eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenia od podatku 2013: 1 proc. dla OPP

Odliczenia od podatku 2013: 1 proc. dla OPP

2014-01-29 13:08

Odliczenia od podatku 2013: 1 proc. dla OPP

Odliczenia od podatku 2013: 1 proc. dla OPP © serq - Fotolia.com

Aż 1 procent podatku należnego dla wybranej organizacji pożytku publicznego. W takim zakresie podatnicy mogą decydować o tym, na co ma być przeznaczony ich podatek dochodowy. Nie jest to dużo, niemniej w skali całego kraju sumy są już spore. Dlatego przy wypełnianiu zeznania rocznego warto zadysponować tym jednym procentem.
Należy przy tym pamiętać, że 1 procent podatku dla OPP nie jest ulgą podatkową. Podatnik, który postanowi przekazać go wybranej organizacji nie zapłaci z tego tytułu mniejszego zobowiązania podatkowego czy też nie otrzyma większego zwrotu podatku. Finansowo podatnik tutaj nic nie traci ani też nie zyskuje. Może on jedynie w niewielkim zakresie wpłynąć na to, gdzie jego podatek trafi (w tym przypadku na szczytny cel).

Podatek przekazuje urząd skarbowy

Zasady przekazywania 1 proc. podatku dla wybranej organizacji znalazły się w art. 45c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej udpof). Co ów przepis mówi? Otóż naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek wyrażony w zeznaniu rocznym przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika ze specjalnie przygotowanego w tym celu wykazu, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:
  1. z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
  2. z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

1% podatku należnego ulega tutaj zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (jeżeli zatem przykładowo 1% podatku należnego wynosi 123,58 zł, fiskus wybranej OPP przekaże 123,50 zł).

fot. serq - Fotolia.com

Odliczenia od podatku 2013: 1 proc. dla OPP

Aż 1 procent podatku należnego dla wybranej organizacji pożytku publicznego. W takim zakresie podatnicy mogą decydować o tym, na co ma być przeznaczony ich podatek dochodowy.


Jak zawrzeć w zeznaniu wniosek o przekazanie 1% podatku dla OPP? Formularze służące do rozliczenia podatku mają dla tej czynności wyodrębnione specjalne miejsce (pod końcem formularza). Czynności podatnika ograniczają się tutaj do wskazania numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (tzw. numer KRS) wybranej organizacji pożytku publicznego, na rzecz której pieniądze mają zostać przekazane oraz podanie wysokości przekazywanej kwoty. Oczywiście kwota ta nie może przekraczać 1% podatku należnego. Dodajmy w tym miejscu, że zeznania podatkowe posiadają także pola przewidziane dla wpisania celu szczególnego, na jaki organizacja powinna otrzymane pieniądze z podatku podatnika przeznaczyć. Należy jednak pamiętać, że takie konkretne wskazanie przeznaczenia pieniędzy nie jest dla danej OPP wiążące. Podanie celu szczegółowego powoduje jednak, że wraz z pieniędzmi wybrana organizacja otrzyma informację o tym, w jaki sposób przekazujący życzy sobie, aby środki finansowe zostały wykorzystane. Podatnik może przy tym także wyrazić zgodę na to, aby urząd skarbowy przekazał wybranej przez niego organizacji jego dane osobowe.

Trzeba przy tym zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe podanie numeru KRS wybranej organizacji. Należy bowiem pamiętać, że to jedyny identyfikator, po jakim urząd skarbowy może określić o jaką organizację chodzi. W zeznaniu podatkowym nie ma bowiem miejsca chociażby na podanie nazwy wybranej organizacji.

Ważne! W jednym zeznaniu podatkowym podatnik może wskazać tylko jedną organizację pożytku publicznego, z którą chciałby się podzielić swoim podatkiem.

Ważne terminy

Urząd skarbowy przekaże zadeklarowany w zeznaniu 1% podatku należnego wybranej organizacji pożytku publicznego, o ile samo zeznanie trafi do niego w określonym terminie przewidzianym dla jego złożenia (co zostało zawarte w przytoczonym wyżej przepisie). I tak w przypadku ryczałtowców zeznanie takie (a więc PIT-28) musi zostać złożony do 31 stycznia 2014 r. Pozostali uprawnieni do przeznaczenia 1% swojego podatku wybranej organizacji muszą zaś zdążyć ze złożeniem zeznania do końca kwietnia 2014 r. Jeżeli PIT nie trafi do fiskusa na czas, podatnik straci prawo do przekazania 1% swojego podatku wybranej OPP.

Nieco inaczej jest w przypadku korekt zeznań. Te muszą trafić do urzędu w ciągu miesiąca od upływu terminu przewidzianego dla złożenia zeznania rocznego. Tym samym uwzględniane będą korekty złożone przez ryczałtowców do 28 lutego 2014 r. oraz przez pozostałych podatników do 2 czerwca 2014 r. (31 maj przypada bowiem w sobotę, a więc termin przesuwa się tutaj na poniedziałek).

Na tym jednak nie koniec. Aby bowiem fiskus spełnił wyrażony przez podatnika w zeznaniu wniosek o przekazanie podatku wybranej organizacji, w pierwszej kolejności wynikający z tego zeznania (bądź jego korekty) podatek musi został w pełni uregulowany. Uregulowanie podatku należnego wynikającego z zeznania musi tutaj nastąpić w terminie dwóch miesięcy licząc od upływu terminu do złożenia zeznania (co za tym idzie ryczałtowcy muszą podatek zapłacić najpóźniej do końca marca, zaś pozostali podatnicy do końca lipca 2014 r.). Warto przy tym pamiętać, że jeżeli niezapłacony podatek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (obecnie jest to kwota 6,60 zł), fiskus na potrzeby przekazania 1% podatku będzie traktował takie zaległości jako „zapłacone”.

Zapłatą nie muszą oczywiście martwić się ci podatnicy, którzy w zeznaniu PIT za 2013 r. wykazują nadpłatę podatku. Tutaj bowiem nie występuje obowiązek jego dopłaty. Jeżeli jednak po złożeniu takiego zeznania podatnik następnie je koryguje i pierwotnie wykazana kwota nadpłaty ulega w związku z tą korektą zmniejszeniu (a więc fiskusowi trzeba zwrócić powstałą w ten sposób różnicę), od uregulowania powstałej różnicy uzależnione będzie to, czy organ podatkowy przekaże wskazanej w korekcie zeznania organizacji pożytku publicznego 1 proc. podatku należnego wynikającego z tej korekty.

 

1 2

następna

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: