eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Osoby niepełnosprawne: doraźna pomoc medyczna w koszty firmy

Osoby niepełnosprawne: doraźna pomoc medyczna w koszty firmy

2015-09-11 12:12

Osoby niepełnosprawne: doraźna pomoc medyczna w koszty firmy

Osoba niepełnosprawna © Monet - Fotolia.com

Wynagrodzenie wypłacane lekarzowi z tytułu zawartej z nim umowy zlecenie na doraźną pomoc medyczną dla niepełnosprawnych pracowników firmy jest kosztem uzyskania przychodu, nawet gdy pracodawca nie ma statusu zakładu pracy chronionej - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 09.09.2015 r. nr IBPB-1-1/4511-335/15/EN.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca posiada status Zakładu Pracy Chronionej, w związku z czym jest obowiązany do zapewnienia swoim niepełnosprawnym pracownikom doraźnej pomocy medycznej. Podpisał zatem stosowną umowę zlecenie z lekarzem. W najbliższym czasie wnioskodawca utraci jednak status Zakładu Pracy Chronionej, niemniej nadal będzie zatrudniał pracowników niepełnosprawnych i chciałby kontynuować także umowę z lekarzem o świadczenie pomocy medycznej dla wszystkich pracowników (nie tylko niepełnosprawnych). Wnioskodawca zadał pytanie, czy po utracie wspomnianego statusu do kosztów uzyskania przychodu będzie mógł zaliczać wydatki związane z wynagrodzeniem za wykupione usługi medyczne? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

"(...) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby zatem określony wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:
• musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
• nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
• musi być należycie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z tą działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu, bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Zauważyć przy tym należy, że konieczność poniesienia określonego wydatku nie może wynikać z zaniedbań lub sprzecznych z prawem działań podatnika.

fot. Monet - Fotolia.com

Osoba niepełnosprawna

Wynagrodzenie wypłacane lekarzowi z tytułu zawartej z nim umowy zlecenie na doraźną pomoc medyczną dla niepełnosprawnych pracowników firmy jest kosztem uzyskania przychodu, nawet gdy pracodawca nie ma statusu zakładu pracy chronionej.


Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721), pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w pkt 1, przez okres co najmniej 6 miesięcy, uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. (...)

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy że, skoro Wnioskodawca nie będzie już obowiązany na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do zatrudnienia lekarza bowiem utraci status Zakłady Pracy Chronionej, możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków z tytułu wynagrodzenia lekarza, któremu Wnioskodawca w dalszym ciągu zleci sprawowanie opieki medycznej nad wszystkimi pracownikami jego firmy, uzależniona będzie od spełnienia ogólnych przesłanek zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym też kontekście zauważyć należy, że skoro jak wynika z wniosku zatrudnienie lekarza wymiernie wpłynie na wydajność pracowników, a w rezultacie wysokość przychodu uzyskanego przez Wnioskodawcę to w związku z tym, o ile w istocie ww. okoliczności wystąpią, Wnioskodawca może zaliczyć poniesione wydatki na wynagrodzenie zatrudnionego na umowę zlecenie lekarza do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem należytego ich udokumentowania.

Pamiętać przy tym należy, że w myśl art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052), a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 6ba. (...)"


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.