eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › WNT w VAT a zakup towaru z podatkiem od wartości dodanej

WNT w VAT a zakup towaru z podatkiem od wartości dodanej

2016-02-22 13:59

WNT w VAT a zakup towaru z podatkiem od wartości dodanej

VAT-UE © bzyxx - Fotolia.com

Czynni podatnicy VAT, którzy dokonują zakupu towarów od kontrahentów unijnych będących podatnikami podatku od wartości dodanej, rozliczają z tego tytułu podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Wydaje się przy tym, że nie ma tutaj większego znaczenia to, czy zakup taki nastąpi w wartości netto czy brutto.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju jest jedną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się tutaj nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Powyższe stosuje się jednakże pod warunkiem, że:
  1. nabywcą towarów jest:
    • podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
    • osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w punkcie wyżej
  2. dokonujący dostawy jest podatnikiem o którym mowa w art. 15, lub podatnikiem podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

fot. bzyxx - Fotolia.com

VAT-UE

Czynni podatnicy VAT, którzy dokonują zakupu towarów od kontrahentów unijnych będących podatnikami podatku od wartości dodanej, rozliczają z tego tytułu podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru.


W związku z powyższym potraktowanie danej czynności jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków:
  • po pierwsze, podmiot z jednego państwa członkowskiego musi nabyć prawo do rozporządzania towarami jak właściciel; zatem na rzecz tego podmiotu musi być dokonana dostawa,
  • po drugie, w wyniku dokonanej dostawy towary są przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki, przy czym pozostaje bez znaczenia, kto faktycznie przewozi towar i na czyje zlecenie jest to czynione, gdyż towary w wyniku dokonanej dostawy mogą być wysyłane lub transportowane przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Warto też pamiętać, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się za dokonane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu (o czym mówi art. 25 ust. 1 ustawy).

W przypadku WNT opodatkowaniu podlega czynność nabycia towarów. Podatek VAT z tego tytułu rozlicza nabywca towarów w państwie, do którego następuje dostawa towaru (i wg stawek podatku w tym państwie obowiązujących).
Od reguły tej występują pewne wyjątki. Z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów nie będziemy bowiem mieli do czynienia m.in. w przypadkach gdy nabywca korzysta ze zwolnienia z podatku VAT (do pewnego limitu - wtedy to towar jest kupowany z podatkiem od wartości dodanej), sprzedawca korzysta ze zwolnienia z VAT, tudzież zakup nastąpił w ramach procedury marży czy na podstawie umowy kupna sprzedaży (w tym ostatnim przypadku bowiem sprzedawcą w ogóle nie jest podatnik).

Przy ustalaniu podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy stosować regulacje art. 29a ust. 1, 6, 7, 10 i 11 ustawy (art. 30a ustawy o VAT).

Powyższe oznacza, że podstawą opodatkowania jest co do zasady pełna cena, którą należy zapłacić sprzedawcy, powiększona o podatki, cła, opłaty czy inne należności o podobnym charakterze (za wyjątkiem krajowego VAT-u), jak też inne koszty dodatkowe związane z takim zakupem.

Rodzi się przy tym pytanie, czy obowiązek rozliczenia VAT z tytułu WNT występuje również wówczas, gdy sprzedawca do danej transakcji, a więc podatnik unijny innego państwa, doliczył do ceny podatek od wartości dodanej, czyli gdy opodatkował ją u siebie, przy założeniu że nabywca jest czynnym podatnikiem VAT zgłoszonym do rozliczania transakcji unijnych?

Wydaje się, że powyższe nie zwalnia podatnika krajowego z obowiązku rozliczenia WNT w Polsce. W takim przypadku jako podstawę opodatkowania należy przy tym przyjąć cenę powiększoną o zapłacony kontrahentowi podatek od wartości dodanej.

Podejście takie potwierdził m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16 grudnia 2015 r., nr IBPP4/4512-236/15/LG, który wyjaśnił, że jeżeli na podstawie przepisów ustawy o VAT wystąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, to podstawa opodatkowania obejmuje całkowitą kwotę wykazaną na fakturze (a więc należną zapłatę), niezależnie od tego, czy kontrahent unijny wystawił na rzecz polskiego przedsiębiorcy fakturę w cenie netto, czy brutto. Nabywca taki musi wykazać kwotę takiej transakcji w informacji podsumowującej VAT-UE i rozliczyć WNT w deklaracji VAT.
Jak czytamy w interpretacji: „(...) Wnioskodawca niezasadnie uzależnia rozpoznanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru od wystawienia faktury przez zagranicznego kontrahenta - dostawcy towarów. Wnioskodawca jest podmiotem zarejestrowanym do transakcji wewnątrzwspólnotowych z ważnym nr VAT-UE co powoduje, że jest zobligowany do każdorazowego rozliczenia transakcji zakupu towarów od zagranicznych kontrahentów (podatników) z Anglii w przypadku gdy dana transakcja spełnia ustawowe przesłanki do uznania jej za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. To okoliczności danego stanu faktycznego wskazują na taki obowiązek. Zatem nie ma znaczenia czy kontrahent wystawił na rzecz Wnioskodawcy fakturę w wartości netto czy brutto, bowiem prawidłowość wystawienia faktury i opodatkowania transakcji sprzedaży przez angielskiego dostawcę dotyczy sfery opodatkowania tego kontrahenta.(...)”

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: