eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Niezapłacone faktury uprawniają do zwrotu VAT w terminie 25 dni!

Niezapłacone faktury uprawniają do zwrotu VAT w terminie 25 dni!

2017-02-23 11:59

Niezapłacone faktury uprawniają do zwrotu VAT w terminie 25 dni!

Brak zapłaty za faktury nie pozbawia zwrotu VAT w ciąu 25 dni © whitelook - Fotolia.com

Rok 2017 przyniósł istotne zmiany w zakresie ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wykazanej w deklaracji podatkowej, na rachunek bankowy przedsiębiorcy. Najbardziej zmieniły się zasady zwrotu VAT w ciągu 25 dni. Wydaje się - że obecnie, aby o zwrot taki się ubiegać, nie wszystkie faktury wykazane w deklaracji - muszą zostać zapłacone.
Standardowy termin zwrotu VAT wynosi 60 dni, liczonych od złożenia deklaracji rozliczeniowej. Okres ten można jednak ponad dwukrotnie skrócić. Jeżeli podatnik spełni ustawowe warunki, podatek może odzyskać już w ciągu 25 dni od złożenia deklaracji podatkowej.

Każdy przedsiębiorca, który uzyskuje zwroty VAT wie, że skrócony termin zwrotu wiąże się z kontrolą z fiskusa (która może przyjąć z reguły czy to postać kontroli podatkowej czy też czynności sprawdzających). Każdy też wie, iż aby o zwrot w takim terminie się ubiegać, wszystkie faktury zakupowe muszą być zapłacone - do dnia złożenia deklaracji VAT z zachowaniem przepisów o swobodzie działalności gospodarczej odnoszących się płatności przelewowych (mówiących do końca 2016 r., że transakcje powyżej 15 000 euro musiały być regulowane przelewami).

W 2017 r. warunki się tutaj istotnie pozmieniały. Dla jednych uległy pogorszeniu, innym - zdaje się - umożliwią szybszy zwrot podatku.
W obecnie obowiązującym stanie prawnym urząd skarbowy dokona zwrotu VAT w ciągu 25 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki(art. 87 ust. 6 ustawy o VAT):
 1. kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji (a więc tzw. kwoty do przeniesienia z poprzedniej deklaracji), wynikają z:
  a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, zgłoszonych w urzędzie skarbowym,
  b) faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,
  c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,
  d) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,
 2. kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji (czyli kwota do przeniesienia z poprzedniej deklaracji) nie przekracza 3000 zł,
 3. podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
 4. podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
  a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT.

fot. whitelook - Fotolia.com

Brak zapłaty za faktury nie pozbawia zwrotu VAT w ciąu 25 dni

Przedsiębiorca, mimo niezapłacenia za wszystkie faktury zakupowe, może ubiegać się o zwrot VAT w ciągu 25 dni.


Patrząc na powyższe warunki nie ma wątpliwości, że przy ubieganiu się o zwrot VAT w ciągu 25 dni, w całości muszą być zapłacone zobowiązania, o których mowa wyżej w art. 87 ust. 6 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT. Wynika to bowiem wprost z przepisu. Dodatkowo podatnik ubiegający się o szybszy zwrot musi przedstawić fiskusowi wyciągi bankowe, które potwierdzą fakt dokonania zapłaty.

Zupełnie inaczej sprawa przedstawia się w lit. b) przytoczonego przepisu. Zauważmy bowiem, że tutaj mówi się jedynie, że kwoty wykazane w deklaracji wynikają z faktur, innych niż wymienione w lit. a), dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000 zł.

Z jednej strony ustawodawca mówi nam zatem o jakie faktury tutaj chodzi - takie, które nie zostały zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego zgłoszonego w urzędzie skarbowym. Są to zatem m.in. faktury zapłacone gotówką, kompensaty, barter itp.

Z drugiej strony - ustawodawca nie stawia tutaj wymogu zapłaty tak jak w lit. a). A ponieważ takiego obwarowania nie ma, zdaniem autora można założyć, że podatnik zachowuje prawo do zwrotu VAT w terminie 25 dni w przypadku faktur wymienionych w tej regulacji, dokumentujących kwoty należności, których:
 • nie opłacił w ogóle
 • nie opłacił za pośrednictwem rachunku bankowego , tylko w inny sposób (np. zapłacił gotówką)
 • uregulował w inny sposób (chociażby poprzez kompensatę).

Konkludując, w obecnym stanie prawnym, nieopłacenie stosunkowo niewielkiej kwoty należności (do 15 000 zł) wydaje się nie pozbawiać prawa do zwrotu VAT w przyspieszonym terminie (przy spełnieniu pozostałych warunków wynikających z ustawy).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

 • iwona41 / 2017-10-31 08:26:13

  Pewnie wielu z was zastanawiało się jak skutecznie odzyskać pieniądze zapłacone jako zaliczkę bądź za wykonaną usługę. Specjalizuję się w prawie obrotu wierzytelnościami. Oferuję windykację bez kosztów dla wierzyciela - prowizja jest płatna przez dłużnika. Poprowadzę każdą sprawę, zapraszam do kontaktu michal.saboks@op.pl odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: