eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Otwarcie firmy i zmiana liniowej formy opodatkowania

Otwarcie firmy i zmiana liniowej formy opodatkowania

2016-04-27 13:14

Otwarcie firmy i zmiana liniowej formy opodatkowania

Otwarcie firmy i zmiana liniowej formy opodatkowania © FotolEdhar - Fotolia.com

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorca musi przede wszystkim określić, w jaki sposób zamierza się z tej firmy rozliczać w zakresie podatku dochodowego. Wybraną formę opodatkowania trzeba stosować przez cały rok. Wydaje się jednak, że przed uzyskaniem pierwszego przychodu możliwa jest zmiana tej formy.
Formą podstawową opodatkowania przychodów z firmy są zasady ogólne wg skali podatkowej. Jedną z form fakultatywnych jest natomiast podatek liniowy.
Art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania (podatek liniowy) może złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, pisemnie lub na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (czyli w ramach wniosku CEIDG-1).

Rodzi się jednak pytanie, czy podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą, który pierwotnie złożył takie oświadczenie a następnie, jeszcze przed uzyskaniem pierwszego przychodu je cofnął (poprzez np. zawiadomienia urzędu skarbowego na piśmie o wyborze opodatkowania skalą podatkową), był do takiego postępowania uprawniony?

fot. FotolEdhar - Fotolia.com

Otwarcie firmy i zmiana liniowej formy opodatkowania

Podatnik, który pierwotnie złożył oświadczenie o wyborze podatku liniowego, może przed dniem uzyskania pierwszego przychodu z nowo otwartej działalności gospodarczej, zmienić to oświadczenie i wybrać opodatkowanie skalą podatkową.


Z pomocą przychodzą tutaj orzeczenia sądowe.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 23 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 1379/07, uznał że „(...) wybierający ten sposób opodatkowania (tu podatek liniowy) podatnik może złożyć oświadczenie o tym wyborze najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu.(...)”

Sąd podkreślił także, iż w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest jednoznacznych unormowań zezwalających lub zabraniających podatnikowi zmiany złożonego oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym w trakcie roku podatkowego, a jednocześnie ustawodawca przewiduje możliwość rezygnacji z wybranego sposobu opodatkowania 19% stawką podatku po zakończeniu roku podatkowego (podatnik może, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złożyć w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym).
Sąd uznał, że w ustawie zbędne jest szczególne unormowanie prawa podatnika do odstąpienia od dokonanego w oświadczeniu wyboru formy opodatkowania, jeżeli nastąpiło ono w terminie do dnia uzyskania przez tego podatnika pierwszego przychodu z działalności gospodarczej.

Podatnik, który wycofuje swoje oświadczenie w tym zakresie w terminie przysługującym mu na dokonanie takiego wyboru, a więc przed uzyskaniem pierwszego przychodu, korzysta ze swojego prawa, jednocześnie nie powodując żadnych ujemnych skutków w zakresie wolumenu wpływów z podatków, czy ich płynności mających w ostatecznym rezultacie na celu ochronę interesu finansowego państwa.

Prawna możliwość zmiany formy opodatkowania przez podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej wygasa z chwilą uzyskania pierwszego przychodu. Przed tą datą podatnicy mogą składać bądź wycofywać wcześniej złożone w tym zakresie oświadczenia woli.

W podobnym tonie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 października 2009 r., sygn. akt II FSK 734/08.
NSA podkreślił, że „(...)w przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w ciągu roku podatkowego przed dniem uzyskania przez nich "pierwszego przychodu" mogli oni skutecznie dokonać wyboru właściwego sposobu opodatkowania dochodów, nawet jeżeli oznaczało to konieczność wycofania wcześniej złożonego oświadczenia o wyborze zasad ukształtowanych w art. 30c tej ustawy. W tym zakresie nie obowiązywał szczególny tryb rezygnacji przewidziany w art. 9a ust. 4 u.p.d.o.f. powiązany z ukształtowaną w tym przepisie zasadą kontynuacji wybranego sposobu opodatkowania.(...)”

W związku z tym podatnik, który pierwotnie złożył oświadczenie o wyborze podatku liniowego, może przed dniem uzyskania pierwszego przychodu z nowo otwartej działalności gospodarczej, zmienić to oświadczenie i wybrać opodatkowanie skalą podatkową.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: