eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › 1 proc. podatku należnego dla OPP w zeznaniu rocznym 2014

1 proc. podatku należnego dla OPP w zeznaniu rocznym 2014

2014-12-18 14:00

1 proc. podatku należnego dla OPP w zeznaniu rocznym 2014

PIT © Pio Si - Fotolia.com

Podobnie jak w latach wcześniejszych, także w rozliczeniach rocznych PIT 2014 ustawodawca pozwala podatnikom na częściowe zadysponowanie swoim podatkiem dochodowym poprzez wskazanie, której organizacji pożytku publicznego, wybranej ze ściśle określonej listy, fiskus przekaże 1 proc. tego podatku. Powyższe nie jest skomplikowane. Nie wymaga też od podatników wykonywania dodatkowych czynności, jak też nie obciąża dodatkowo ich budżetu. Dlatego warto przekazać jeden procent swojego podatku na szczytny cel.
Nie można jednak zapominać, że zadysponowanie 1 proc. podatku należnego wykazanego w zeznaniu rocznym nie jest ulgą podatkową. Te bowiem pomniejszają należną fiskusowi daninę. 1 proc. dla OPP nie skutkuje zaś zmniejszeniem zobowiązania podatkowego czy też zwiększenia zwrotu. Dla podatnika zadysponowanie 1 proc. jest neutralne podatkowo, czyli nic on z tego tytułu nie zyskuje ani nie traci. Niemniej korzystając z tej możliwości wpływa na sposób wykorzystania tych pieniędzy (a więc przekazania ich na szczytny cel).
Jeżeli w zeznaniu rocznym wychodzi podatek należny w wysokości 5 tys. zł, podatnik może wnioskować o przekazanie 50 zł (a więc 1% z tej kwoty) na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Niemniej podatek należny w dalszym ciągu będzie tutaj wynosił 5 tys. zł, a nie 4 950 zł. Jedyne co, to kwota 50 zł trafi do wybranej organizacji, a nie do budżetu państwa.

Pieniądze przekazuje urząd skarbowy nie podatnik


Przy przekazaniu 1 proc. podatku należnego dla wybranej OPP obowiązki podatników zostały ograniczone do minimum. Wszystkim w zasadzie zajmie się fiskus. Przepisy mówią bowiem, że naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek wyrażony w zeznaniu rocznym przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika ze specjalnie przygotowanego w tym celu wykazu, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:
  1. z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
  2. z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Należy przy tym pamiętać, że kwotę takiego 1 proc. podatku zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół (a więc do jednego miejsca po przecinku w ten sposób, że to co jest dalej po prostu się odcina).

fot. Pio Si - Fotolia.com

PIT

Jeżeli w zeznaniu rocznym wychodzi podatek należny w wysokości 5 tys. zł, podatnik może wnioskować o przekazanie 50 zł (a więc 1% z tej kwoty) na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.


Powyższe regulacje mówią zatem, że to organ podatkowy przekaże wybranej OPP należną część podatku. Podatnik musi jedynie wskazać, której organizacji danina ma zostać przekazana. Gdzie tego dokonać? - w zeznaniu rocznym. Formularze rozliczeń podatkowych mają bowiem specjalnie wydzielone dla takich wniosków części, umieszczone pod końcem rozliczenia (tj. po wyliczeniu wartości podatku należnego fiskusowi). Stosownego wyboru dokonuje się poprzez wskazanie numeru KRS wybranej organizacji oraz wnioskowanej do przekazania kwoty podatku (która nie może przekroczyć 1% daniny dla fiskusa z zastosowaniem zaokrągleń wyżej wskazanych).

Warto też pamiętać, że rozliczenia roczne posiadają również pola przewidziane dla wpisania celu szczególnego, na jaki organizacja powinna otrzymane pieniądze przeznaczyć, jak też wyrażenie zgody na przekazanie danej organizacji dodatkowych informacji (tzn. danych osobowych) o podatniku, który postanowił się z nią podzielić swoim podatkiem.

Niestety konkretne wskazanie przeznaczenia pieniędzy nie jest dla danej OPP wiążące. Może ona zatem zadysponować nimi w inny sposób (pomimo otrzymania informacji, w jaki sposób przekazujący swój podatek życzy sobie, aby środki finansowe zostały wykorzystane).
Przy wypełnianiu części zeznania dotyczącej przekazania 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe podatnie numeru KRS danej organizacji. Jest to bowiem jedyny identyfikator, po jakim urząd skarbowy może określić organizację, którą wybrał podatnik.
Ważne jest także to, aby w jednym zeznaniu wskazać tylko jedną organizację pożytku publicznego, która ma otrzymać 1 proc. podatku.

Tylko terminowe zeznania podatkowe


Ustawodawca wymaga przy tym, iż aby podatnik mógł się swoim podatkiem z wybraną OPP podzielić, PIT-a rocznego musi złożyć w terminie. Oznacza to zatem, że ryczałtowcy PIT za 2014 r. muszą złożyć fiskusowi najpóźniej 2 lutego 2015 r., aby 1 proc. podatku z nich wynikający trafił do wybranych OPP Pozostali zaś swoje rozliczenia podatkowe muszą złożyć do 30 kwietnia 2015 r. Spóźnienie się nawet o jeden dzień powoduje, że podatnik traci prawo do przekazania 1 proc. podatku wybranej OPP.

A co z korektami wcześniej złożonych zeznań? W tych także można wykazać przekazanie 1 proc. podatku dla OPP. Niemniej korekta taka również musi trafić do fiskusa w określonym czasie. Otóż korekta taka musi być złożona w ciągu miesiąca licząc od upływu terminu przewidzianego dla złożenia zeznania rocznego (ponownie zatem mamy podział na ryczałtowców i pozostałych podatników).

Nie można także zapominać, iż aby fiskus przekazał podatek wybranej przez podatnika OPP, w pierwszej kolejności wynikający z tego zeznania (bądź jego korekty) podatek musi zostać w pełni uregulowany. Tutaj jednak prawo do przekazania 1 proc. podatku przysługuje także spóźnialskim Ustawodawca mówi bowiem, że uregulowanie podatku należnego wynikającego z zeznania musi nastąpić w terminie dwóch miesięcy licząc od upływu terminu do złożenia zeznania (co za tym idzie ryczałtowcy muszą podatek zapłacić najpóźniej do końca marca, zaś pozostali podatnicy do końca lipca). Warto przy tym pamiętać, że jeżeli niezapłacony podatek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, fiskus na potrzeby przekazania 1% podatku będzie traktował takie zaległości jako „zapłacone”.

Oczywiście zapłatą nie muszą martwić się ci, którzy w zeznaniu rocznym wykazują nadpłatę podatku. Tutaj bowiem nie występuje obowiązek jego dopłaty. Jeżeli jednak po złożeniu takiego zeznania podatnik następnie je koryguje i pierwotnie wykazana kwota nadpłaty ulega w związku z tą korektą zmniejszeniu (a więc fiskusowi trzeba zwrócić powstałą w ten sposób różnicę), od uregulowania powstałej różnicy uzależnione będzie to, czy organ podatkowy przekaże wskazanej w korekcie zeznania organizacji pożytku publicznego 1 proc. podatku należnego wynikającego z tej korekty.

Pieniądze dla OPP dopiero w drugim półroczu?


Urzędy skarbowe przekazują pieniądze organizacjom pożytku publicznego w ściśle określonym terminie. Nie zmieni tego fakt wcześniejszego złożenia zeznania podatkowego i uregulowanie należności, czy nawet pisemny wniosek podatnika w tej sprawie.

Otóż naczelnik urzędu skarbowego przekazuje należną kwotę w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy właściwy do przekazania 1 proc. podatku podany przez organizację pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego. Kwota ta jest przy tym pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

Co ważne – wskazany termin obowiązuje zarówno w przypadku ryczałtowców jak i pozostałych podatników.

 

1 2

następna

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.