eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Karnet sportowy ze środków obrotowych nie jest kosztem podatkowym?

Karnet sportowy ze środków obrotowych nie jest kosztem podatkowym?

2016-03-30 13:34

Karnet sportowy ze środków obrotowych nie jest kosztem podatkowym?

Siłownia © Halfpoint - Fotolia.com

Spółka X finansuje karnety sportowe dla pracowników ze środków obrotowych, przy częściowej odpłatności pracownika za ten karnet. Pracownik zgadza się na comiesięczne potrącanie z wynagrodzenia określonej kwoty.
Czy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, wydatki na zakup karnetów sportowych dla pracowników w części finansowanej przez spółkę X ze środków obrotowych będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej ustawą o PDOP), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Kosztami uzyskania przychodów są m.in. tzw. koszty pracownicze. Koszty te obejmują nie tylko wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie, diety i inne należności za czas podróży służbowych, czy wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników.
Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci zakupu karnetów sportowych, jednakże każdorazowo należy przeanalizować, jaki cel przyświeca ponoszeniu tychże wydatków i jaki mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pracodawca może bowiem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko te wydatki na rzecz pracowników, które pozostają w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i z uzyskiwanymi przez niego przychodami, a jednocześnie wydatki te nie mogą znajdować się w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

Wydatki na rzecz pracowników w postaci zakupu dodatkowych świadczeń pozapłacowych ponoszone przez spółkę X ze środków obrotowych, będą miały pośredni związek z prowadzoną przez tę spółkę działalnością, jeżeli celem finansowania karnetów sportowych będzie np. integracja i poprawa komunikacji wewnętrznej pracowników, zmotywowanie pracowników, zwiększenie ich zaangażowania w pracę, dbałość o odpowiednią atmosferę pracy, czy polepszanie relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, co w konsekwencji przełożyć się może na większą efektywność świadczonej pracy oraz wysokość osiąganych przychodów.
Powyższe znajduje potwierdzenie w aktualnym stanowisku organów podatkowych, przykładowo w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4.12.2015 r., znak ILPB3/4510-1-427/15-5/JG, oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24.07.2015 r., znak IBPB-1-2/4510-121/15/BD, a także na gruncie analogicznych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w stanowisku Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24.06. 2015 r., znak IBPB-1-1/4511-4/15/ESZ.

fot. Halfpoint - Fotolia.com

Siłownia

Czy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, wydatki na zakup karnetów sportowych dla pracowników w części finansowanej przez spółkę X ze środków obrotowych będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?


Zakup karnetów sportowych częściowo sfinansowanych ze środków obrotowych może jednak rodzić ryzyko kwestionowania przez organy podatkowe tego wydatku w kosztach podatkowych z uwagi na osobisty charakter zapewnionych świadczeń.
Pomimo aktualnych korzystnych rozstrzygnięć w tym zakresie wskazanych powyżej, nie można jednak wykluczyć ryzyka podatkowego związanego z uznaniem przez organy podatkowe, że wydatki na pracowników z tytułu częściowego finansowania przez spółkę X karnetów sportowych nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i jako wydatki na osobiste potrzeby pracowników nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27.05.2010 r., znak IPPB3/423-62/10-4/EŻ).

Zaprezentowany sposób kwalifikacji dotyczy świadczeń pozapłacowych finansowanych ze środków obrotowych spółki X wyłącznie na rzecz jej pracowników. W przypadku stwierdzenia, iż spółka X współfinansuje karnety również na rzecz rodzin pracowników, bądź osób towarzyszących, wówczas rodzi to ryzyko kwalifikacji takiego świadczenia jako świadczenia osobistego niezwiązanego z prowadzoną działalnością a przez to wyłączonego z kosztów uzyskania przychodów spółki. Ryzyko zaliczenia w koszty podatkowe wydatków w części odnoszących się do świadczeń zapewnionych na rzecz rodzin pracowników potwierdza przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 18.05.2012 r. znak ILPB3/423-61/12-2/MS.

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: