eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Faktura korygująca koszty = korekta zeznania podatkowego?

Faktura korygująca koszty = korekta zeznania podatkowego?

2015-03-13 12:29

Faktura korygująca koszty = korekta zeznania podatkowego?

Faktura © apops - Fotolia.com

Otrzymanie faktur korygujących, powodujących zmniejszenie bądź zwiększenie kosztów zyskania przychodu, wiąże się z koniecznością dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w okresach, w których zostały one poniesione. Powyższe skutkuje koniecznością korekty zeznań podatkowych za lata, których otrzymane faktury dotyczą. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 06.03.2015 r. nr IBPBI/1/415-1495/14/ŚS.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej obowiązanej do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Spółka ponosi m.in. koszty dostaw energii elektrycznej, która jest zużywana do celów ubojowo – produkcyjnych, administracyjno – biurowych i ogólnych związanych z funkcjonowaniem spółki, którą to od września 2012 r. sprzedaje jej X (występują dwumiesięczne okresy rozliczeniowe dokonywane na podstawie odczytów wykonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego). X zastrzegł, że w przypadku opóźnień w odczytach rzeczywistych, będzie uprawniony do stosowania rozliczeń szacunkowych. Jeżeli wartości szacunkowe zostaną zawyżone bądź zaniżone, nastąpi wystawienie faktur korygujących do wartości rzeczywistych.

Spółka cywilna otrzymywała faktury za zużytą energię elektryczną co 2 miesiące, które zawierały informację, że są wystawiane na podstawie rzeczywistego zużycia. W październiku 2014 r. sprzedawca wystawił jednak szereg faktur korygujących dotyczących lat 2012-2014 (zarówno powodujących zwiększenie jak i zmniejszenie wartości zużytej energii), w których jako podstawę do ich wystawienia wskazano „zmianę ilości”. Sprawozdania finansowe jak i zeznania podatkowe za lata 2012-2013 zostały już sporządzone i złożone w obowiązujących terminach. Dlatego też wnioskodawca zadał pytanie, czy otrzymane korekty może ująć w kosztach uzyskania przychodu roku 2014? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

fot. apops - Fotolia.com

Faktura

Otrzymanie faktur korygujących, powodujących zmniejszenie bądź zwiększenie kosztów zyskania przychodu, wiąże się z koniecznością dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w okresach, w których zostały one poniesione. Powyższe skutkuje koniecznością korekty zeznań podatkowych za lata, których otrzymane faktury dotyczą.


Zatem aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:
• musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
• nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
• musi być należycie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów. Aby zatem wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów należy ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów – w okresie ponoszenia kosztów lub w przyszłości. W takim ujęciu kosztami uzyskania przychodów będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim. Należy zauważyć, że kryterium zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych jest uzależnione od celu poniesienia wydatku, a nie od wystąpienia efektu w postaci osiągnięcia przychodu. Określony wydatek może bowiem zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów również wówczas, gdy nie przyniósł spodziewanego przychodu, ale został poniesiony w takim celu.

Zgodnie z art. 22 ust. 5 ww. ustawy, u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b.

W myśl art. 22 ust. 5a cyt. ustawy, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:
1. sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo
2. złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego
-są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Przy czym, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 5a pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane jest zeznanie (art. 22 ust. 5b ww. ustawy).

 

1 2

następna

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.