eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zeznania roczne PIT 2015: Ulgi i odliczenia w pigułce

Zeznania roczne PIT 2015: Ulgi i odliczenia w pigułce

2015-11-17 13:03

Zeznania roczne PIT 2015: Ulgi i odliczenia w pigułce

PIT ©  serq - Fotolia.com

W rocznych zeznaniach podatkowych podatnicy obowiązani są z jednej strony do wykazania wszelkich dochodów, które podlegają opodatkowaniu, z drugiej zaś są uprawnieni do skorzystania z kosztów, ulg i odliczeń podatkowych, które zmniejszą należną daninę. Tak było w latach wcześniejszych i jest przy rozliczeniach za rok 2015. W stosunku do roku ubiegłego większych zmian w korzystaniu z odliczeń nie ma.
W roku 2015, w stosunku do roku ubiegłego, bez zmian pozostały stawki podatków. Ze wzrostem daniny musieli liczyć się jedynie ci, którzy korzystali ze zryczałtowanych sposobów ustalania takiego podatku, a więc opodatkowani kartą podatkową, rozliczający się na podstawie zryczałtowanych stawek określonych dla działów specjalnych produkcji rolnej, czy ryczałtu przewidzianego dla osób duchownych.

Skala podatkowa natomiast w dalszym ciągu plasuje się na poziomie dwóch stawek: tj. 18%, a dla dochodów powyżej 85 528 zł - 32%. Kwota wolna od podatku to natomiast 3 091 zł (niezmieniana od kilku lat, podobnie jak i stawki podatku). Ryczałtowcy z kolei podatek liczą wg stawek 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20% w zależności od rodzaju transakcji, której przychód dotyczy.

Niestety na podwyżkę kosztów w 2015 r. nie mogli liczyć pracownicy zatrudnieni na umowy o pracę, czy też umowy cywilnoprawne. Zryczałtowane pracownicze koszty uzyskania przychodu na miesięcznym poziomie 111,25 zł bądź 139,06 zł, gdy zakład pracy znajduje się w innej miejscowości, aniżeli miejsce zamieszkania pracownika - w ustawie podatkowej bez zmian funkcjonują już od wielu lat. W przypadku umów cywilnoprawnych koszty te określone są procentowo. Wynoszą one 20% uzyskanego przychodu, niemniej pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

fot. serq - Fotolia.com

PIT

W rocznych zeznaniach podatkowych podatnicy obowiązani są z jednej strony do wykazania wszelkich dochodów, które podlegają opodatkowaniu, z drugiej zaś są uprawnieni do skorzystania z kosztów, ulg i odliczeń podatkowych, które zmniejszą należną daninę.


Twórcy i artyści mają prawo do kosztów w wysokości 50% (również po tzw. ZUS-ach), przy czym nie więcej aniżeli połowa kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Ponieważ granica ta uplasowała się na poziomie 85 528 zł (również niezmienionej od wielu lat), wartość takich kosztów nie może przekroczyć 42 764 zł. Po przekroczeniu tego limitu twórcy nie przysługują żadne zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Rozliczyć może on wtedy jedynie koszty rzeczywiście poniesione, które muszą być odpowiednio udokumentowane (jako że uwzględnia się je w wysokości faktycznej a nie ryczałtowej). Dodajmy, że rok 2015 jest trzecim z kolei, w którym występuje ograniczenie w stosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodu.

Bez zmian pozostały także zasady rozliczania występujących jeszcze ulg podatkowych, tj. np. rehabilitacyjnej, internetowej czy przekazanych darowizn (na rzecz OPP, krwiodawstwa oraz kultu religijnego), czy rozliczania strat podatkowych. W dalszym ciągu od podstawy naliczenia podatku odliczyć można składki na ubezpieczenie emerytalne, zaś od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym także zagraniczne (pod pewnymi warunkami), o ile te oczywiście zostały zapłacone bądź pobrane przez płatnika. Będzie można także przekazać jeden procent swojego należnego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (czego nie należy utożsamiać z ulgą - jest to bowiem sposób zadysponowania częścią daniny przekazywanej fiskusowi). Zasady rozliczania ulg w ramach tzw. praw nabytych również nie uległy zmianie.

Rok 2015 jest drugim z kolei, w którym rodzice bądź opiekunowie dzieci małoletnich oraz niektórych pełnoletnich rozliczają ulgę prorodzinną w nowej, wyższej wysokości. Również tutaj, jeżeli na pełne odliczenie ulgi zabraknie podatku, będzie można uzyskać dodatkowy zwrot do wysokości nieprzekraczającej wykazanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ujmowany w PIT/UZ).

Z bieżących ulg zmianie ulegnie jedynie limit odliczanych wpłat na IKZE. W roku 2014 wynosił on bowiem 4 495,20 zł, zaś na rok 2015 wynosi 4 750,80 zł.

Odliczenia od przychodu/dochodu

Rodzaj odliczenia Limit odliczenia Zeznanie
Składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) bez limitu PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Zryczałtowane pracownicze koszty uzyskania przychodu
 • jeden stosunek pracy: 111,25 zł miesięcznie, 1 335 zł rocznie
 • więcej niż jeden stosunek pracy: 2 002,05 zł rocznie
 • jeden stosunek pracy gdy firma położona poza miejscem zamieszkania: 139,06 zł miesięcznie, 1 668,72 zł rocznie
 • więcej niż jeden stosunek pracy gdy firma położona poza miejscem zamieszkania: 2 502,56 zł rocznie
 • 50% od uzyskanego przychodu po ZUS-ach z tytułu korzystania z praw autorskich, nie więcej niż 42 764 zł (limit dotyczy wszelkich przychodów, do których mają zastosowanie koszty, bez względu na rodzaj zawartej umowy)
PIT-36
PIT-37
Imienne bilety okresowe pracowników bez limitu
jedynie gdy wyższe, niż zryczałtowane koszty ze stosunku pracy
PIT-36
PIT-37
Procentowe zryczałtowane koszty uzyskania przychodu z tytułu umów zlecenie i o dzieło
 • 20% od uzyskanego przychodu po ZUS-ach
 • 50% od uzyskanego przychodu po ZUS-ach z tytułu korzystania z praw autorskich, nie więcej niż 42 764 zł (limit dotyczy wszelkich przychodów, do których mają zastosowanie koszty, bez względu na rodzaj zawartej umowy)
PIT-36
PIT-37
Darowizna na kościół bez limitu PIT-28
PIT-36
PIT-37
Darowizny na cele pożytku publicznego 6 % przychodu/dochodu PIT-28
PIT-36
PIT-37
Darowizne na cele kultu religijnego
Ulga na krew
Ulga rehabilitacyjna
 • Opłacanie przewodników: 2 280 zł
 • Utrzymanie psa przewodnika: 2 280 zł
 • Ulga na leki: nadwyżka ponad 100 zł/m-c
 • Używanie samochodu osobowego: 2 280 zł
PIT-28
PIT-36
PIT-37
Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego 4 750,80 zł PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Limit dochodu osoby niepełnosprawnej uprawniający do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę 9 120 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Strata z lat ubiegłych maksymalnie 50% rocznie
termin rozliczenia: 5 kolejnych lat
PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-38
Ulga na internet 760 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Nienależne świadczenia bez limitu PIT-28
PIT-36
PIT-37
Nowe technologie 50% wydatków PIT-36
Ulgi kontynuacja
Duża ulga budowlana (sprzed 1997r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2014 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga remontowa (sprzed 1997r.) 30% wydatków, nie wiecej niż 11 340 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Kasa mieszkaniowa (sprzed 1997r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2014 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga budowlana na wynajem (sprzed 1997r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2014 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga odsetkowa (sprzed 2007r.) Odsetki od kwoty do 325 990 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37

 

Odliczenia od podatku

Rodzaj odliczenia Limit odliczenia Zeznanie
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (NFZ) 7,75% podstawy wymiaru składki PIT-16A
PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Ulga na dzieci (prorodzinna)

1 112,04 zł na każde dziecko (pierwsze i drugie) rocznie
92,67 zł miesięcznie
3,089 zł dziennie

Małżonkowie wychowujący jedno dziecko nie mają prawa do ulgi, gdy ich dochód przekracza 112 000 zł. Podatnik nie pozostający w związku małżeńskim, a wychowujący jedno dziecko ma prawo do ulgi, jeżeli jego dochód nie przekrocy 56 000 zł, chyba że jest osobą samotnie wychowującą dziecko (wtedy limit dochodu wynosi 112 000 zł).
Ulga na trzecie dziecko wynosi rocznie 2 000,04 zł (166,67 zł miesięcznie), zaś na czwarte i każde kolejne dziecko ulga wynosi 2 700,00 zł rocznie (tj. 225 zł miesięcznie).
W przypadku wychowywania co najmniej dwójki dzieci w zakresie określania prawa do ulgi nie ma znaczenia wartość uzyskanego przez podatnika dochodu.
Gdy wykazany podatek nie pozwala w pełni wykorzystać ulgi prorodzinnej, podatnicy mogą skorzystać z dodatkowego odliczenia w tym zakresie, które jednakże nie może przekroczyć sumy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wykazanych w zeznaniu do odliczenia.

PIT-36
PIT-37
Podatek zapłacony za granicą Nie więcej, niż polski podatek przypadający proporcjonalnie na dochód zagraniczny PIT-36
1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego wynikającego z zeznania rocznego PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-38
PIT-39
Ulgi kontynuacja
Duża ulga budowlana (sprzed 2002r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2014 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Kasa mieszkaniowa (sprzed 2002r.) 30% wydatków, nie więcej niż 11 340 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga remontowa (sprzed 2006r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2014 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga uczniowska (sprzed 2004r.) Kwota wynikająca z decyzji, maksymalnie 4 896,18 zł (nauka do 24 m-cy) lub 8 160,31 zł (nauka powyżej 24 m-cy) PIT-28
PIT-36
PIT-37

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: