eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Usługi transportowe w podatku VAT w 2014 r.

Usługi transportowe w podatku VAT w 2014 r.

2014-04-16 12:38

Usługi transportowe w podatku VAT w 2014 r.

Usługi transportowe w podatku VAT w 2014 r. © thomaslerchphoto - Fotolia.com

Z początkiem 2014 r. ustawodawca określił na nowo zasady powstawania obowiązku podatkowego jak też wystawiania faktur dokumentujących poszczególne czynności. W stanie prawnym obowiązującym do końca roku 2013 w sposób szczególny w ustawie były traktowane usługi transportowe towarów. Obecnie natomiast VAT jest tutaj rozliczany na zasadach ogólnych.
Przypomnijmy, w stanie prawnym obowiązującym do końca roku 2013 w zakresie powstawania obowiązku podatkowego istotne było to, czy usługa taka jest świadczona dla kontrahenta polskiego czy też zagranicznego. Otóż w przypadku kontrahentów krajowych obowiązek podatkowy powstawał co do zasady w chwili otrzymania zapłaty za wykonaną usługę, a jeżeli zapłata taka nie nastąpiła w ciągu 30 dni od wykonania usługi, obowiązek ten powstawał właśnie owego 30-tego dnia (warto wiedzieć, że przepis ten został uznany za niezgody z dyrektywą unijną). Jednocześnie faktury należało tutaj wystawiać nie później niż w dacie powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niż na 30 dni przed powstaniem tego obowiązku.
Z kolei w przypadku świadczenia usług transportowych na rzecz kontrahentów zagranicznych obowiązek podatkowy powstawał co do zasady z chwilą wykonania tych usług. Faktura zaś winna być wystawiona na opisanych wyżej zasadach przewidzianych dla usług krajowych.

Obecnie natomiast obowiązek podatkowy do usług transportowych co do zasady powstaje z chwilą wykonania usługi. Jeżeli natomiast podatnik przed wykonaniem usługi otrzyma całość lub część zapłaty ceny (np. zaliczkę, przedpłatę), obowiązek podatkowy od otrzymanej kwoty powstaje z chwilą jej otrzymania. Co ważne – reguły te obecnie stosuje się zarówno w przypadku świadczenia usług transportowych na rzecz kontrahentów polskich jak i zagranicznych.

fot. thomaslerchphoto - Fotolia.com

Usługi transportowe w podatku VAT w 2014 r.

Z początkiem 2014 r. ustawodawca określił na nowo zasady powstawania obowiązku podatkowego jak też wystawiania faktur dokumentujących poszczególne czynności. W stanie prawnym obowiązującym do końca roku 2013 w sposób szczególny w ustawie były traktowane usługi transportowe towarów. Obecnie natomiast VAT jest tutaj rozliczany na zasadach ogólnych.


Co się z kolei tyczy samej faktury dokumentującej usługę transportową, winna ona zawierać takie same dane jak większość faktur (o czym mówi art. 106e ustawy o VAT). Jeżeli obowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca, faktura taka winna dodatkowo zawierać informację „odwrotne obciążenie” (podobnie było także w poprzednim stanie prawnym). Nie powinno natomiast na niej być stawki jak też kwoty podatku (chociaż podawanie tutaj przez podatników stawki „NP.” – nie podlega, jest przez organy podatkowe tolerowane).

Fakturę dokumentującą transport obecnie także wystawia się zgodnie z regułą ogólną. Podatnik ma zatem na to czas aż do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym usługa zostanie wykonana, ewentualnie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzyma on całość lub część zapłaty (w takim przypadku oczywiście wystawia się tzw. fakturę zaliczkową). Fakturę można przy tym wystawić maksymalnie na 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego (czyli np. przed wykonaniem samej usługi).

Warto wiedzieć
Podobnie jak miało to miejsce w roku ubiegłym, tak i obecnie podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktury, jeżeli nabywcą usługi transportowej jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej czy rolnik ryczałtowy. Na żądanie takich klientów jednakże fakturę trzeba bezwzględnie wystawić, o ile owe żądanie zostanie złożone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym usługa została wykonana lub otrzymano całość lub część zapłaty. Jeżeli żądanie wystawienia faktury zostanie zgłoszone podatnikowi później, tylko od jego dobrej woli zależy, czy dokument taki wystawi.

Na wystawienie takiego dokumentu przedsiębiorca ma odpowiedni czas. Otóż fakturę na żądanie wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi lub otrzymania całości lub części zapłaty - jeżeli zostanie ono zgłoszone do końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
Jeżeli natomiast żądanie takie zostanie zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia tego żądania.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: