eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenie darowizny na cele kultu religijnego w zeznaniu PIT 2014

Odliczenie darowizny na cele kultu religijnego w zeznaniu PIT 2014

2014-12-17 13:46

Odliczenie darowizny na cele kultu religijnego w zeznaniu PIT 2014

PIT © serq - Fotolia.com

Ci którzy wspierają nie tylko duchowo, ale i finansowo tudzież rzeczowo kościół, mogą zmniejszyć swoje zobowiązanie w podatku dochodowym. Ustawodawca przewidział bowiem dla nich dwa odliczenia, czyli tzw. darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła, regulacji których nie znajdziemy w przepisach podatkowych oraz darowizny na cele kultu religijnego. Poniżej opisujemy te ostatnie.
Odliczenie darowizn na cele kultu religijnego zostało uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niestety przepisy są tutaj dosyć ubogie. Poza ogólnymi regulacjami tyczącymi się wartości odliczenia oraz sposobu dokumentowania prawa do ulgi, ustawodawca w zasadzie nie mówi nic więcej.

Zacznijmy zatem od tego, co wynika z ustawy, a tyczy się omawianego odliczenia.
I tak ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje wprost, iż dochód stanowiący podstawę opodatkowania ulega pomniejszeniu o wartość darowizn przekazanych na cele kultu religijnego.

Odliczenie to jest niestety limitowane. Jego wysokość nie może przekroczyć 6% dochodu (bądź w przypadku ryczałtowców przychodu) wykazanego w zeznaniu podatkowym, w którym darowizna jest odliczana. Limit ten obejmuje przy tym, obok darowizn na cele kultu religijnego, także darowizny przekazane na cele krwiodawstwa (tzw. ulga na krew) oraz darowizny na cele pożytku publicznego przekazane stosownym instytucjom działającym w tym zakresie. Łączna wartość odliczenia z tych trzech różnych darowizn nie może przekroczyć 6% dochodu/przychodu wykazanego w rocznym PIT.

fot. serq - Fotolia.com

PIT

Ci którzy wspierają nie tylko duchowo, ale i finansowo tudzież rzeczowo kościół, mogą zmniejszyć swoje zobowiązanie w podatku dochodowym.


Oczywiście odliczeniu w PIT 2014 podlegają jedynie darowizny na cele kultu religijnego przekazane w trakcie roku 2014. Jeżeli zatem zamierzamy z ulgi skorzystać, niemniej darowizna jeszcze nie nastąpiła, należy się z nią pospieszyć.
Odliczeniu podlegają darowizny jedynie przekazane w danym roku. W PIT za rok 2014 nie można zatem wykazać darowizn przekazanych w latach wcześniejszych, których nie odliczono np. z uwagi na zbyt niski dochód, jak też niewykorzystanej wartości odliczenia z roku 2014 nie można uwzględnić przy rozliczeniach lat następnych. Niewykorzystana część odliczenia po prostu przepada.

Ważne dokumenty


Aby darowizny na cele kultu religijnego odliczyć, należy je oczywiście odpowiednio udokumentować. Jak nietrudno się domyślić, dokumenty będą różne w zależności od tego, czy darowizna przyjmuje formę pieniężną czy rzeczową.

I tak w przypadku darowizn pieniężnych należy posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Nie jest tutaj możliwe przekazanie gotówki np. w kasie danej instytucji.
Jeżeli natomiast darowane są rzeczy, należy posiadać dokument, z którego jednoznacznie wynikają dane identyfikujące darczyńcę, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Powyższe informacje winny znaleźć się na jednym dowodzie (na co wskazuje treść art. 26 ust. 7d pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przy darowiznach rzeczowych należy przy tym dokonać ich wyceny. Stosuje się w tym zakresie te same regulacje jak przy darowiznach na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Stosowana zatem tutaj jest wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych, określona na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca przekazania.

Organy podatkowe mogą przy tym ingerować w tak określoną wartość przez podatnika, jeżeli uznają że została ona ustalona w złej wysokości.
W przypadku darowizny towarów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny.
Odliczeniu nie podlegają darowizny:
a) na rzecz osób fizycznych,
b) na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,
c) zwrócone w jakiejkolwiek formie,
d) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
e) odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Kult religijny czyli co?


Odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy w przepisach podatkowych. Te bowiem ograniczają się jedynie do użycia tego sformułowania, nie wyjaśniając jego znaczenia. Z pomocą przychodzą jednak orzeczenia sądowe i interpretacje podatkowe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22.09.2005 r., sygn. akt III SA/Wa 845/05 uznał, iż omawiane odliczenie obejmuje darowizny przeznaczone dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych. Podobne stwierdzenie można znaleźć w doktrynie. Są to zatem darowizny m.in. na budowę kościoła, czy jego remont, a także darowizny na zakup dla niego wyposażenia i przedmiotów liturgicznych.

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w decyzji nr 1401/BF-II/005-1021 /06/GT z dnia 31.10.2006 r. wyjaśnił, że w omawianym pojęciu mieszczą się darowizny przekazane na rzecz Radia Maryja, zaś Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, w postanowieniu z dnia 21.11.2005 r. nr 2403-PDF-75-05 przyznał, że ulga ta obejmuje także darowizny na rzecz Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego.

 

1 2

następna

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: