eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zwrot wydatków nieuznanych za koszty firmy nie jest przychodem

Zwrot wydatków nieuznanych za koszty firmy nie jest przychodem

2014-08-24 12:27

Zwrot wydatków nieuznanych za koszty firmy nie jest przychodem

Zwrócone wydatki nieuznane za koszty firmy nie są jej przychodem © Rostislav Sedlacek - Fotolia.com

Zwrot przedsiębiorcy wydatków przez jego kontrahenta, które wcześniej nie zostały zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodu, nie stanowią przychodu w podatku dochodowym. Wnioski takie płyną z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16.07.2014 r. nr ITPB1/415-447/14/AD.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności współpracuje z firmą amerykańską z siedzibą w USA, w charakterze konsultanta ds. obsługi klientów na terenie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Zgodnie z zawartą umową amerykańska firma jest zobowiązana do pokrywania określonych kosztów, takich jak podróże służbowe wnioskodawcy, zakup biletów lotniczych, hoteli, koszty reprezentacji itp. Do tej pory wydatki te były przez wnioskodawcę pokrywane kartą kredytową firmy amerykańskiej. Nie stanowiły one przy tym dla niego kosztów uzyskania przychodów. Powyższe ma się zmienić w przyszłości, mianowicie wydatki te ma ponosić (opłacać) wnioskodawca, a następnie firma amerykańska dokona mu ich zwrotu na rachunek bankowy w miesięcznym rozliczeniu. Wnioskodawca zadał pytanie, czy jeżeli wartości tych wydatków nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodu, ich zwrot przez kontrahenta wygeneruje po jego stronie przychód? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) W myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

fot. Rostislav Sedlacek - Fotolia.com

Zwrócone wydatki nieuznane za koszty firmy nie są jej przychodem

Zwrot przedsiębiorcy wydatków przez jego kontrahenta, które wcześniej nie zostały zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodu, nie stanowią przychodu w podatku dochodowym.


Literalna wykładnia powołanego powyżej przepisu prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. W konsekwencji, do przychodów podatkowych, podatnik winien zaliczyć tylko takie przychody, które są mu należne. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody, lecz przychody, w stosunku do których podatnikowi przysługiwać będzie prawo do ich otrzymania i które stanowić będą jego trwałe przysporzenie majątkowe.
Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3a ww. ustawy, do przychodów o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się zwróconych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Przenosząc uprzednio zanalizowane przepisy na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dokonany przez firmę amerykańską na rachunek bankowy Wnioskodawcy, zwrot wydatków nie zaliczonych przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodu, stosownie do powołanego wcześniej art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie stanowił dla Niego przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: