eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Biuro rachunkowe obowiązkowo rozlicza podatek VAT?

Biuro rachunkowe obowiązkowo rozlicza podatek VAT?

2015-03-17 12:58

Biuro rachunkowe obowiązkowo rozlicza podatek VAT?

Księgi podatkowe © PhotographyByMK - Fotolia.com

Sposób usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych został określony w ustawie z 29.9.1994 r. o rachunkowości. W obecnym stanie prawnym prowadzenie ksiąg rachunkowych zostało uznane za czynności doradztwa podatkowego. Stanowi o tym art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym. W świetle tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym od 10.8.2014 r.), czynności doradztwa podatkowego obejmują min. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie.
Z powyższej regulacji wynika uznanie czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych za czynność doradztwa podatkowego. Niemniej jednak uznanie takich usług za doradztwo podatkowe nie ogranicza kręgu podmiotów, które mogą zajmować się taką działalnością. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w świetle art. 3 ust. 2 ustawy doradztwie podatkowym, nie należy bowiem do czynności zastrzeżonych dla doradców podatkowych (lub innych podmiotów uprawnionych w rozumieniu tej ustawy).

Utrata zwolnienia przysługującego ze względu na niewielką kwotę rocznej sprzedaży


Uznanie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych za doradztwo podatkowe powoduje istotne skutki na gruncie podatku VAT. Wniosek taki można wysunąć z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14.1.2015 r. (sygn. IBPP1/443-1093/14/AW). Stan faktyczny dotyczył podatnika - podmiotu prowadzącego biuro rachunkowe. Podatnik wykonywał min. czynności polegające naprowadzeniu ksiąg rachunkowych, nie posiadał natomiast uprawnień doradcy podatkowego.

fot. PhotographyByMK - Fotolia.com

Księgi podatkowe

W obecnym stanie prawnym prowadzenie ksiąg rachunkowych zostało uznane za czynności doradztwa podatkowego. Stanowi o tym art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym


Rozstrzygnięcie organu podatkowego dotyczyło kwestii, czy podatnik mógł korzystać z określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (ustawy o VAT), zwolnienia ze względu na roczną kwotę sprzedaży nieprzekraczająca 150 000 zł.
Korzystanie z tego zwolnienia jest, w przypadku niektórych rodzajów działalności, wyłączone. Jedno z tych wyłączeń zawiera art. 113 ust. 13 pkt 2 lit b ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że ww. zwolnienia nie stosuje się do podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa (…).

W rozpatrywanym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach przypadku istotne było to, czy podatnik świadczył usługi w zakresie doradztwa. W takim przypadku bowiem, niemożliwe byłoby korzystanie ze zwolnienia z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
Organ podatkowy uznał, że określenie „doradztwo” oznacza wiele rodzajów usług doradczych, min. doradztwo podatkowe. Doradztwo podatkowe należy natomiast rozumieć w znaczeniu nadanym w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z o doradztwie podatkowym. Tym samym należało uznać, że podatnik prowadzący biuro rachunkowe wykonywał także, w określonym zakresie, doradztwo podatkowe. To zaś w konsekwencji, wyłączyło możliwość stosowania zwolnienia z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: