eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenia od dochodu w PIT 2013: ulga na krew

Odliczenia od dochodu w PIT 2013: ulga na krew

2014-01-08 12:48

Odliczenia od dochodu w PIT 2013: ulga na krew

Odliczenia od dochodu w PIT 2013: ulga na krew © evasilchenko - Fotolia.com

Ulga na krew pozwala pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym o ok. 3,5 tys. zł. Niemniej ulga ta, traktowana jako darowizna, jest limitowana. Nie może ona (wraz z jeszcze dwoma innymi darowiznami) przekroczyć 6% dochodu (a w przypadku ryczałtowców przychodu) wykazanego w zeznaniu rocznym.
Ulga na krew została określona w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Zgodnie z nim dochód, stanowiący podstawę opodatkowania tym podatkiem, pomniejsza się o darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy.

Maksymalna kwota odliczenia z tego tytułu nie może przekroczyć 6% wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym dochodu (u ryczałtowców przychodu). Trzeba jednak pamiętać, że w limicie tym mieszczą się aż trzy różne darowizny, tj. oprócz wskazanej wyżej ulgi na krew także darowizn na cele kultu religijnego oraz darowizn na cele pożytku publicznego, przekazanych instytucjom do tego upoważnionym. Jeżeli zatem przykładowo wykazany w rocznym PIT dochód podatnika wyniósł 50 tys. zł, w ramach ulg dotyczących powyższych darowizn nie będzie mógł on odliczyć więcej, aniżeli 3 tys. zł. Jest to niewiele, jako że sama ulga na krew może ten limit pochłonąć.

Cena krwi

Odliczeniu nie podlega sama przekazana krew a ekwiwalent, który podatnik mógłby za nią otrzymać. Pod pojęciem krwi rozumie się tutaj także osoczę i inne składniki krwi. Co się zaś tyczy samej ceny krwi, ta została określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz.U. nr 263, poz. 2625 z późn. zm.). Jeden litr krwi został wyceniony na 130 zł, zaś jeden litr osocza na 170 zł.

Należy w tym miejscu jednak podkreślić, że zdaniem organów podatkowych, jak też samego Ministerstwa Finansów, przy liczeniu ulgi należy brać pod uwagę jedynie cenę krwi, nie osocza. Zdaniem fiskusa bowiem skoro ustawodawca mówi w updof jedynie o ekwiwalencie za krew, to bez względu na to, czy podatnik oddał osocze, czy krew, ulga przysługuje mu w wysokości ekwiwalentu za oddaną krew, a więc 130 zł za każdy oddany litr krwi bądź osocza. Nie należy tutaj także stosować (wyższego) ekwiwalentu za szczególnie rzadkie grupy krwi czy osocza.

fot. evasilchenko - Fotolia.com

Odliczenia od dochodu w PIT 2013: ulga na krew

Ulga na krew pozwala pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym o ok. 3,5 tys. zł. Niemniej ulga ta, traktowana jako darowizna, jest limitowana. Nie może ona (wraz z jeszcze dwoma innymi darowiznami) przekroczyć 6% dochodu.


Ile krwi można oddać?

Ilość oddawanej w trakcie roku krwi czy osocza także jest limitowana odgórnie przez ustawodawcę. Jeden dawca może oddać jednorazowo 450 ml krwi. W przypadku mężczyzn krew nie może być pobierana częściej niż 6 razy do roku, zaś w przypadku kobiet nie częściej niż 4 razy do roku. Przerwa pomiędzy pobraniami nie może przy tym być krótsza niż 8 tygodni. Co za tym idzie, mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 litra krwi, zaś kobieta jedynie 1,8 litra krwi. Wartość ekwiwalentu za takie ilości oddanej krwi wyniosą zatem odpowiednio 351 zł i 234 zł i tyle będzie można odliczyć w rocznym PIT. Nie są to duże wartości. Trzeba przy tym pamiętać, że odliczeniu podlega jedynie faktycznie darowana krew – wyżej wskazane kwoty są jedynie górnymi limitami odliczeń.

Co się z kolei tyczy osocza, tego w ciągu roku można oddać maksymalnie 25 litrów. Limit ten obowiązuje zarówno w stosunku do mężczyzn jak i kobiet. Tym samym odliczenie z tego tytułu może maksymalnie wynosić 3 250 zł (przy założeniu, że takie ilości osocza faktycznie zostały oddane).

Podsumowując powyższe, w rocznym zeznaniu podatnik może odliczyć maksymalnie kwotę 3 601zł gdy jest mężczyzną bądź 3 484 zł gdy jest kobietą. Powyższe daje maksymalnie oszczędności na podatku w wysokości 1 152,32 zł w przypadku mężczyzn i 1 040 zł w przypadku kobiet. Aby jednak tak dużo na podatku zaoszczędzić, darowizna musi być odliczona od dochodu opodatkowanego wg 32% stawki podatku dochodowego. Dochody większej części społeczeństwa mieszczą się zaś w pierwszym progu podatkowym i są opodatkowane 18% stawką podatku. Co za tym idzie, tutaj maksymalna oszczędność na podatku to 648,18 zł w przypadku mężczyzn i 627,12 zł w przypadku kobiet. Jeszcze mniej z reguły zaoszczędzają ryczałtowcy (gdyż ci w przeważającej części płacą podatek wg stawek 3%, 5,5% i 8,5%).

 

1 2

następna

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: