy. Ponadto młodociany może wykonywać jedynie lekkie prace (których wykaz określa pracodawca).

Zatrudnienie młodocianego możliwe jest przy tym pod warunkiem ukończenia przez niego gimnazjum i przedstawienia świadectwa lekarskiego stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu (z pewnymi nielicznymi wyjątkami).

Niemniej młodociani bardzo często są zatrudniani nie po to, aby wykonywać jakąkolwiek pracę, ale w celu przygotowania zawodowego. Zawarta umowa o pracę winna tutaj przede wszystkim określać rodzaj przygotowania zawodowego, czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego, sposób dokształcania teoretycznego oraz wysokość wynagrodzenia. Warto przy tym pamiętać, że minimalna wysokość takiego wynagrodzenia jest odgórnie uregulowana i różni się w zależności, na którym roku nauki pracownik taki się znajduje.

fot. irontrybex - Fotolia.com

Koszty uzyskania przychodu gdy umowa o pracę z młodocianym

Wypłacone wynagrodzenie, czy to w przypadku umowy zawartej w celu przygotowania zawodowego, czy też innym celu, na gruncie podatku dochodowego stanowi przychód z umowy o pracę i stosunków pokrewnych.


Wypłacone wynagrodzenie, czy to w przypadku umowy zawartej w celu przygotowania zawodowego, czy też innym celu, na gruncie podatku dochodowego stanowi przychód z umowy o pracę i stosunków pokrewnych.

Co za tym idzie wynagrodzenie takie jest obarczone podatkiem dochodowym, zaś właściwym sposobem jego opodatkowania jest skala podatkowa (przychód taki podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w art. 32 updof). Oznacza to, że zakład pracy zatrudniający młodocianego występuje tutaj w roli płatnika obowiązanego do obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia na konto fiskusa zaliczki na podatek dochodowy od tak wypłaconego wynagrodzenia.

Przy ustalaniu zaliczki na podatek przy tym płatnik obowiązany jest brać pod uwagę koszty uzyskania przychodów. Te występują tutaj w takiej samej wysokości, do jakiej mają prawo pracownicy pełnoletni. Oznacza to, że w przypadku, gdy zakład pracy jest położony w tej samej miejscowości, co miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, koszty uzyskania przychodu wynoszą 111,25 zł miesięcznie, zaś w przypadku gdy miejsce zamieszkania młodocianego jest inne od miejsca położenia zakładu pracy, ma on prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w kwocie 139,06 zł. Oczywiście aby zakład pracy mógł koszty podwyższone uwzględniać, pracownik musi mu złożyć w tym zakresie stosowne oświadczenie oraz nie może on uzyskiwać on dodatku za rozłąkę.

Warto także pamiętać, że wypłacone młodocianemu zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę wynagrodzenie (czy to w celu przygotowania zawodowego czy też innym) obarczone jest także składkami na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, które mają wpływ na wysokość obliczanej zaliczki na podatek dochodowy.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: