eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatki PIT, VAT i PCC gdy handel internetowy

Podatki PIT, VAT i PCC gdy handel internetowy

2014-04-03 12:26


Podatek dochodowy
Definicja działalności gospodarczej na potrzeby podatku dochodowego obejmuje m. in. działalność handlową o charakterze zarobkowym, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą obligatoryjnie opodatkowują dochody z tytułu sprzedaży internetowej podatkiem dochodowym PIT (osoby fizyczne) lub CIT (osoby prawne).

Jeśli natomiast sprzedaż nie jest dokonywana przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, są one również podatnikami podatku dochodowego PIT – handel w sieci uznawany jest za źródło przychodów jako odpłatne zbycie innych rzeczy.

Jednak tutaj prawo podatkowe dopuszcza możliwość zwolnienia z podatku. Chodzi mianowicie o sprzedaż rzeczy po upływie, co najmniej pół roku, który to upływ jest liczony od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie tej rzeczy. Zwolnieniem ustawodawca objął sprzedaż rzeczy używanych.
Jeśli zbycie dotyczy rzeczy nowej, należy bezwzględnie odprowadzić należny podatek dochodowy.

Podatek VAT
Drugą istotną kwestią w temacie opodatkowania handlu w sieci pozostaje podatek od towarów i usług (VAT).

Dla celów tego podatku pod pojęciem działalności gospodarczej rozumieć należy wszelką działalność handlowców - również wówczas, gdy czynność została wykonana tylko jednorazowo, jednak w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania działalności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje wykorzystywanie towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podatnicy, których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 tys. zł, nie są zobowiązani do odprowadzania VATu.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej
Na podatnikach podatku VAT ciąży dodatkowo obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Minister Finansów w drodze rozporządzenia udziela przy tym zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym.

Zwolnienie to (w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.) dotyczy m. in. dostawy towarów w systemie wysyłkowym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Z obowiązku ewidencjonowania zwalnia się również podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tys. zł (jeśli podatnik rozpoczął działalność w poprzednim roku, wówczas kwotę tę przelicza się proporcjonalnie do okresu wykonywania działalności).

Podatek PCC
Pamiętać należy, że jeżeli transakcja nie jest opodatkowana podatkiem VAT, to podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, potocznie nazywanemu PCC. Z tym, że płatnikiem podatku PCC nie jest zbywający, ale ten obowiązek ciąży na kupującym.

Podatku PCC nabywca nie zapłaci, jeśli wartość przedmiotu nie przekracza równowartości 1.000 zł.
Stawka podatku PCC od umowy sprzedaży rzeczy ruchomych wynosi 2% od wartości przedmiotu.


Sławomir Ekman
Dyrektor 24EASYAUDIT

poprzednia  

1 2

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

  • Komentarz usunięty

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: