eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sprzedaż samochodu nabytego w spadku z podatkiem dochodowym

Sprzedaż samochodu nabytego w spadku z podatkiem dochodowym

2016-08-24 13:30

Sprzedaż samochodu nabytego w spadku z podatkiem dochodowym

Sprzedaż samochodu nabytego w spadku z podatkiem dochodowym © sharaku1216 - Fotolia.com

Otrzymanie w spadku samochodu to jedna z form jego nabycia. Sprzedaż rzeczy ruchomych przed upływem 6 miesięcy od ich nabycia jest natomiast opodatkowana podatkiem dochodowym. Stąd sprzedaż takiego pojazdu przed 6-cioma miesiącami od śmierci spadkodawcy skutkuje koniecznością zapłaty podatku obliczonego przy użyciu skali podatkowej - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 09.08.2016 r. nr ITPB4/4511-408/16/MS.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Rodzice wnioskodawczyni nabyli samochód osobowy w listopadzie 2014 r. W grudniu 2014 r. zmarł tata zainteresowanej. Zgodnie z aktem poświadczenia dziedziczenia wnioskodawczyni nabyła spadek po zmarłym w 1/2 części, w skład którego wchodził m.in. wskazany samochód. Fakt nabycia spadku został zgłoszony do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2. 11 lutego 2015 r. samochód, którego współwłaścicielem stała sie zainteresowana, został sprzedany za taką samą kwotę, jak cena jego zakupu (czyli 4 700 zł). Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy z tego tytułu musi zapłacić podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d. innych rzeczy,
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

fot. sharaku1216 - Fotolia.com

Sprzedaż samochodu nabytego w spadku z podatkiem dochodowym

Otrzymanie w spadku samochodu to jedna z form jego nabycia. Sprzedaż rzeczy ruchomych przed upływem 6 miesięcy od ich nabycia jest opodatkowana podatkiem dochodowym. Stąd sprzedaż takiego pojazdu przed 6-cioma miesiącami od śmierci spadkodawcy skutkuje koniecznością zapłaty podatku.


Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że źródłem przychodu z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych na podstawie ww. przepisu jest tylko taka sprzedaż, która łącznie spełnia następujące przesłanki:
• nie nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej,
• została dokonana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Zgodnie z art. 922 ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jego następców prawnych.

W myśl art. 924 ustawy Kodeks cywilny, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

W przedmiotowej sprawie należy uznać więc, że Wnioskodawczyni swój udział w samochodzie osobowym nabyła w drodze spadku po zmarłym tacie w dniu 23 grudnia 2014 r., wcześniej zaś nie posiadała żadnych w nim udziałów. Oznacza to, że sprzedaż tego pojazdu w lutym 2015 r., a więc przed upływem półrocznego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, stanowi dla Wnioskodawczyni w całości źródło przychodu podlegające opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

W myśl art. 24 ust. 6 ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w samochodzie osobowym dokonanego przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie tego udziału, ustalony zgodnie z powołanym wyżej art. 24 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 27 ust. 1 ww. ustawy, według obowiązującej skali podatkowej. Jeśli z odpłatnego zbycia w dniu 11 lutego 2015 r. udziału w samochodzie osobowym nabytego w drodze spadku w dniu 23 grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni uzyska dochód w wysokości powodującej powstanie należnego podatku dochodowego to jest zobowiązana do jego zapłaty. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: