eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › VAT: WNT samochodu z podatkiem od wartości dodanej

VAT: WNT samochodu z podatkiem od wartości dodanej

2014-06-03 13:30

VAT: WNT samochodu z podatkiem od wartości dodanej

Auta dostawcze © HappyAlex - Fotolia.com

Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru podstawą opodatkowania jest otrzymana przez dokonującego dostawy zapłata - wynagrodzenie za sprzedany towar. Jeżeli zatem sprzedawca unijny naliczył na fakturze dokumentującej WNT samochodu podatek od wartości dodanej, nabywca winien zaksięgować to nabycie w kwocie brutto, a więc obejmującej całą kwotę, którą za samochód zapłacił - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 07.05.2014 r. nr ILPP4/443-63/14-3/ISN.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca, czynny podatnik VAT, we wrześniu 2013 r. zakupił od kontrahenta niemieckiego samochód dostawczy (jest to samochód używany). Sprzedawca na wystawionej fakturze naliczył podatek od wartości dodanej, gdyż w systemie VIES adres wnioskodawcy zawierał błędny numer lokalu. Następnie wnioskodawca tytułem VAT-23 zapłacił polski podatek od towarów i usług od kwoty brutto faktury. Wnioskodawca zadał pytanie, czy z uwagi na naliczenie przez kontrahenta niemieckiego podatku na fakturze dokumentującej WNT samochodu winien ją zaksięgować w kwocie netto czy brutto? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:
1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2. eksport towarów;
3. import towarów na terytorium kraju;
4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).
Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy - przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 2 pkt 11 ustawy - przez podatek od wartości dodanej rozumie się podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą.

fot. HappyAlex - Fotolia.com

Auta dostawcze

Jeżeli sprzedawca unijny naliczył na fakturze dokumentującej WNT samochodu podatek od wartości dodanej, nabywca winien zaksięgować to nabycie w kwocie brutto, a więc obejmującej całą kwotę, którą za samochód zapłacił.


Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy - przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W świetle art. 9 ust. 2 ustawy - przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:
1. nabywcą towarów jest:
a. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
b. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a
– z zastrzeżeniem art. 10;
2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy należy stwierdzić, że potraktowanie danej czynności jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zawsze wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków:
• po pierwsze, podmiot z jednego państwa członkowskiego musi nabyć prawo do rozporządzania towarami jak właściciel; zatem na rzecz tego podmiotu musi być dokonana dostawa,
• po drugie, w wyniku dokonanej dostawy towary są przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki, przy czym pozostaje bez znaczenia, kto faktycznie przewozi towar i na czyje zlecenie jest to czynione, gdyż towary w wyniku dokonanej dostawy mogą być wysyłane lub transportowane przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. (…)

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: