eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Likwidacja stanów magazynowych w koszty uzyskania przychodu

Likwidacja stanów magazynowych w koszty uzyskania przychodu

2013-12-31 13:07

Likwidacja stanów magazynowych w koszty uzyskania przychodu

Likwidacja stanów magazynowych w koszty uzyskania przychodu © Eisenhans - Fotolia.com

Koszt faktycznie zlikwidowanych zapasów magazynowych, które straciły swą przydatność i nie rokują możliwości ich wykorzystania do produkcji urządzeń cz, świadczenia usług, czy do serwisowania, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Takie stanowisko podatnika potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 18.12.2013 r. nr IBPBI/2/423-1220/13/MO.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spółka zajmuje się produkcją urządzeń fiskalnych, części i podzespołów do nich, wag elektronicznych i drukarek etykietujących. Prowadzi także sprzedaż powyższych urządzeń, świadczy usługi serwisowe, gwarancyjne i pogwarancyjne. Trudni się przy tym również handlem materiałami eksploatacyjnymi i akcesoriami do nich. Jest jednym z głównych polskich dostawców pełnej gamy kas fiskalnych i drukarek fiskalnych. W związku z powyższym dokonuje zakupu niezbędnych materiałów i towarów, które służą produkcji wskazanych urządzeń, ich napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych a także świadczenia usług serwisowych czy remontu maszyn spółki. Spółka z uwagi na profil działalności i rodzaj świadczonych usług musi utrzymywać stałą rezerwę serwisową w magazynie obejmującą praktycznie pełny wachlarz części do produkowanych wyrobów oraz części do wyrobów handlowych, co ma pracownikom serwisu pozwolić na usuwanie każdej awarii w ramach umów serwisowych czy gwarancji (jako że dostawy części zamiennych realizowane są nie tylko w Polsce ale i zagranicą, w tym z krajów azjatyckich, w związku z czym mogą trwać nawet kilka miesięcy). Postęp techniczny, zmieniające się wymagania rynkowe jak też zmiany technologiczne powodują, że spółka nabywa i stosuje coraz nowocześniejsze materiały i rozwiązania techniczne. To z kolei prowadzi do tego, że materiały o niższych parametrach, które jeszcze pozostają na magazynie, stają się nieprzydatne (co jest od spółki niezależne). Część materiałów i surowców wskutek długiego przechowywania traci także swoją wartość użytkową. Ponadto zapas gotowych urządzeń fiskalnych, dla których wygasła homologacja (ta trwa 3 lata), nie może podlegać sprzedaży. W związku z powyższym zadano pytanie, czy koszt faktycznie zlikwidowanych zapasów magazynowych (surowców, materiałów, części zamiennych, półproduktów, podzespołów itp.), które straciły swą przydatność i nie rokują możliwości ich wykorzystania do produkcji urządzeń (świadczenia usług), czy do serwisowania, spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to jest następujące:

„(…) Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym powyżej stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) koszt faktycznie zlikwidowanych zapasów magazynowych będzie spełniał definicję kosztu uzyskania przychodów określoną w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. dalej: „updop”).

fot. Eisenhans - Fotolia.com

Likwidacja stanów magazynowych w koszty uzyskania przychodu

Koszt faktycznie zlikwidowanych zapasów magazynowych, które straciły swą przydatność i nie rokują możliwości ich wykorzystania do produkcji urządzeń cz, świadczenia usług, czy do serwisowania, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.


Zgodnie z tym przepisem, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. W art. 16 ust. 1 updop, nie wymieniono strat w zapasach, zatem koszty tego typu mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop. Updop nie uznaje jedynie za koszt uzyskania przychodu między innymi: strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych (art. 16 ust. 1 pkt 5 updop), strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności (art. 16 ust. 1 pkt 6 updop), strat powstałych w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków (art. 16 ust. 1 pkt 47 updop), strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym (art. 16 ust. 1 pkt 50 updop).

Utrzymywanie zapasów magazynowych, tj. surowców, materiałów, części zamiennych, podzespołów itp. ma swoje uzasadnienie biznesowe (ekonomiczne). Celem tych działań jest osiągniecie przychodów oraz zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Zapasy wykorzystywane są bowiem do produkcji towarów, wykonywania napraw gwarancyjnych, czy też świadczenia usług serwisowych. Likwidacja zaś będzie następowała z przyczyn niezależnych od woli Spółki, tj. ze względu na postęp techniczny, zmianę wymagań rynkowych, wygaśniecie homologacji, utratę przydatności itp. W związku z powyższym istnieją zasadne przesłanki dla zaliczenia kosztu zlikwidowanego zapasu do kosztów uzyskania przychodu, albowiem wydatek ten jest ponoszony celem zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Wydatek ten jest także prawidłowo udokumentowany poprzez sporządzenie protokołu likwidacji i dokonanie złomowania. Odzyskany złom podlega zaś sprzedaży. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: