eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Sprzedaż budynku mieszkalno-użytkowego w podatku dochodowym

Sprzedaż budynku mieszkalno-użytkowego w podatku dochodowym

2016-06-15 13:40

Sprzedaż budynku mieszkalno-użytkowego w podatku dochodowym

Sprzedaż budynku mieszkalno-użytkowego w podatku dochodowym © BillionPhotos.com - Fotolia.com

Częstą praktyką wśród przedsiębiorców jest podział budynku (i to nawet na etapie planowanej budowy) na część mieszkalną i użytkową, gdzie w tej ostatniej będzie prowadzona działalność gospodarcza. Jak zachować się jednak przy sprzedaży takiej nieruchomości? Czy trzeba z tego tytułu rozpoznać przychód z firmy?
Parter przeznaczony na działalność gospodarczą, zaś poddasze na cele mieszkaniowe podatnika - to często spotykana konfiguracja wśród przedsiębiorców, którzy prowadzą fizycznie firmę pod tym samym adresem co adres zamieszkania. Niestety takie rozwiązanie, które sporo ułatwia przy samym prowadzeniu własnego biznesu, może być kłopotliwe przy sprzedaży nieruchomości. Dlaczego?

Od tego bowiem, w jaki sposób taki budynek zostanie zaklasyfikowany, zależą skutki podatkowe jego sprzedaży.

Co to jest budynek mieszkalno-użytkowy?


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera zarówno definicji budynku mieszkalnego ani też budynku użytkowego. Tym bardziej nie znajdziemy w niej definicji budynku mieszkalno-użytkowego. W tym zakresie trzeba się zatem odnieść do zewnętrznych regulacji prawnych. I tak zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, za budynki mieszkalne uważa się takie obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Natomiasti budynki niemieszkalne to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych.
Podział budynków na mieszkalne i niemieszkalne określa się tutaj na podstawie PKOB , czyli Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.

Podział ten znajduje swoje odzwierciedlenie w prowadzonej przez starostę ewidencji gruntów i budynków, stosownie do art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com

Sprzedaż budynku mieszkalno-użytkowego w podatku dochodowym

Od tego, w jaki sposób taki budynek zostanie zaklasyfikowany, zależą skutki podatkowe jego sprzedaży.


Przytoczone regulacje nie zawierają przy tym definicji budynku mieszkalno-użytkowego. Dany budynek jest uznawany albo za mieszkalny albo niemieszkalny (czyli użytkowy). Skutki podatkowe będą w związku z tym uzależnione od tego, czy zbywana nieruchomość zostanie zaliczona do mieszkalnych (czyli gdy metraż części mieszkaniowej będzie wynosił co najmniej połowę powierzchni użytkowej tej nieruchomości) czy też niemieszkalnych.

I tak jeżeli nieruchomość taka zostanie zaliczona do niemieszkalnej (użytkowej), przy jej sprzedaży trzeba będzie zapłacić podatek z działalności gospodarczej bez względu na to, czy była ona uznana za środek trwały firmy czy też nie. Liczy się tutaj jedynie fakt jej wykorzystywania w prowadzonej firmie. Wówczas bowiem spełnia ona definicję środka trwałego.
Art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że przychodem z działalności gospodarczej jest także przychód z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej

Jeżeli natomiast budynek zostanie zakwalifikowany do mieszkalnych, to mimo jego użytkowania w działalności gospodarczej, przychód z tego źródła przychodów nie powstanie
Art. 14 ust. 2c przytoczonej ustawy wskazuje, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Do odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnych mają zastosowanie unormowania zawarte w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy wskazujące, że sprzedaż nieruchomości posiadającej status mieszkalnej (nawet jeżeli była wykorzystana przy prowadzeniu działalności gospodarczej) po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dana nieruchomość została nabyta lub wybudowana, w ogóle nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: