eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › MSFF - nowa jakość sprawozdań finansowych spółek giełdowych

MSFF - nowa jakość sprawozdań finansowych spółek giełdowych

2015-02-10 13:57

MSFF - nowa jakość sprawozdań finansowych spółek giełdowych

Sprawozdanie finansowe © vetkit - Fotolia.com

Dostosowanie sprawozdań finansowych do nowych standardów MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) 10, 11 i 12 - to główna wytyczna, którą przekazał emitentom Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Eksperci Deloitte uważają, że zmiany - zwłaszcza te, które dotyczą rozszerzenia zakresu ujawnień (MSSF12) - w pozytywny sposób przełożą się na przejrzystość skonsolidowanych sprawozdań finansowych. ESMA zaleca również, aby w treści sprawozdań unikać nadmiaru informacji, które nie odzwierciedlają realnej sytuacji spółek. Banki z kolei powinny koncentrować się na ujawnianiu informacji dotyczących kontroli jakości aktywów oraz zarządzania ryzykiem płynności i kredytowym.
W naszym kraju zobowiązane do stosowania MSSF są instytucje finansowe oraz spółki giełdowe. To właśnie one muszą stosować się do zaleceń wydanych przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB). Najnowsze standardy odnośnie konsolidacji MSSF 10,11 i 12, które na terenie UE zaczęły obowiązywać dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się od 1 styczna 2014 roku, maja wzmocnić jakość skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Wprowadzona w MSSF 10 nowa definicja kontroli jak również rozszerzony proces analizy kontroli uwzględniające nie tylko prawa głosu, ale szereg innych ustaleń umownych, mogą w praktyce oznaczać włączenie do konsolidacji tych inwestycji, które do tej pory jej nie podlegały lub odwrotnie.
W swoim dokumencie ESMA (European Securities and Markets Authority) przestrzega, że wniosku o istnieniu lub nieistnieniu kontroli nie można wyciągać na podstawie spełnienia pojedynczego wymagania standardu bez uwzględnienia innych aspektów wskazanych w standardzie a mogących wpłynąć na ocenę kontroli.

Może być to szczególnie istotne w przypadku konsolidacji funduszy inwestycyjnych lub struktur sekurytyzacyjnych. ESMA zwraca szczególną uwagę na konieczność ujawnienia subiektywnych osądów i założeń, jakimi kierują się emitenci w celu oceny kontroli nad inną jednostką.

fot. vetkit - Fotolia.com

Sprawozdanie finansowe

W sprawozdaniach finansowych trudno odnaleźć informację o rzeczywistej kondycji spółek.


W odniesieniu do jednostek strukturyzowanych należy również zwrócić uwagę na specyficzne obowiązki informacyjne w zakresie charakteru i zmiany ryzyka związanego z udziałami w takich jednostkach. Jeżeli ryzyko to mogłoby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe jednostki, wtedy emitenci powinni rozważyć informacje, poziom dezagregacji i specyficzne cechy jednostki mające znaczenie dla użytkowników sprawozdań finansowych.

Kolejny obszar wskazany jako priorytetowy dla sprawozdań sporządzanych za rok 2014, to ujmowanie tzw. wspólnych ustaleń umownych zgodnie z nowym MSSF11. Jego zastosowanie jest istotne przede wszystkim dla inwestorów, którzy wraz z innymi partnerami biznesowymi prowadzą wspólne przedsięwzięcie lub spółkę. Nowy MSSF dopuszcza dwa rodzaje ustaleń umownych: wspólne działania (zastępuje wspólnie kontrolowaną działalność oraz wspólnie kontrolowane aktywa) oraz wspólne przedsięwzięcia (zastępuje wspólnie kontrolowane jednostki) w zależności od praw i obowiązków stron. MSSF 11 likwiduje możliwość ujmowania udziału we wspólnym przedsięwzięciu metodą proporcjonalną pozostawiając rozliczanie takiej inwestycji wyłącznie metodą praw własności.

 

1 2

następna

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: