eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Darowizny na cele kultu religijnego w rozliczeniu podatkowym 2015

Darowizny na cele kultu religijnego w rozliczeniu podatkowym 2015

2015-12-10 13:11

Darowizny na cele kultu religijnego w rozliczeniu podatkowym 2015

Kościół © Dejan Gospodarek - Fotolia.com

Wspomagając materialnie, a nie tylko duchowo, kościół, można płacić mniejsze podatki. Prawo polskie przewiduje bowiem dwie ulgi odliczane od dochodu: na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła oraz na cele kultu religijnego. Poniżej omówimy zasady tej drugiej, która niestety jest limitowana i to w bardzo istotny sposób. Ma za to mniejsze wymogi dokumentacyjne.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że jednym z odliczeń od dochodu są darowizny przekazane na cele kultu religijnego. Wskazuje jednakże ogólne, ile można odliczyć oraz w jaki sposób ulga winna być udokumentowana. Szczegółów niestety tutaj nie znajdziemy.

Odliczenie z limitem


Jak zostało to już wyżej podkreślone, ulga ta jest odliczeniem od dochodu, w związku z czym pomniejsza podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, a nie sam podatek (który jest liczony dopiero w następnym etapie).

Darczyńca niestety nie zawsze będzie uprawniony do pełnego odliczenia. Ustawodawca wprowadził tutaj bowiem jego górny limit w wysokości 6% dochodu (a w przypadku ryczałtowców przychodu) wykazanego w zeznaniu podatkowym, w którym to odliczenie jest wykazywane. Trzeba też pamiętać, że limit ten swym zakresem obejmuje aż trzy różne odliczenia, tj. obok darowizn na cele kultu religijnego także darowizny na cele pożytku publicznego przekazane odpowiednim organizacjom oraz darowizny na cele krwiodawstwa (tzw. ulga na krew). Łączna wartość tych trzech różnych darowizn wykazanych w zeznaniu podatkowym nie może przekroczyć progu wykazanego dochodu/przychodu.

Drugą bardzo istotną kwestią jest to, iż w PIT za rok 2015 odliczyć można jedynie darowizny przekazane w trakcie tego roku. W związku z tym ci, którzy chcieliby ulgę wykazać w rocznym PIT, ale jeszcze nie dokonali stosownej darowizny, powinni się pospieszyć. Mają na to czas tylko do końca grudnia. Jeżeli natomiast z odliczenia nie da się w pełni skorzystać (z uwagi chociażby na wskazany wyżej limit), część nieodliczona przepada.

fot. Dejan Gospodarek - Fotolia.com

Kościół

Wspomagając materialnie, a nie tylko duchowo, kościół, można płacić mniejsze podatki. Prawo polskie przewiduje bowiem dwie ulgi odliczane od dochodu: na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła oraz na cele kultu religijnego.


UIgę trzeba udokumentować


Każda ulga podatkowa musi być odpowiednio udokumentowana, czyli poparta dowodami potwierdzającymi prawo do niej. Tak samo jest w przypadku ulgi na cele kultu religijnego. Podatnik zamierzający skorzystać z odliczenia musi posiadać odpowiednie dokumenty z których będzie wynikało komu, ile oraz na jaki cel przekazał. Rodzaj dokumentów jest różny w zależności od tego, czy darowizna ma formę pieniężną czy rzeczową.

Jeżeli mamy do czynienia z darowizną pieniężną, darczyńca musi posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Warunku tego trzeba bezwzględnie przestrzegać. Stąd np. wpłata gotówki w kasie w danej instytucji nie wchodzi w grę.

Jeżeli natomiast darowizna jest niepieniężna, w dokumentacji darczyńcy musi być dokument, z którego jednoznacznie będą wynikać dane identyfikujące darczyńcę, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.
Wskazane informacje winny znaleźć się na jednym dowodzie (na co wskazuje treść art. 26 ust. 7d pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Darowizna rzeczowa = wycena
W zeznaniu podatkowym nie można odliczyć darowizny ilościowej, a jedynie wartościową. Dlatego też przy darowiznach rzeczowych konieczne jest dokonanie ich prawidłowej wyceny. W jaki sposób? Otóż wartość darowizny należy określić w wartości rynkowej rzeczy lub praw majątkowych, określonej na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca przekazania.

Przepis nieco zawiły, niemniej mówiąc w pewnym uproszczeniu należy tutaj zastosować taką cenę, która wystąpiłaby przy sprzedaży takich rzeczy w warunkach rynkowych. Warto przy tym pamiętać, że organy podatkowe mogą ingerować w tak określoną wartość przez podatnika, jeżeli uznają że została ona ustalona w złej wysokości.

Nadto w przypadku darowizny towarów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z VAT-em, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny.
Odliczeniu nie podlegają darowizny:
a) na rzecz osób fizycznych,
b) na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,
c) zwrócone w jakiejkolwiek formie,
d) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
e) odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

1 2

następna

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: