eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne bez podatku dochodowego

Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne bez podatku dochodowego

2014-02-19 13:18

Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne bez podatku dochodowego

Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne bez podatku dochodowego © apops - Fotolia.com

W dniu 8 marca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny (dalej "NSA") wydał wyrok, w którym stwierdził, że dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi lub udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ uzyskanie z tytułu tych wpłat certyfikatów inwestycyjnych nie stanowi przychodu podatkowego przewidzianego w przepisach prawa podatkowego (sygn. akt II FSK 1479/11, dalej "wyrok").
W stanie faktycznym sprawy skarżący wniósł do organu podatkowego wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej odnośnie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wpłat na certyfikaty inwestycyjne dokonywanych przy pomocy papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Skarżący we wniosku o wydanie interpretacji zapytał czy w przypadku objęcia przez osobę fizyczną, mającą miejsce zamieszkania w Polsce, certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym za wniesienie wpłaty w postaci papierów wartościowych lub udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje u tej osoby fizycznej przychód z kapitałów pieniężnych, ze źródła "prawa majątkowe" lub ze źródła "inne źródła" stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem skarżącego objęcie takich certyfikatów inwestycyjnych nie stanowi przychodu z tytułu kapitałów pieniężnych, ze źródła „prawa majątkowe” ani ze źródła „inne źródła”, przez co nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W opinii organu podatkowego, wyrażonej w interpretacji indywidualnej, wskazane powyżej stanowisko przyjęte przez skarżącego jest nieprawidłowe. Zdaniem organu podatkowego wniesienie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego zamkniętego jest równoznaczne z ich odpłatnym zbyciem. Zatem wartość otrzymanych w zamian certyfikatów inwestycyjnych odpowiada wartości wniesionym udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy też wartości papierów wartościowych, przez co stanowi przychód, podlegający opodatkowaniu. Organ podatkowy uznał, że w wyniku objęcia certyfikatów inwestycyjnych osoba fizyczna uzyskuje przychód z kapitałów pieniężnych. Jak wskazano w interpretacji, w chwili dokonania wpłaty na certyfikaty inwestycyjne następuje odpłatne przeniesienie tytułu własności udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub papierów wartościowych na fundusz. Oznacza to, że z tytułu zbycia udziałów lub papierów wartościowych zbywający uzyskałby dochód, od którego trzeba odprowadzić podatek dochodowy w wysokości 19% uzyskanego dochodu. Następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił stanowisko organu podatkowego i oddalił skargę wniesioną na interpretację wydaną w sprawie.

fot. apops - Fotolia.com

Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne bez podatku dochodowego

W dniu 8 marca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny (dalej "NSA") wydał wyrok, w którym stwierdził, że dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi lub udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ uzyskanie z tytułu tych wpłat certyfikatów inwestycyjnych nie stanowi przychodu podatkowego przewidzianego w przepisach prawa podatkowego.


Nie zgadzając się z powyższym stanowiskiem, wnioskodawca wniósł do NSA skargę kasacyjną. Po rozpoznaniu sprawy, NSA uwzględnił skargę kasacyjną skarżącego wskazując, że zasługiwała ona na uwzględnienie z powodu naruszenia przepisów prawa podatkowego przez złą ich wykładnię i interpretację.

NSA wskazał w pierwszej kolejności, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, wpłaty do funduszu inwestycyjnego zamkniętego na certyfikaty inwestycyjne tego funduszu mogą być dokonywane w formie pieniężnej, jak również udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub papierami wartościowymi. Następnie NSA wyjaśnił, że w zamian za przeniesienie własności udziałów lub papierów wartościowych zapisujący się na certyfikaty inwestycyjne uzyskuje świadczenie wzajemne w postaci uzyskania właśnie certyfikatu. Zatem zdaniem NSA należy przede wszystkim rozstrzygnąć, czy uzyskanie certyfikatu inwestycyjnego stanowi przychód podatkowy. Przepisy prawa podatkowego przewidują, że co do zasady przychodami są otrzymane lub postawione w roku podatkowym do dyspozycji osoby fizycznej: pieniądze i wartości pieniężne, równowartość w pieniądzu świadczeń w naturze oraz równowartość w pieniądzu innych nieodpłatnych świadczeń. Jak wskazał NSA, certyfikat inwestycyjny będący pochodnym instrumentem finansowym nie jest polskim lub zagranicznym pieniądzem ani też wartością dewizową, ani nie stanowi wartości pieniężnej, ponieważ nie jest substytutem pieniądza. Jeśli zatem w świetle prawa podatkowego certyfikat inwestycyjny nie może zostać uznany za przychód podatkowy, nie może przez to zostać objęty obowiązkiem podatkowym z tytułu jego uzyskania.

Podsumowując, we wskazanym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął, że wniesienie wpłat na certyfikaty inwestycyjne udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub papierami wartościowymi, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż certyfikat inwestycyjny nie stanowi przychodu w rozumieniu prawa podatkowego.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: