eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wynajęcie samochodu za granicą w 2017 r. zawsze z podatkiem u źródła

Wynajęcie samochodu za granicą w 2017 r. zawsze z podatkiem u źródła

2017-03-01 12:00

Wynajęcie samochodu za granicą w 2017 r. zawsze z podatkiem u źródła

Zagraniczny samochód z podatkiem u źródła © thodonal - Fotolia.com

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o CIT), opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tzw. podatkiem u źródła) podlegają przychody m.in. za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu. Przez środki transportu z całą pewnością należy rozumieć także samochody, jednakże podatnicy na gruncie powyższej regulacji mają wątpliwości, czy obowiązek pobrania podatku u źródła dotyczy również sytuacji, gdy wynajmowanymi za granicą samochodami są odbywane trasy wyłącznie poza granicami Polski.
Powyższe zagadnienie rodzi pytanie w zakresie podatku u źródła - czy zagraniczni kontrahenci, od których polskie spółki najmują samochody podlegają w Polsce na podstawie norm zawartych w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

W konsekwencji, czy polskie spółki są obowiązane, jako płatnicy, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych stosownie do art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT? Należy bowiem wskazać, iż w myśl art. 3 ust. 2 tej ustawy , podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Z dniem 1.01.2017 r. został wprowadzony do ustawy o CIT nowy przepis (art. 3 ust. 3 ustawy o CIT), który w pkt 5 doprecyzowuje, że za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów uważa się w szczególności dochody (przychody) z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia. Dodatkowo w art. 3 ust. 5 ustawy o CIT wskazuje się, że za dochody (przychody), o których mowa w ust. 3 pkt 5, uważa się przychody wymienione m.in. w art. 21 ust. 1 (w tym za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego – samochodu - przypis. red.) jeżeli nie stanowią dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 3 pkt 1-4.

Tym samym mając na uwadze obecne brzmienie przywołanej regulacji należy wskazać, że miejsce świadczenia usług/wykonywania czynności tj. miejsce faktycznego wykorzystania najętego od kontrahenta zagranicznego samochodu nie ma od 1.01.2017 r. znaczenia dla ustalania obowiązków podatnika w zakresie poboru podatku u źródła.
Dlatego też podatnik z tytułu najęcia za granicą samochodu - nawet w sytuacji, gdy wykorzystuje go tylko i wyłącznie poza granicami Polski (np. podczas zagranicznej podróży służbowej pracownika) - jest obowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% (w przypadku posiadania certyfikatu rezydencji kontrahenta zagranicznego - według stawki lub z zastosowaniem zwolnienia wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania).

fot. thodonal - Fotolia.com

Zagraniczny samochód z podatkiem u źródła

Wynajmując samochód w zagranicznej firmie polski przedsiębiorca musi pamiętać, że od wypłacanego z tego tytułu wynagrodzenia jest obowiązany pobrać podatek u źródła.


Warto jednak wskazać, iż w stanie prawnym obowiązującym przed 1.01.2017 r. powyższe zagadnienie budziło pewne wątpliwości. Wobec braku zdefiniowania dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów wątpliwość budziło czy należności wypłacane na rzecz zagranicznych spółek zajmujących się wynajmowaniem samochodów - w sytuacji, gdy były one używane wyłącznie poza granicami Polski, przy czym wypłaty dokonał polski podmiot - mogą zostać potraktowane jako dochody osiągane na terytorium Polski.

W zakresie powyższego zagadnienia zasadniczo zarysowały się dwa odmienne poglądy. Pierwszy z nich wskazywał, że nierezydent osiąga dochód na terenie Polski wtedy, gdy zostanie stwierdzone, że również rezultat świadczonej przez niego usługi w postaci powstania lub powiększenia przychodu następuje u usługodawcy na terytorium Polski. Nie wystarczyło zatem, że w sprawie wystąpił łącznik osobowy, a więc że rezultat usługi świadczonej przez kontrahenta zagranicznego odnosił się do rezydenta polskiego, który usługę zlecał, zapłacił za nią z własnego majątku i jej efekty wykorzystał w prowadzonej działalności gospodarczej, ale konieczne było także wystąpienie łącznika terytorialnego, rozumianego jako powstanie u nierezydenta przychodu na terytorium Polski (por. np. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 28.09.2016 r., sygn. akt I SA/Go 245/16).

Z kolei druga koncepcja, dominująca wśród organów podatkowych, wskazywała, że obowiązek zapłaty podatku u źródła powstaje w sytuacji, gdy podmiot zagraniczny uzyska dochód od spółki będącej polskim rezydentem podatkowym, czyli źródło dochodów będzie położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z tym stanowiskiem, miejsce świadczenia usług, wykonywania czynności lub miejsce dokonania wypłaty nie miało dla omawianej kwestii znaczenia (por. np. wyrok NSA z 5.07.2016 r., sygn. akt II FSK 333/15).

Organy podatkowe przychylały się do drugiego z zaprezentowanych stanowisk (por. np. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5.09.2016 r., znak IBPB-1-3/4510-604/16-1/MO).
Wobec powyższego, można zatem stwierdzić, iż wskazana zmiana przepisów (dodanie do ustawy o CIT art. 3 ust. 3 pkt 5), jedynie potwierdziła dominujące dotychczas stanowisko organów podatkowych. W konsekwencji od 1.01.2017 r. nie powinno już budzić żadnych wątpliwości, że spółka, która najmuje za granicą samochód, nawet w sytuacji, gdy wykorzystuje go tylko i wyłącznie poza granicami Polski, jest obowiązana pobierać tzw. podatek u źródła.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • Wynajmy popularne

    Roman Damik / 2017-03-19 15:41:12

    Z podatkiem u źródła czy też nie wynajmy są jeszcze popularniejsze. z Roku na rok dzieje się wiele w tej branży, dla przykładu Panek uruchamia właśnie w stolicy Carsharing na 300 samochodów. Ciekawa opcja, bezobsługowego wynajmu samochodów. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.