eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Certyfikaty inwestycyjne to nie udziały w spółce: brak podatku u źródła

Certyfikaty inwestycyjne to nie udziały w spółce: brak podatku u źródła

2015-06-29 13:24

Certyfikaty inwestycyjne to nie udziały w spółce: brak podatku u źródła

Wypłaty z zamkniętego funduszu inwestycyjnego a podatek u źródła © adam88xx - Fotolia.com

Polski fundusz inwestycyjny zamknięty („FIZ”) jest osobą prawną, której celem jest inwestowanie środków w papiery wartościowe oraz udziały. W świetle Ustawy CIT, FIZ jest podmiotem zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Mając na uwadze, iż FIZ jest konstrukcją przyjazną inwestowaniu, certyfikaty inwestycyjne w takich podmiotach często nabywane są przez spółki zagraniczne. Powstaje pytanie, czy FIZ dokonując wypłat na rzecz zagranicznych posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych powinien pobierać od takich wypłat podatek u źródła.

1. Rodzaje wypłat z FIZ


Rodzaje wypłat, które podmiot posiadający certyfikaty inwestycyjne może otrzymać z FIZ, są określone w statucie FIZ oraz ustawie o funduszach inwestycyjnych.

Uczestnicy FIZ mają prawo do wypłaty środków z FIZ w związku z jego likwidacją lub wykupem certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz. Likwidacja FIZ wiąże się bowiem z umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych uczestników i wypłatą im środków pieniężnych o wartości aktywów funduszu netto proporcjonalnie do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych. Statut FIZ może również przewidywać w określonych przypadkach wykup certyfikatów inwestycyjnych, który prowadzi do umorzenia części certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłaty ich posiadaczom środków funduszu.

Uczestnicy funduszu mogą otrzymywać wypłaty z funduszu inwestycyjnego związane z dochodami osiągniętymi przez fundusz, bez konieczności umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. Dochodami funduszu są, zgodnie z art. 21 ustawy o funduszach inwestycyjnych, przychody z lokat netto oraz przychody ze zbycia lokat funduszu. Dochody te mogą być wypłacane uczestnikom funduszu, jeżeli takie wypłaty zostały przewidziane w statucie FIZ.

2. Obowiązek pobrania podatku u źródła


Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy CIT obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych mają osoby prawne, które wypłacają przychody, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy CIT. Natomiast na podstawie tego przepisu, opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają dywidendy oraz inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych.
W związku z tym, w celu ustalenia, czy FIZ ma obowiązek pobrania podatku u źródła od wypłat dokonywanych na rzecz uczestników należy ustalić, czy wypłaty te będą kwalifikowane jako przychody z udziału w zyskach osób prawnych.

3. Kwalifikacja wypłat z FIZ na gruncie Ustawy CIT


Definicja przychodu z udziałów w zyskach osób prawnych została określona w art. 10 Ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem, dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktyczne uzyskany z tego udziału, w tym także przychód z umorzenia akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, wartość niepodzielonego zysku. Brzmienie tego przepisu, wskazuje, że ustawodawca odnosił się w szczególności do dochodów otrzymywanych przez podatników z udziału w spółkach, na co wskazuje m.in. art. 10 ust. 6 Ustawy CIT, zgodnie z którym przepisy tego artykułu stosuje się do spółek zagranicznych wymienionych w załączniku.

fot. adam88xx - Fotolia.com

Wypłaty z zamkniętego funduszu inwestycyjnego a podatek u źródła

Skoro wypłaty z FIZ nie będą stanowiły przychodów z udziału w zyskach osób prawnych na gruncie Ustawy CIT ani dywidendy na gruncie UPO, FIZ dokonując wypłat na rzecz uczestników, niezależnie od rodzaju tych wypłat, nie będzie miał obowiązku pobrania podatku u źródła.


Pozostaje jednak pytanie, czy przychody uzyskiwane z FIZ mogą zostać uznane za zbliżone do przychodów ze spółek i tym samym należy je kwalifikować jako przychody z udziału w zyskach osób prawnych.

Konstrukcje FIZ i spółki kapitałowej są zasadniczo różne, chociaż ich wspólnym elementem jest posiadanie przez uczestnika papieru wartościowego (prawa majątkowego), który reprezentuje prawa do partycypacji w dochodach takiego podmiotu.
Spółka kapitałowa jest co do zasady podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą skierowaną na zysk, natomiast jedynym możliwym rodzajem działalności funduszu inwestycyjnego jest działalność inwestycyjna z wykorzystaniem powierzonych przez uczestników aktywów lub środków pieniężnych.

Udziałowca lub akcjonariusza spółki oraz uczestnika funduszu inwestycyjnego różni również status w obu tych podmiotach wynikający z posiadanych udziałów oraz certyfikatów inwestycyjnych.
Akcja lub udział odzwierciedla nie tylko prawo do udziału w zysku, ale również udział w kapitale zakładowym, co wiąże się z posiadaniem przez udziałowca praw korporacyjnych w spółce, w tym prawa do decydowania o istotnych sprawach w tym podmiocie. Certyfikat inwestycyjny reprezentuje natomiast przede wszystkim prawa do określonej części aktywów funduszu.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.