eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek dochodowy: użyczony lokal w działalności gospodarczej

Podatek dochodowy: użyczony lokal w działalności gospodarczej

2014-10-21 13:51

Podatek dochodowy: użyczony lokal w działalności gospodarczej

Wykorzystując w działalności lokal użyczony, należy pamiętać o zawarciu stosownej umowy użyczenia © nito - Fotolia.com

Rozpoczynając działalność gospodarczą, przedsiębiorcy często decydują się na jej prowadzenie we własnym lub użyczonym lokalu. O ile pierwsza forma użytkowania nieruchomości jest dość oczywista w sposobie rozliczenia, o tyle w przypadku użyczenia nie jest to takie proste.

Użyczony lokal - niezbędna umowa


Wykorzystując w działalności lokal użyczony, należy pamiętać o zawarciu stosownej umowy użyczenia, która powinna określać:
  • strony umowy,
  • przedmiot umowy,
  • sposób przekazania (zasady użytkowania),
  • okres obowiązywania umowy,
  • ograniczenia i odpowiedzialność stron,
  • zasady pokrycia kosztów bieżącej eksploatacji,
  • zasady rozwiązania umowy,
  • warunki zwrotu użyczonego mienia,
  • ewentualne postanowienia końcowe.
Umowa użyczenia lokalu dla celów dowodowych powinna zostać zawarta na piśmie w minimum dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron - użyczającego i biorącego w użyczenie.

Lokal użyczony nieodpłatnie - rozliczenie


Umowa użyczenia ma charakter nieodpłatny. Gdy przedsiębiorca, jako biorący w użyczenie, będzie nieodpłatnie użytkował lokal dla celów działalności, wówczas po jego stronie powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń. Kwestia ta została uregulowana w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT.

fot. nito - Fotolia.com

Wykorzystując w działalności lokal użyczony, należy pamiętać o zawarciu stosownej umowy użyczenia

Gdy umowa użyczenia lokalu została zawarta z osobami zaliczanymi do I i II grupy podatkowej, wówczas przychód podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.


Art. 14 ust. 2 pkt 8


“Przychodem z działalności gospodarczej są również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.”

Przychód z nieodpłatnego świadczenia należy wycenić zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 3 ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią przychód z nieodpłatnego udostępnienia lokalu lub budynku ustala się według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku.

Przychód ustalony w ten sposób należy wykazać w kol. 8 KPiR - pozostałe przychody.

Ważne!


Gdy umowa użyczenia lokalu została zawarta z osobami zaliczanymi do I i II grupy podatkowej, wówczas przychód podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Użyczony lokal w działalności gospodarczej a koszty podatkowe


Aby podatnik mógł ująć w kosztach bieżące koszty eksploatacji lokalu, jak np. czynsz, woda, prąd itd. konieczne jest zawarcie stosownego zapisu w umowie użyczenia. Wówczas urząd skarbowy, w razie kontroli, nie powinien zakwestionować ujęcia tego typu wydatku w kosztach, o ile ma on związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: