eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Panele fotowoltaiczne to także cele mieszkaniowe

Panele fotowoltaiczne to także cele mieszkaniowe

2016-07-05 13:54

Panele fotowoltaiczne to także cele mieszkaniowe

Panele fotowoltaiczne to także cele mieszkaniowe © milena19842 - Fotolia.com

Panele słoneczne (ogniwa fotowoltaiczne) do wytwarzania energii elektrycznej w budownictwie jednorodzinnym stają się coraz popularniejsze. Dzięki takiej inwestycji mogą bowiem istotnie obniżyć rachunki za prąd. Dostępne są różne programy pomocowe finansujące część takiej inwestycji. Jest ona jeszcze bardziej opłacalna, gdy można odpisać ją jako ulgę podatkową.
Ulgi budowlane w podatku dochodowym zostały zniesione wiele lat temu. Obecnie może z nich korzystać jedynie część podatników na zasadzie praw nabytych. Ustawodawca istotnie ogranicza także ulgę polegającą na odzyskaniu części podatku VAT zapłaconego przy zakupie materiałów budowlanych wykorzystanych do budowy swojego pierwszego domu.

Gdzie zatem wspomniana we wstępie oszczędność podatkowa? Tyczy się ona tych, którzy chcą uniknąć zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości.
Przypomnijmy, że sprzedaż nieruchomości (gruntów, budynków, czy lokali itp.) stanowi źródło przychodu w podatku dochodowym, jeżeli nastąpi przed upływem 5 lat od ich nabycia. Stawka podatku wynosi tutaj 19% i jest liczona od uzyskanego dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania.

Koszty takie stanowią istotną pozycję w rachunku podatkowym wówczas, gdy sprzedawana nieruchomość została wcześniej kupiona, była remontowana/ulepszona bądź została wybudowana przez podatnika.

Jeżeli jednak została ona otrzymana w darowiźnie lub spadku, nadto nie poniesiono na nią nakładów zwiększających jej wartość w czasie jej posiadania, dochód jest bardzo często niemalże równy uzyskanemu przychodowi ze sprzedaży. W takiej sytuacji bowiem kosztem jest w zasadzie tylko zapłacony od takiego nabycia podatek od spadków i darowizn, który w przypadku najbliższej rodziny z reguły nie występuje.

fot. milena19842 - Fotolia.com

Panele fotowoltaiczne to także cele mieszkaniowe

Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej w budownictwie jednorodzinnym stają się coraz popularniejsze. Dostępne są różne programy pomocowe finansujące część takiej inwestycji. Jest ona jeszcze bardziej opłacalna, gdy można odpisać ją jako ulgę podatkową.


To pociąga za sobą konieczność szukania innych sposobów na obniżenie zobowiązań podatkowych. Oddanie niemalże 1/5 uzyskanej ceny sprzedaży fiskusowi nie należy bowiem do przyjemnych czynności.
Dla przykładu sprzedaż nieruchomości otrzymanej w darowiźnie, na którą nie ponoszono nakładów związanych z podniesieniem jej wartości, za kwotę 300 000 zł, wiąże się z zapłatą podatku nawet w wysokości 57 000 zł.

I ustawodawca faktycznie dał taką możliwość niektórym podatnikom. Otóż wspierając budownictwo mieszkaniowe przewidział on zwolnienie z podatku dla tych środków uzyskanych ze sprzedaży, które podatnik w ciągu 2 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpi sprzedaż, przeznaczy na tzw. własne cele mieszkaniowe.
Uwaga na proporcję
Ustawodawca zwolnił od podatku uzyskany dochód ze sprzedaży nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie ze sprzedaży.

Dochód zwolniony od podatku należy zatem obliczyć według następującego wzoru:
dochód zwolniony = D x W / P

gdzie:
D - dochód ze sprzedaży,
W - wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe,
P - przychód ze sprzedaży.

Co jest tutaj celem mieszkaniowym? Będzie to m.in. zakup innej nieruchomości mieszkalnej czy gruntu pod taką budowę, budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa bądź remont posiadanego domu bądź mieszkania, a także wydatki na rozbudowę nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalnego własnego budynku/lokalu niemieszkalnego bądź jego części. Mieści się tutaj także spłata kredytów zaciągniętych na powyższe cele ze środków uzyskanych ze sprzedaży.

Nowe technologie to także cele mieszkaniowe?


Ustawodawca wskazał jedynie, jaki sposób wykorzystania pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży zwolni je z podatku dochodowego. Nie wymienił natomiast katalogu konkretnych wydatków. Stąd też powstaje pytanie, czy do czynności remontu bądź modernizacji (a nawet budowy) budynku mieszkalnego można tutaj zaliczyć wydatki na zainstalowanie w nim paneli fotowoltaicznych mających za zadanie wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby mieszkańców danej nieruchomości?

Sprawę taką rozpatrywał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 31.05.2016 r. nr IBPB-2-2/4511-367/16/NG. Mianowicie wnioskodawca chciał przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży swojego udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku mieszkalnym, który wchodził do wspólności majątkowej jego oraz małżonki (same panele miały zostać umieszczone na dachu tego budynku).
Organ podatkowy, wyjaśniając definicję remontu i modernizacji uznał, że wydatki na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych mieszczą się w wydatkach określonych jako cele mieszkaniowe. Skoro zatem instalacja taka została zamontowana w budynku, do którego wnioskodawcy przysługiwał tytuł własności, może on skorzystać z omawianego zwolnienia.

Preferencje dla małżonków
Organ podatkowy w przytoczonej interpretacji odniósł się do jeszcze jednej, jakże istotnej kwestii. Mianowicie budynek, w stosunku do którego wnioskodawca zamierza skorzystać ze zwolnienia, stanowił własność jego oraz małżonki na zasadzie ustawowej współwłasności małżeńskiej. Dyrektor katowickiej izby uznał, iż bez znaczenia dla skorzystania z ulgi pozostaje fakt, że środki pochodzące ze sprzedaży składnika majątku odrębnego wnioskodawcy zostały wydatkowane na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym, którego małżonkowie są współwłaścicielami w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, gdzie czynność ta miała miejsce w momencie trwania związku małżeńskiego i pomiędzy małżonkami istnieje ustawowa wspólność majątkowa. Wydatki takie można rozliczyć w całości. Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został bowiem przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością

Niewątpliwie też, skoro organ podatkowy zgodził się na prawo do odliczenia dostawy i montażu ogniw fotowoltaicznych w ramach wydatków mieszkaniowych na remont czy modernizację posiadanego już budynku mieszkalnego, to zgodzi się na takie odliczenie także w ramach budowy nowego domu.

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • jano111 / 2019-10-17 18:20:11

    Czy będę mógł odliczyć od podatku raty które spłacam aktualnie w 2019 roku na fotowoltaikę zamontowaną przed rokiem /w 2018/ tj. przed wejściem programu ?
    Myślę, że tak ponieważ koszty ponoszę teraz, nigdzie nie znalazłem informacji na ten temat....Proszę o poradę.. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: