eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zakup samochodu w trakcie roku a podatek od środków transportowych

Zakup samochodu w trakcie roku a podatek od środków transportowych

2014-10-23 13:46

Zakup samochodu w trakcie roku a podatek od środków transportowych

Zakup samochodu w trakcie roku a podatek od środków transportowych © Arsel - Fotolia.com

Właściciele większych samochodów muszą liczyć się z dodatkowym obciążeniem podatkowym. Od niektórych pojazdów trzeba bowiem płacić podatek od środków transportowych. Nie odprowadzamy go jednak do urzędu skarbowego, a gminy. Stawki tego podatku gmina może w pewnym zakresie sama określać. Ponadto nabycie czy sprzedaż samochodu w trakcie roku powoduje, że danina nie będzie płatna za cały rok.
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
  1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
  2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
  3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
  4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
  5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
  6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
  7. autobusy.

Obowiązek zapłaty podatku ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami danego środka transportu (a gdy współwłaścicieli jest kilku – solidarnie na każdym z nich).

fot. Arsel - Fotolia.com

Zakup samochodu w trakcie roku a podatek od środków transportowych

Właściciele większych samochodów muszą liczyć się z dodatkowym obciążeniem podatkowym. Od niektórych pojazdów trzeba bowiem płacić podatek od środków transportowych. Nie odprowadzamy go jednak do urzędu skarbowego, a gminy.


Jako właścicieli traktuje się tutaj przy tym także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Stawki samego podatku są określane zaś kwotowo za dany rok. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, regulująca podatek od nieruchomości, zawiera przy tym jedynie górne limity tego podatku, które rada gminy może obniżać. W zależności od tego, z jakim pojazdem mamy do czynienia, wartość podatku może się wahać od kilkuset do nawet ponad trzech tysięcy złotych. Przy większej flocie samochodowej zatem podatek od środków transportowych może stanowić istotne obciążenie budżetu danego podatnika.

Podatek ten co do zasady płaci się w dwóch ratach: do 15 lutego i 15 września każdego roku. Niemniej taki porządek może zachwiać zakup bądź sprzedaż danego środka transportu. Jak bowiem mówią przepisy przytoczonej wyżej ustawy, obowiązek podatkowy u danego podatnika powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Na starym właścicielu zaś obowiązek podatkowy ciąży do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
Nabywając dany samochód w połowie roku, nowy właściciel płaci połowę podatku od środków transportowych

Jak już to została wyżej podkreślone, powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku powoduje też zmiany w „harmonogramie” płatności samego podatku. I tak jeżeli obowiązek podatkowy powstanie po dniu 1 lutego, ale przed 1 września, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego (a więc, mówiąc w uproszczeniu, za pełne miesiące posiadania pojazdu) w terminie:
  • I rata w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (a więc do 14 dnia miesiąca następującego po tym, w którym nastąpiło nabycie)
  • II rata do dnia 15 września

Jeżeli natomiast obowiązek podatkowy powstał 1 września danego roku i później, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia jego powstania.

Ustawodawca doprecyzowuje przy tym, że jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.