eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Pracownik na spotkaniu integracyjnym nie zarabia i płaci podatku

Pracownik na spotkaniu integracyjnym nie zarabia i płaci podatku

2015-10-27 13:15

Pracownik na spotkaniu integracyjnym nie zarabia i płaci podatku

Impreza firmowa © JackF - Fotolia.com

Aby dane świadczenie stanowiło przychód pracownika, musi wystąpić realne przysporzenie jego majątku. Świadczenie takie musi przynieść wymierną korzyść, przypisaną konkretnej - indywidualnej osobie (nie jest dostępne dla wszystkich). Z takim przysporzeniem nie mamy do czynienia, gdy pracownik bierze udział w spotkaniach integracyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym, nawet gdy taki udział jest dobrowolny - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 20.10.2015 r. nr IBPB-2-1/4511-334/15/MK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca organizuje dla swoich pracowników imprezy integracyjne o charakterze sportowym i rekreacyjnym oraz związane z odpoczynkiem i działalnością kulturalną. Udział w takim spotkaniu jest dobrowolny, zaś całość kosztów ponosi tutaj pracodawca na podstawie wystawionych faktur, rachunków lub paragonów.

Spotkania takie są organizowane zarówno na terenie firmy jak i poza nią. Z uwagi na to, że obecność na takich spotkaniach nie jest obowiązkowa, nie jest ona także sprawdzana przez pracodawcę przez co nie wie on, czy dany pracownik faktycznie w imprezie uczestniczył. Pracodawca dokonuje jedynie wstępnego zapytania pracowników, kto planuje przyjść, w celu oszacowania jak wielkie zamówienie należy złożyć.

Podczas takich spotkań pracownicy mogą uczestniczyć bez ograniczeń w każdej dostępnej atrakcji jak i konsumpcji posiłków z napojami (tutaj również żadna ewidencja nie jest prowadzona). Zadano pytanie, czy w takim przypadku pracownicy uczestniczący w organizowanych spotkaniach uzyskują z tego tytułu przychód z umowy o pracę? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

fot. JackF - Fotolia.com

Impreza firmowa

Aby dane świadczenie stanowiło przychód pracownika, musi wystąpić realne przysporzenie jego majątku. Świadczenie takie musi przynieść wymierną korzyść, przypisaną konkretnej - indywidualnej osobie. Z takim przysporzeniem nie mamy do czynienia, gdy pracownik bierze udział w spotkaniach integracyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym, nawet gdy taki udział jest dobrowolny.


Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodów jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W myśl art. 12 ust. 3 ww. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b.

Wobec niezdefiniowania w ustawie podatkowej pojęcia „nieodpłatnego świadczenia” zasadne jest odwołanie się do znaczenia tego pojęcia ukształtowanego w orzecznictwie sądowym, zgodnie z którym, nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym – generalnie – jest każde zdarzenie prawne i zjawisko gospodarcze, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku danej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Przysporzenie to może polegać na zwiększeniu majątku (aktywów) bądź uniknięciu jego pomniejszenia (zaoszczędzenie wydatków). (...)

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: