eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Usługi transportowe: miejsce opodatkowania i stawka podatku VAT

Usługi transportowe: miejsce opodatkowania i stawka podatku VAT

2016-03-16 12:33

Usługi transportowe: miejsce opodatkowania i stawka podatku VAT

Tir © thomaslerchphoto - Fotolia.com

Prawidłowe rozliczenie usług transportu towarów na gruncie podatku VAT sprawia nie lada problemy. Usługi takie bowiem z jednej strony są świadczone na rzecz różnych podmiotów, z drugiej zaś mogą przebiegać pomiędzy różnymi krajami. W efekcie w różny sposób jest tutaj ustalane miejsce ich opodatkowania jak i zastosowania właściwej stawki podatku.
Przypomnijmy, że usługi transportu towarów z punktu widzenia podatku VAT dzielą się na:
 • krajowe (a więc wykonywane na terytorium Polski)
 • wewnątrzwspólnotowe (wykonywane pomiędzy różnymi państwami UE)
 • międzynarodowe (a więc rozpoczynające się w UE a kończące na terytorium państwa trzeciego bądź odwrotnie, których trasa na pewnym odcinku przebiega na terytorium Polski)
 • wykonywane w całości poza terytorium kraju (z wyłączeniem usług transportu wewnątrzwspólnotowego).

Usługi transportu wewnątrzwspólnotowego zostały określone w art. 51 dyrektywy w sprawie VAT. Są to usługi transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich.
Tak samo usługa transportu wewnątrzwspólnotowego została zdefiniowana w §6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Transportem międzynarodowym jest natomiast przewóz towarów wykonywany częściowo w Polsce i częściowo poza nią, gdzie musi wystąpić przekroczenie granic UE. Szczegóły w tym zakresie reguluje art. 83 ust. 3 i 4 ustawy o VAT

fot. thomaslerchphoto - Fotolia.com

Tir

Co do zasady usługi transportowe wykonywane na rzecz podatników są opodatkowane w miejscu siedziby usługobiorcy, a jeżeli usługa taka jest wykonywana dla stałego miejsca prowadzenia działalności - w stałym miejscu prowadzenia działalności.


Miejsce opodatkowania


Co do zasady usługi transportowe wykonywane na rzecz podatników są opodatkowane w miejscu siedziby usługobiorcy, a jeżeli usługa taka jest wykonywana dla stałego miejsca prowadzenia działalności - w stałym miejscu prowadzenia działalności (art. 28b ustawy o VAT).

Wyjątkiem od powyższego są sytuacje, w których:
 • nabywcą jest polski podatnik VAT zaś sama usługa w całości jest wykonywana poza terytorium UE; tutaj miejscem jej świadczenia jest terytorium znajdujące się poza UE (art. 28f ust. 1a pkt 1 ustawy o VAT);
 • usługa jest wykonywana na rzecz podatnika z kraju trzeciego (a więc spoza UE), gdzie transport w całości odbywa się na terytorium kraju (Polski); tutaj miejscem jej świadczenia jest terytorium kraju (art. 28f ust. 1a pkt 2 ustawy o VAT).

Z kolei transport towarów wykonywany na rzecz niepodatników opodatkowany jest w miejscu, w którym się on odbywa, z uwzględnieniem pokonanych odległości (art. 28f ust. 2 ustawy o VAT).

Wyjątkami od tej reguły są:
 • transport wykonywany na rzecz niepodatnika, który rozpoczyna się i kończy na terytorium dwóch różnych państw członkowskich - którego miejscem opodatkowania jest kraj rozpoczęcia transportu (art. 28f ust. 3 ustawy o VAT)
 • świadczone na rzecz niepodatników usługi międzynarodowego transportu towarów środkami transportu lotniczego lub morskiego - których miejscem opodatkowania jest terytorium kraju (§3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia).

Stawki VAT


Stawka podatku VAT jest różna dla usług transportowych w zależności od rodzaju wykonywanego transportu. I tak do transportu międzynarodowego towarów zastosowanie ma stawka VAT 0% (art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT; trzeba tutaj jednak posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające wykonanie takiej usługi), natomiast do transportu wewnątrzwspólnotowego i krajowego - generalnie stawka podstawowa 23%.
Z kolei usługi transportowe świadczone dla podatników z innych państw opodatkowane są w ich krajach. Oznacza to że w Polsce nie podlegają one w ogóle opodatkowaniu (tzw. „stawka np”).

Warto wiedzieć
Oprócz wymienionych wyżej usług transportu międzynarodowego, ustawodawca przewidział kilka innych przypadków usług transportowych, dla których stawka podatku wynosi 0%. Zostały one określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Zgodnie z tym przepisem obniżoną do 0% stawkę VAT stosuje się m.in. do usług:
 • transportu towarów, jeśli jest on wykonywany w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego;
 • wewnątrzwspólnotowego transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego;
 • transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 28a ustawy, którego siedziba, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w Polsce, a transport jest w całości wykonywany poza terytorium kraju:
  • z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub
  • z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: