eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenie ulgi prorodzinnej w PIT za 2015 r.

Odliczenie ulgi prorodzinnej w PIT za 2015 r.

2015-12-16 12:30

Odliczenie ulgi prorodzinnej w PIT za 2015 r.

PIT © serQ - Fotolia.com

W rocznych zeznaniach podatkowych największą popularnością cieszy się tzw. ulga prorodzinna, czyli odliczenie od dochodu określonej kwoty z tytułu wychowywania dzieci. Przy kilku pociechach ulga pozwala zaoszczędzić na podatku dochodowym z reguły kilka tysięcy złotych. Niestety regulacje prawne określające zasady tego odliczenia wywołują niemałe kontrowersje. Poniżej prezentujemy praktyczne aspekty korzystania z ulgi jak też obecną linię orzeczniczą i interpretacyjną, a tyczącą się ulgi prorodzinnej.
Skorzystanie z ulgi prorodzinnej obwarowane jest dwiema podstawowymi przesłankami, które muszą być spełnione łącznie, aby odliczenie przysługiwało. Pierwsza z nich to uzyskiwanie dochodów opodatkowanych skalą podatkową przez podatnika, który z ulgi zamierza skorzystać. Drugi warunek to posiadanie dzieci uprawniających do odliczenia. Osoba, która warunki te spełni, może w rocznym PIT wykazać odliczenie. Niestety w praktyce dochodzą kolejne problemy związane z prawidłowym rozliczeniem ulgi.

Jedno dziecko z limitem dochodów


Pierwsze trudności pojawiają się już w przypadku osób posiadających tylko jedną pociechę pozwalającą na skorzystanie z odliczenia. Tutaj bowiem ustawodawca ogranicza prawo do tej ulgi jedynie dla osób „mniej” zarabiających. Otóż w przypadku jednego dziecka ulga prorodzinna przysługuje, jeżeli dochody podatnika:
  • pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
  • niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona wyżej, a więc 112.000 zł.

Ustawodawca mówi wyjaśnia, że we wskazanych limitach muszą zmieścić się uzyskane przez podatnika w danym roku:
  • dochody, do których ma zastosowanie skala podatkowa (mieszczą się tutaj m.in. dochody z umowy o pracę, działalności wykonywanej osobiście, najmu czy działalności gospodarczej rozliczanych na zasadach ogólnych, rent, emerytur itp.),
  • dochody określone art. 30b ustawy podatkowej, a więc m.in. ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających, które są wykazywane w PIT-38,
  • dochody opodatkowane podatkiem liniowym (a więc z pozarolniczej działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej rozliczane w ten sposób, które są ujmowane na PIT-36L)
- po ich pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w danym roku przez podatnika bądź potrąconych przez płatnika.

fot. serQ - Fotolia.com

PIT

W rocznych zeznaniach podatkowych największą popularnością cieszy się tzw. ulga prorodzinna, czyli odliczenie od dochodu określonej kwoty z tytułu wychowywania dzieci.


Warto też pamiętać, że za podatnika w związku małżeńskim nie uważa się tutaj:
  1. osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów;
  2. osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

UWAGA
Zdaniem organów podatkowych przy określaniu prawa do ulgi prorodzinnej podatnicy winni uwzględniać jedynie te dzieci, które do odliczenia uprawniają a nie wszystkie.
Przykładowo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 29.10.2015 r. nr IPPB4/4511-1098/15-2/MP uznał, że rodzice, którzy w istocie posiadają dwójkę dzieci, niemniej tylko jedno z nich uprawnia do odliczenia, muszą sprawdzać, czy ich dochód nie przekroczył określonego limitu dochodowego.

Dwoje i więcej dzieci uprawniających do odliczenia


Podatnicy, którzy posiadają dwójkę bądź większą liczbę dzieci uprawniających do odliczenia, limitem uzyskanego dochodu nie muszą się już martwić przy określaniu prawa do ulgi. Trzeba jednakże pamiętać (o czym mowa była już wcześniej), że odliczenie to przysługuje jedynie w stosunku do dochodów opodatkowanych skalą podatkową.

Ilość dzieci istotna jest nie tylko w celu ustalenia prawa do ulgi, ale także przy określaniu jej wysokości. Zasada jest prosta - na każde dziecko przysługuje odrębny limit ulgi, przy czym im większa jest liczba pociech, tym wyższa będzie wartość takiego limitu.

I tak na pierwsze dziecko można odliczyć miesięcznie kwotę 92,67 zł (1.112,04 zł rocznie). Taka sama wartość ulgi przysługuje na drugie dziecko. Trzecia pociecha to natomiast już kwota odliczenia 166,67 zł miesięcznie (2.0004,02 zł na rok), a czwarta i każda następna to 225 zł miesięcznie ( 2.700 zł na rok). Mechanizm ustalania prawa do ulgi oraz jej wysokość prezentujemy w poniższej tabeli.

Wartość odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej 2015
Liczba posiadanych dzieci (uprawnionych do skorzystania z ulgi): Podatnik będący
Singlem, rozwodnikiem, wdowcem, pozostający w związku małżeńskim przez część roku Małżonkiem przez cały rok, osobą samotnie wychowującą dziecko
1 dziecko Kwota dochodu do 56.000 zł Kwota dochodu małżonków /osoby samotnie wychowującej dziecko do 112.000 zł
92,67 zł ulgi/mc (1.112,04 zł/rok)
Kwota dochodu przekraczająca 56.000 zł Kwota dochodu małżonków /osoby samotnie wychowującej dziecko przekraczająca 112.000 zł
0 zł ulgi
2 dzieci Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
3 dzieci Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Trzecie dziecko 166,67 zł/mc 2.000,04 zł/rok
4 i więcej dzieci Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Drugie dziecko 92,67 zł/mc 1.112,04 zł/rok
Trzecie dziecko 166,67 zł/mc 2.000,04 zł/rok
Czwarte i każde następne dziecko 225,00 zł/mc 2.700,00 zł/rok

Liczymy wartość przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci


Sposób liczenia ulgi prorodzinnej nie wydaje się być zbyt bardzo skomplikowany. Niemniej w praktyce może powodować pewne trudności przy ustaleniu prawidłowej wartości odliczenia, zwłaszcza gdy dziecko urodzi się w trakcie roku, bądź rodzice mają tylko jedną pociechę. Dlatego poniżej na przykładach zaprezentujemy wyliczenie ulgi w wybranych przypadkach.

 

1 2 ... 4

następna

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: