eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Usługi cateringowe: (nie)odliczony VAT a koszty podatkowe

Usługi cateringowe: (nie)odliczony VAT a koszty podatkowe

2014-04-04 13:30

Usługi cateringowe: (nie)odliczony VAT a koszty podatkowe

Usługi cateringowe: (nie)odliczony VAT a koszty podatkowe © CandyBox Images - Fotolia.com

Zdarzyć się może, że podatnicy korzystający z usług cateringowych nie pomniejszają podatku należnego o podatek naliczony VAT wynikający z faktur za te usługi, jednocześnie wartość nieodliczonego podatku od towarów i usług zaliczając do kosztów uzyskania przychodu.
Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej – ustawa o PDOP) takie postępowanie uznać należy jednak za nieprawidłowe.

Co do zasady przepisy ustawy o PDOP uniemożliwiają zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku od towarów i usług. Wyjątek od tej zasady stanowi regulacja zawarta w art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) tiret drugie ww. ustawy. W myśl tego przepisu, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Z literalnego brzmienia przepisu wynika, iż podatek naliczony stanowi koszt uzyskania przychodu, jeżeli nie może zostać odliczony od podatku należnego lub zwrócony zgodnie z regulacjami ustawy o VAT.

Jedynie więc w sytuacji gdy podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku VAT, a ponadto podatek ten nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, wówczas podatek ten będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit.a) ustawy o PDOP. Co za tym idzie, samo nieskorzystanie przez podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie jest równoznaczne z brakiem prawa do odliczenia.

fot. CandyBox Images - Fotolia.com

Usługi cateringowe: (nie)odliczony VAT a koszty podatkowe

Zdarzyć się może, że podatnicy korzystający z usług cateringowych nie pomniejszają podatku należnego o podatek naliczony VAT wynikający z faktur za te usługi, jednocześnie wartość nieodliczonego podatku od towarów i usług zaliczając do kosztów uzyskania przychodu.


W przypadku usług cateringowych ustawa o VAT zezwala na odliczenie podatku naliczonego w przypadku usług cateringowych (prawa tego nie wyłączają regulacje ustawy VAT, w tym art. 88 ustawy o VAT) – choć jest to uprawnienie podatnika, a nie jego obowiązek. W takim więc przypadku podatnikom przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. W związku z powyższym – nawet jeśli podatnik nie odliczy naliczonego podatku VAT z omawianego tytułu, to podatek ten nie może być zaliczony do kosztów uzyskana przychodów. Na powyższy wniosek nie wpływa to, że podatnik nie skorzystał z przysługującej mu prawa.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: