eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › PCC od zakupu samochodu na firmę

PCC od zakupu samochodu na firmę

2016-09-27 13:42

PCC od zakupu samochodu na firmę

PCC od zakupu samochodu na firmę © ellisia - Fotolia.com

Podatek od czynności cywilnoprawnych obejmuje m.in. umowy kupna sprzedaży. Stawka podatku jest tutaj różna w zależności od tego, co dokładnie jest przedmiotem umowy i waha się pomiędzy 1% a 2%. W przypadku zakupu samochodu trzeba się liczyć z 2% podatkiem. Wyjątkiem są tzw. firmy, niemniej i tutaj nie można stracić czujności.
Dlaczego? Ważne jest bowiem nie to kto kupuje, a kto sprzedaje samochód. W zależności od „statusu” sprzedawcy podatek PCC wystąpi bądź nie.
Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:
a. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
b. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
• umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
• umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Przepis wydaje się być prosty, a jednak może wprowadzać w błąd. Często bowiem przedsiębiorcy wywodzą z niego błędne wnioski, że skoro są VAT-owcami, to przy zakupie samochodu PCC płacić nie muszą.
Ważne
Przy umowie kupna sprzedaży obowiązek zapłaty PCC ciąży na kupującym. Na uregulowanie daniny ma on 14 dni od daty czynności.

Wracając jednak do art. 2 pkt 4 ustawy o PCC należy wyjaśnić, iż podatkowi temu nie podlegają jedynie te czynności, których dokonanie powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług (co do zasady nie jest tutaj natomiast ważne to, czy dana czynność jest opodatkowana, czy też z podatku VAT zwolniona - za wyjątkiem nieruchomości).
O wyłączeniu umowy sprzedaży spod działania przepisów ustawy o PCC nie decyduje zatem okoliczność, że strony umowy są generalnie podatnikami VAT, lecz fakt, że przynajmniej jedna z nich - z tytułu dokonania tej konkretnej czynności (czyli tutaj zawarcia umowy kupna-sprzedaży samochodu) - jest opodatkowana VAT-em lub jest z niego zwolniona.

fot. ellisia - Fotolia.com

PCC od zakupu samochodu na firmę

Przy umowie kupna sprzedaży obowiązek zapłaty PCC ciąży na kupującym. Na uregulowanie daniny ma on 14 dni od daty czynności.


W przypadku umowy kupna sprzedaży zatem status podatnika VAT (czynnego lub zwolnionego) musi posiadać w związku z tym sprzedający. Tylko bowiem on jest w stosunku do takiej umowy obowiązany do „ewentualnego” rozliczenia VAT.

Dlatego też, jeżeli samochód kupuje przedsiębiorca na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, ale od tzw. osoby prywatnej, PCC obowiązkowo tutaj wystąpi. Jeżeli samochód natomiast będzie sprzedawał przedsiębiorca, to bez względu na status nabywcy, PCC nie będzie. Sprzedaż taka będzie bowiem u sprzedawcy podlegała VAT-owi (nie ma przy tym znaczenia, czy zastosowanie będzie tutaj miało zwolnienie z VAT, stawka podstawowa czy też rozliczenie w procedurze VAT marży).
Powyższy tok postępowania potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13.09.2016 r., nr IBPB-2-1/4514-348/16-2/MZ:
„(...) W świetle powyższych wyjaśnień należy stwierdzić, że przedmiotowa umowa kupna-sprzedaży, na podstawie której Wnioskodawca nabył samochód osobowy od osoby fizycznej niebędącej z tytułu tej transakcji podatnikiem podatku od towarów i usług podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki wynoszącej 2% wartości rynkowej nabywanego samochodu. Stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek zapłaty podatku ciążył na Wnioskodawcy - kupującym. (...)”

Wyjątek - umowy zawarte za granicą


Niemniej nawet umowa kupna sprzedaży samochodu pomiędzy osobami prywatnymi może nie generować konieczności zapłaty PCC. Niestety rozwiązanie to wymaga spełnienia pewnych dodatkowych warunków. Łatwiej mają ci, którzy mieszkają przy granicy. Inni powinni rozważyć, czy rozwiązanie to jest dla nich opłacalne.

Otóż wystarczy wyjechać samochodem poza granice Polski i tam zawrzeć umowę, aby podatku nie płacić. Przepisy ustawy o PCC wskazują bowiem, że umowa sprzedaży podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych również wtedy, gdy „rzecz” będąca przedmiotem umowy sprzedaży w chwili zawarcia umowy znajduje się za granicą pod warunkiem, że kupujący ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz czynność została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli zatem w chwili zawarcia umowy sprzedaży samochodu, ten będzie znajdował się za granicą oraz sama czynność zawarcia umowy również będzie miała miejsce za granicą, podatku PCC od takiej umowy płacić nie trzeba. Umowa taka bowiem nie będzie podlegała opodatkowaniu.

Powyższe potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22.04.2016 r. nr IBPB-2-1/4514-112/16/DP uznając, że jeżeli w chwili zawarcia umowy sprzedaży samochód osobowy znajdował się za granicą oraz czynność zawarcia umowy również miała miejsce poza granicami Polski, to mimo jego rejestracji w kraju nie wystąpi podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia takiej umowy sprzedaży.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: