eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Przekształcenie spółki w osobową: jak uniknąć podatku od niepodzielonego zysku?

Przekształcenie spółki w osobową: jak uniknąć podatku od niepodzielonego zysku?

2016-08-10 13:11

Przekształcenie spółki w osobową: jak uniknąć podatku od niepodzielonego zysku?

Przekształcenie spółki w osobową: jak uniknąć podatku od zysku? © shefkate - Fotolia

Wspólnik przekształcanej spółki z o.o. w osobową (komandytową) pod pewnymi względami nie musi płacić podatku dochodowego od niepodzielonego zysku pozostawionego w spółce na jej kapitale innym niż podstawowy na dzień przekształcenia. Musi on być osobą prawną i posiadać w tej spółce co najmniej 2 lata 10% udziałów - potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 08.08.2016 r. nr ITPB3/4510-289/16/AD.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka z o.o. posiada w Polsce siedzibę i jest polskim rezydentem podatkowym. Udziały w tej spółce posiada dwóch wspólników: polska spółka akcyjna (mająca 95% udziałów) oraz drugi wspólnik (posiadający 5% udziałów). Wspólnik w postaci spółki akcyjnej posiada w spółce z o.o. udziały od ponad 2 lat na podstawie tytułu własności. Wspólnik ten podlega też opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce.

Wspólnicy spółki z o.o. zamierzają ją przekształcić w spółkę komandytową. Spółka ta w każdym roku swojej działalności przynosi zyski. Posiada ona w swoim bilansie zyski z lat ubiegłych, które zostały przekazane przez zgromadzenie wspólników na kapitał zapasowy lub kapitał rezerwowy.

Uchwała o przekształceniu spółki (w formie aktu notarialnego) została podjęta 14 lipca 2016 r. Zadano pytanie, czy w razie uznania, że wspólnicy przekształconej spółki komandytowej będą zobowiązani do opodatkowania tzw. niepodzielonych zysków, spółka komandytowa - jako płatnik, będzie mogła zastosować zwolnienie z podatku określone w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do wspólnika będącego spółką akcyjną posiadającego 95% udziałów spółki komandytowej (a przed przekształceniem spółki z o.o.) w stosunku do tej części niepodzielonego zysku na kapitale zapasowym, który na niego przypada? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

fot. shefkate - Fotolia

Przekształcenie spółki w osobową: jak uniknąć podatku od zysku?

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera zwolnienia z podatku od wypłaty zysk przez osobę prawną na rzecz swojego wspólnika - innej osoby prawnej.


„(...) Zdaniem Wnioskodawcy, powstała z przekształcenia Spółki Spółka komandytowa nie będzie zobowiązana do poboru podatku od tzw. niepodzielonych zysków wobec możliwości zastosowania do wspólnika posiadającego ponad 95% udziałów ze zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji czego Spółka komandytowa powstała z przekształcenia Spółki nie będzie zobowiązana jako płatnik do zapłaty podatku pod warunkiem uzyskania oświadczenia o którym mowa w art. 26 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ocenie Wnioskodawcy opodatkowanie niepodzielonych zysków następuje na zasadach właściwych dla dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych o których w mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Innymi słowy ustawodawca kwalifikuje dochód (przychód) występujący w związku z przekształceniem spółki w spółkę niebędącą osobą prawną jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych. Jednocześnie zaś w stosunku do takich przychodów (dochodów) wprowadza możliwość skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po spełnieniu określonych w tym przepisie, a także w przepisie art. 22 ust. 4a i art. 22 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przesłanek.

W zdarzeniu opisanym przez Wnioskodawcę: (1) Spółka jest spółką mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (2) uzyskującym dochody (przychody ) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1 jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (3) wspólnik Wnioskodawcy posiada znacznie więcej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale Spółki (4) wspólnik Wnioskodawcy nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania (5) wspólnik Wnioskodawcy posiada udziały w Spółce na podstawie tytułu własności nieprzerwanie przez okres powyżej 2 lat. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2 lub jej zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 z uwzględnieniem ust. 1c pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c lub w art. 22 ust. 4 pkt 4.

W konsekwencji Spółka aby móc zastosować zwolnienie określone w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych musi uzyskać od wspólnika posiadającego 77,89% udziałów Spółki oświadczenie, o którym mowa w tym przepisie.

W ocenie Wnioskodawcy w razie uzyskania wskazanego oświadczenia spełnione są więc wszystkie przesłanki umożliwiające skorzystanie przez wspólnika Wnioskodawcy ze zwolnienia z opodatkowania przychodów (dochodów) z tytułu tzw. niepodzielonych zysków, w razie uznania powstania obowiązku podatkowego w związku z przekształceniem pomimo podjęcia uchwały o wypłacie zysków na rzecz wspólników. Takie stanowisko potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych w tym np. wyrok WSA w Łodzi z dnia 12 grudnia 2013 r. sygn. I SA/Łd 405/13.

W konsekwencji Spółka komandytowa powstała z przekształcenia Spółki nie będzie zobowiązana do poboru podatku jako płatnik w stosunku do wspólnika będącego spółką akcyjną posiadającego ponad 95% udziałów Spółki w razie przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę komandytową.(...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.