eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiWskaźniki i stawki podatkowe › Skala podatkowa, podatek liniowy i inne limity 2015

Skala podatkowa, podatek liniowy i inne limity 2015

2015-01-01 00:01

W roku 2015 jedyną zmianą występującą przy ustalaniu różnych limitów na potrzeby podatku dochodowego jest kurs euro stosowany do dokonania odpowiednich obliczeń. Kurs ten niestety jest niższy niż w rok wcześniej, co automatycznie przekłada się na niższe wartości tych limitów. Skala podatkowa pozostała na takim samym poziomie, jak w latach ubiegłych. Bez zmian są także inne limity określone w złotówkach.
Podatek dochodowy od osób fizycznych co do zasady jest płatny wg progresywnej skali podatkowej, która od kilku lat pozostaje na niezmienionym poziomie (zmiany nie będzie także na rok 2015). Opodatkowany tym podatkiem jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Niektórzy podatnicy mogą skorzystać z innych form opodatkowania. Tyczy to się zwłaszcza przedsiębiorców. Mogą oni skorzystać np. z ryczałtu czy podatku liniowego, po spełnieniu określonych warunków.

Ustawodawca wskazał także inne ważne limity. Są to m.in.: ważne dla pracujących na etacie zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, ważne dla przedsiębiorców w zakresie zaprowadzenia ksiąg rachunkowych, opodatkowania ryczałtem. Najważniejsze zostały opisane poniżej.

Skala podatkowa na 2015 rok

ponad do podatek wynosi
-
85 528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528   14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku: 3 091 zł.

Roczna kwota zmniejszająca podatek: 556 zł 02 gr

Miesięczna kwota zmniejszająca podatek: 46 zł 33 gr


Podatek liniowy

Stawka podatku liniowego w 2015 r. wynosi 19 % od uzyskanego dochodu. Prawo do stosowania tej formy opodatkowania mają podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej (dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł).

Ważne limity w 2015 roku

Limit na 2015 r. Limit w euro Kwota w złotych
Wielkość przychodów za rok 2014 uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym* 150 000 626 880
Wielkość przychodów za rok 2014 pozwalająca na kwartalne rozliczenie ryczałtu* 25 000 104 480
Kwota przychodów za rok 2014 zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych** 1 200 000 5 010 600
Limit przychodu wraz z podatkiem należnym, do wysokości którego podatnik jest małym podatnikiem w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych* 1 200 000 5 015 000
Limit wysokości odpisów w ramach amortyzacji jednorazowej środków trwałych 50 000 209 000

* według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2014 r. (1 euro = 4,1792 zł)
** według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30 września 2014 r. (1 euro = 4,1755 zł)


Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy w 2015 roku

Z jednego stosunku pracy Miesięcznie 111 zł 25 gr
Rocznie 1 335 zł
Z kilku stosunków pracy Nie może przekroczyć rocznie 2 002 zł 05 gr
Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających Miesięcznie 139 zł 06 gr
Rocznie 1 668 zł 72 gr
Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających Nie może przekroczyć rocznie 2 502 zł 56 gr

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

1 2

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: