eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Liczenie kosztów podatkowych w 2017 r. ponad limit 15.000 zł

Liczenie kosztów podatkowych w 2017 r. ponad limit 15.000 zł

2016-11-25 13:02

Liczenie kosztów podatkowych w 2017 r. ponad limit 15.000 zł

Nie ma kwoty wolnej przy ustalaniu prawa do rozpoznania kosztu. © apops - Fotolia.com

Z początkiem 2017 r. do kosztów uzyskania przychodu nie będzie można zaliczyć tych faktur, które opiewają na kwotę przekraczającą 15 000 zł i zostaną zapłacone z pominięciem rachunku bankowego (czyli np. gotówką). Mimo, że przepisy jeszcze nie obowiązują, to już teraz wywołują pewne wątpliwości co do ich przyszłego stosowania.
Niewątpliwie sporą bolączką firm w przyszłym roku będzie prawidłowe klasyfikowanie danych czynności do jednej transakcji, czyli określenie, gdzie kończy się jedna a zaczyna następna.
Nowe regulacje wskazują, że od początku 2017 r. podatnicy nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca jednorazowej wartości transakcji przekraczającej równowartość 15 000 zł (określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Sytuacja jest prosta w przypadku transakcji jednorazowej - wtedy to bowiem z reguły dana faktura odzwierciedla wartość transakcji. Wszystko się komplikuje przy zawartych umowach długoterminowych.
Na powyższe wątpliwości wskazywaliśmy w artykule: Koszty podatkowe gdy zapłata gotówką: co jest transakcją?

Ostatnio pojawiły się kolejne wątpliwości. Mianowicie, czy w sytuacji, gdy kwota jednorazowej transakcji przekroczy 15 000 zł i zostanie zapłacona z pominięciem rachunku płatniczego (czyli przykładowo gotówką), to kosztem nie będzie jedynie nadwyżka ponad ten limit czy też cała kwota transakcji?

Mówiąc innymi słowy, czy wartość do 15 tys. zł może być traktowana jako pewnego rodzaju „kwota wolna” od nowego reżimu podatkowego i dopiero to co przekracza ten limit musi być regulowane przelewem bankowym?

fot. apops - Fotolia.com

Nie ma kwoty wolnej przy ustalaniu prawa do rozpoznania kosztu.

Faktury przekraczające wartość 15 000 zł trzeba w całości płacić przelewem.


Co mówią przepisy?


Art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (w brzemieniu obowiązującym od 2017 r.) mówi, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Nowe regulacje podatkowe wskazują z kolei, że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Jak interpretować nowe przepisy o ograniczeniu kosztów?


Aby zatem ograniczenia stosować, muszą być spełnione dwa warunki (i to łącznie) określone w przepisie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, czyli:
  • stronami transakcji muszą być przedsiębiorcy
  • jednorazowa wartość transakcji przekracza kwotę 15 000 zł

Należy pamiętać, że warunek drugi nie odnosi się do poszczególnych płatności, a danej transakcji. W związku z tym regulacji tych nie da się pominąć, jeżeli np. za transakcję o wartości 28 000 zł zapłacimy w dwóch ratach po 14 000 zł. Rozbicie takie nic nie da, podobnie jak też sztuczne podzielenie dużej transakcji na dwie mniejsze.

Zestawiając powyższe z przepisami podatkowymi można natomiast wyczytać, że płatności gotówką są dopuszczalne jedynie w stosunku do transakcji, których wartość nie przekracza 15 000 zł.
Wartością transakcji jest jej kwota brutto, wynikająca np. z wystawionej faktury.

Jeżeli natomiast wartość transakcji przekracza ten limit, istnieje obowiązek dokonania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, zaś naruszenie tego obowiązku wiąże się z wyłączeniem danego kosztu z podatkowego kosztu uzyskania przychodu.
Zdaniem organów podatkowych
Powyższe obostrzenia nie będą stosowane do regulowania swoich zobowiązań w sposób innych aniżeli pieniężny, np. kompensat. Potwierdzają to ostatnie interpretacje podatkowe jak i Ministerstwo Finansów w wydanym komunikacie
Płatność gotówką i koszty podatkowe 2017: Minister zaklina rzeczywistość
System kompensat (Netting) nie pozbawia kosztów podatkowych

W jakiej części dana faktura zostanie z kosztów wyłączona? - w takiej, w jakiej nie zostanie uregulowana w opisany sposób. Jak bowiem nietrudno zauważyć, przytoczone regulacje nie wyłączają z kosztów jedynie nadwyżki płatności ponad wartość 15 tys. zł, lecz każdą płatność (bez względu na jej wartość), która zostanie dokonana z pominięciem rachunku bankowego .

Jeżeli zatem dla przykładu faktura opiewająca na kwotę 20 000 zł netto w połowie zostanie uregulowana przelewem bankowym, a w połowie gotówką, do kosztów uzyskania przychodu trafi jedynie kwota 10 000 zł.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.