eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zawiadomienie urzędu skarbowego o formie opodatkowania

Zawiadomienie urzędu skarbowego o formie opodatkowania

2013-12-11 13:29

Zawiadomienie urzędu skarbowego o formie opodatkowania

Zawiadomienie urzędu skarbowego o formie opodatkowania © s_l - Fotolia.com

Obecnie podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą o wybranej formie opodatkowania zawiadamiają fiskusa za pośrednictwem formularza CEIDG-1. Raz wybraną formę mogą jednak z czasem zmienić. Ustawodawca pozwala na takie działanie z początkiem każdego roku podatkowego. W jaki sposób o zmianie urząd powiadomić - także na formularzu CEIDG?
Odpowiedź na powyższe pytanie wydaje się być negatywna. Jak bowiem wynika z analizy przepisów podatkowych (art. 9 ust. 1-2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 9 ust. 1-2 i art. 29 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) jedynie podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a więc na formularzu CEIDG-1 (w przypadku karty podatkowej do wniosku trzeba dołączyć PIT-16). Warto przy tym pamiętać, iż złożenie zawiadomienia o wyborze formy opodatkowania za pośrednictwem tego formularza jest prawem, z którego nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać, ale nie muszą. Jeżeli podatnik z prawa tego nie skorzysta winien złożyć fiskusowi (właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego) odrębne oświadczenie w tym zakresie. Wyjątkiem są ci podatnicy, którzy dla nowo otwartej działalności wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Jest to bowiem podstawowa forma opodatkowania, pozostałe są względem niej fakultatywne.

fot. s_l - Fotolia.com

Zawiadomienie urzędu skarbowego o formie opodatkowania

Jeżeli podatnik postanowi zmienić formę opodatkowania, o fakcie tym musi właściwy dla siebie urząd skarbowy powiadomić. Stosownego zawiadomienia należy dokonać w formie pisemnej. Niemniej ustawodawca nie wskazał urzędowego wzoru takiego zawiadomienia.


Jak już zostało to wyżej podkreślone, skorzystanie na początku firmy z danej formy opodatkowania nie oznacza, że jest to wybór na cały okres prowadzenia działalności gospodarczej. Otóż w latach następnych podatnik może kontynuować dotychczasową formę opodatkowania (o ile nie straci do niej prawa z różnych przyczyn, np. wykonanie czynności wyłączającej dany sposób rozliczania podatku, przekroczenie określonego limitu), bądź też postanowić o zmianie. W przypadku kontynuacji fiskusowi nie trzeba składać żadnych dodatkowych oświadczeń ani wniosków. Przyjmuje się tutaj bowiem, że dokonany na początku wybór ma zastosowanie także w latach następnych. Jest tak przy każdej formie opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa).

Jeżeli jednak podatnik postanowi zmienić formę opodatkowania, o fakcie tym musi właściwy dla siebie urząd skarbowy powiadomić. Przypomnijmy, iż zmiany takiej (dobrowolnie) można dokonać jedynie na początku roku podatkowego – do 20 stycznia i będzie ona miała zastosowanie dla podatnika co do zasady przez cały rok (nie jest możliwa jej dobrowolna zmiana w trakcie roku).

Stosownego zawiadomienia należy dokonać w formie pisemnej. Niemniej ustawodawca nie wskazał urzędowego wzoru takiego zawiadomienia (za wyjątkiem karty podatkowej, gdzie wniosek o jej zastosowanie składa się na formularzu PIT-16). Co za tym idzie wystarczającym wydaje się tutaj być oświadczenie podatnika wskazujące, jaką formę opodatkowania na dany rok wybrał. Jedyne o czym trzeba pamiętać, to że oświadczenie takie musi zostać złożone na piśmie i w określonym terminie.

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: