eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zmiany w rozliczaniu VAT od WNT w 2017 r.

Zmiany w rozliczaniu VAT od WNT w 2017 r.

2017-02-28 13:12

Zmiany w rozliczaniu VAT od WNT w 2017 r.

Spóźnione rozliczenie WNT w 2017 r. © wsf-f - Fotolia.com

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, czyli dokonanie zakupu towaru od kontrahenta z Unii Europejskiej, który następnie trafia do Polski, jest rozliczane w szczególny sposób. Sprzedawca z tego tytułu nie rozlicza podatku należnego (a więc od sprzedaży). Robi to nabywca (kupujący) w Polsce, zachowując z reguły prawo do odliczenia tego podatku. Z początkiem 2017 r. uległy jednak zmianie zasady rozliczania podatku od takich transakcji.
Podatek VAT od danego towaru ma być rozliczony w tym państwie, w którym następuje jego „konsumpcja”. Stąd firma niemiecka czy francuska, która sprzedaje swoje towary do Polski, co do zasady to tutaj powinna rozliczyć od nich VAT.

Niestety powyższe wiązałoby się z koniecznością rejestracji na potrzeby VAT w każdym państwie, z którym dany kontrahent handluje. Rozwiązanie takie byłoby mocno uciążliwe. Dlatego też zamiast niego, postanowiono zmienić podmiot obowiązany do rozliczenia tego podatku.

I tak w transakcjach wewnątrzwspólnotowych w zdecydowanej większości to nabywca towaru czy usługi został zobowiązany do rozliczenia podatku należnego (i przy okazji ma prawo do odliczenia podatku naliczonego).
Jak wygląda schemat postępowania? Otóż zagraniczny kontrahent wystawia polskiemu przedsiębiorcy fakturę, na której nie ma podatku VAT (jest to sprzedaż ze stawką 0 bądź tzw. zwolnioną, dającą prawo do odliczenia podatku naliczonego). Nabywca, dysponując taką fakturą, nalicza od dokonanego zakupu podatek VAT wg właściwej stawki krajowej tak, jak gdyby towar ten sprzedawał a nie kupował. Tak samo też deklaruje powyższe w deklaracji VAT-7, czyli w podatku należnym po stronie sprzedaży.

fot. wsf-f - Fotolia.com

Spóźnione rozliczenie WNT w 2017 r.

Ci, którzy spóźnią się z rozliczeniem VAT od WNT o co najmniej 3 miesiące, będą pozbawieni prawa do odliczenia podatku.


Wykazany w powyższy sposób podatek należny przedsiębiorca jest następnie uprawniony odliczyć. Występują tutaj pewne wyjątki, niemniej nie będziemy się nad nimi roztrząsać (a obejmujące chociażby zakup samochodów osobowych czy części do tych samochodów, dające w przeważającej większości jedynie częściowe prawo do odliczenia; czy zakupy na potrzeby czynności zwolnionych z VAT, które w ogóle takiego prawa nie dają). W związku z tym podatek należny z tytułu WNT u nabywcy przekształca się w podatek naliczony, podlegający odliczeniu.

Z reguły powyższe czynności są tylko techniczne - ograniczają się do wskazania odpowiednich informacji w rejestrach VAT oraz jednej deklaracji. Sam podatek natomiast płacony do fiskusa nie jest (chociaż i tutaj mogą występować wyjątki).

W 2017 r. w zakresie rozliczania podatku należnego od WNT wszystko zostaje „ po staremu”. Niemniej po stronie uprawnienia podatnika do odliczenia podatku naliczonego mamy tutaj diametralną zmianę.
Od 2017 roku ustawodawca postanowił karać tych podatników, którzy nierzetelnie wywiązują się ze swoich obowiązków względem transakcji WNT i to nawet wówczas, gdy nieprawidłowości w takim rozliczeniu nie powstały z winy polskiego przedsiębiorcy.

Spóźnione wykazanie transakcji w deklaracji


Warunkiem (występującym także wcześniej) prawa do odliczenia podatku naliczonego od WNT jest prawidłowe zadeklarowanie podatku należnego od takiej transakcji. Do tej pory ten, kto z różnych przyczyn spóźniał się z rozliczeniem WNT, mógł w jednej deklaracji (a więc co do zasady tej, która tyczyła się okresu, w którym została wystawiona faktura) wykazać zarówno podatek należny jak i naliczony. Była to zatem czynność techniczna, która na gruncie VAT większych skutków nie miała (poza koniecznością złożenia korekty deklaracji VAT i informacji podsumowującej).

Od 2017 r. natomiast podatek należny zawsze należy zadeklarować w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy od WNT (czyli z reguły w dacie wystawienia faktury), zaś prawo do odliczenia tego podatku, jako naliczonego, może zostać (i często będzie) odwleczone w czasie.
W ustawie pozostał przepis mówiący o tym, że prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu WNT powstaje w dacie powstania obowiązku podatkowego (czyli wystąpienia VAT należnego od takiej transakcji), jeżeli przedsiębiorca uwzględni kwotę podatku należnego od WNT w deklaracji podatkowej, w której obowiązany jest rozliczyć ten podatek (a więc mówiąc w pewnym uproszczeniu w okresie, w którym została wystawiona faktura dokumentująca WNT).

Do regulacji tych dodano jednak nowy warunek - otóż powyższe musi mieć miejsce nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Gdy się spóźnimy z WNT


Z czym musi liczyć się przedsiębiorca, który nie rozliczy WNT we wskazanym wyżej okresie 3 miesięcy? - Zostanie on pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Powyższe ograniczenie na szczęście jest czasowe, niemniej i tak będzie miało bardzo często smutne konsekwencje w postaci płacenia odsetek za zwłokę.
Podatnik, który uwzględni kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest do tego obowiązany, ale w terminie późniejszym niż wskazane wyżej 3 miesiące, będzie mógł odliczyć podatek naliczony ale nie wstecz, a na bieżąco - w deklaracji, dla której nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.

Przykład
Załóżmy że faktura dokumentująca WNT została wystawiona w styczniu 2017 r. Przedsiębiorca jednak z różnych względów jej nie rozliczył w pierwotnej deklaracji. Zrobił to dopiero w dniu 27 czerwca 2017 r. poprzez złożenie korekty deklaracji za miesiąc styczeń.

Niestety z uwagi na upływ wskazanych wyżej 3 miesięcy:
  • podatek należny od WNT jest on obowiązany rozliczyć w deklaracji za styczeń 2017 r.
  • podatek naliczony będzie on uprawniony odliczyć najwcześniej w deklaracji za miesiąc czerwiec 2017 r. - w stosunku do tej deklaracji nie minął jeszcze bowiem termin na jej złożenie.

Jak nietrudno zauważyć, wystąpienie obowiązku wykazania VAT należnego już w styczniu 2017 r., zaś prawa do odliczenia podatku naliczonego dopiero w deklaracji za czerwiec 2017 r. może tutaj skutkować powstaniem zaległości podatkowej w kwocie rozliczanego od tej transakcji VAT, a co za tym idzie - także odsetek podatkowych za zwłokę.

Okresy przejściowe


Omawiane przepisy w zmienionym brzmieniu obowiązują od początku 2017 r. Powstaje jednakże pytanie, czy należy je stosować jedynie do WNT dokonanych po dniu 31 grudnia 2016 r., czy też do tych wcześniejszych, które jednakże zostały rozliczone (wykazane) w bieżącym roku (poprzez korekty deklaracji)?

Z odpowiedzią przychodzą nam przepisy przejściowe (a konkretnie z art. 9 ustawy nowelizującej). Mówią one mianowicie, że do rozliczeń za okresy rozliczeniowe poprzedzające pierwszy okres rozliczeniowy 2017 roku, stosuje się przepisy art. 86 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca 2016 roku.
Rozliczenia do grudnia 2016 roku są zatem „bezpieczne” - rozliczane na starych zasadach. Możliwe jest więc tutaj wsteczne odliczanie (oczywiście w drodze korekty) – jako kwot podatku naliczonego – kwot podatku należnego nawet z ponad trzymiesięcznym opóźnieniem.

Krzysztof Skrzypek
Doradca podatkowy, nr wpisu 12444

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: