eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Kwota do przeniesienia w deklaracji a zwrot VAT w ciągu 25 dni

Kwota do przeniesienia w deklaracji a zwrot VAT w ciągu 25 dni

2017-03-02 12:21

Kwota do przeniesienia w deklaracji a zwrot VAT w ciągu 25 dni

Czy kwota do przeniesienia pozbawia szybszego zwrotu VAT? © Coloures-pic - Fotolia.com

Zwrot VAT w ciągu 25 dni w 2017 r. jest bardziej obwarowany aniżeli w latach ubiegłych. Tylko niewielka część faktur może obecnie być regulowana w sposób inny aniżeli przelewem bankowym. Istotnie ograniczona jest tutaj także kwota do przeniesienia z poprzedniej deklaracji. Ostatnio słyszałem też opinię, że urzędy skarbowe kwoty VAT do przeniesienia z poprzedniej deklaracji nie będą zwracać w tym przyspieszonym terminie. Czy to wszystko prawda?
Jak powinien wyglądać zwrot VAT w ciągu 25 dni w 2017 r.? Czy może być on przez fiskusa ograniczany z uwagi na zapłaty gotówkowe bądź wystąpienie kwoty do przeniesienia z poprzedniej deklaracji? Poniżej odniesiemy się do tych kwestii - poprzez interpretację odpowiednich przepisów (tj. art. 87 ust. 6 ustawy o VAT).

Tylko faktury zapłacone przelewem?


W zdecydowanej większości odpowiedź na postawione wyżej pytanie brzmi tak, ale nie w każdym przypadku. Otóż obecne regulacje mówią, że kwota podatku naliczonego wskazana w deklaracji podatkowej, w której ubiegamy się o przyspieszony zwrot, musi wynikać przede wszystkich z faktur dokumentujących należności, które w całości zostały zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
Warto w tym miejscu dodać, że do płatności takich można wykorzystywać tutaj jedynie rachunki bankowe zgłoszone w urzędzie skarbowym.

Wyciąg z konta bankowego do urzędu skarbowego


Z powyższym wymogiem wiąże się dodatkowy warunek. Otóż podatnik musi złożyć w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające powyższe zapłaty. Mówiąc zatem innymi słowy, musi on przedłożyć wyciąg (bądź wyciągi) z rachunku bankowego, który potwierdzi zapłaty za opisane wyżej faktury.

Kiedy dokumenty należy przedłożyć? O tym przepisy już nie mówią. Wskazują jedynie, że obowiązek taki istnieje i to bez wezwania od skarbówki. Stąd ten, kto zapomni się z niego wywiązać, zwrotu w przyspieszonym terminie może nie uzyskać. Najlepiej wyciąg z konta przedkładać tutaj zatem razem z deklaracją bądź zaraz po jej przesłaniu, aby urzędnicy nie mieli podstaw do odmowy zwrotu VAT w ciągu 25 dni.

fot. Coloures-pic - Fotolia.com

Czy kwota do przeniesienia pozbawia szybszego zwrotu VAT?

Kwota VAT do przeniesienia nie może być zbyt duża, aby ubiegać się o przyspieszony zwrot VAT. Jednocześnie urząd skarbowy nie może odmówić zwrotu w tym terminie tej części zwrotu, która przypada na kwotę do przeniesienia.


Faktury do 15 tys. zł mogą być zapłacone bądź niezapłacone


Od powyższej zasady występują oczywiście odstępstwa. Pierwsze z nich odnosi się do należności, które w powyższy sposób nie zostały uregulowane. Takie mogą wystąpić, jednakże ich wysokość nie może przekroczyć 15 tys. zł.
Uwaga! - ustawodawca mówi nie o kwocie podatku a fakturach dokumentujących należności, gdy łączna wartość tych należności nie przekracza 15.000 zł.
Stąd należy sumować kwoty brutto faktur, które nie zostały zapłacone przelewami. Jeżeli ich wartość nie przekroczy limitu 15.000 zł, podatnik prawo do przyspieszonego zwrotu VAT zachowuje, o ile oczywiście spełni pozostałe warunki.

Co jest przy tym niezwykle ważne - w tym przypadku nie musi być spełniony warunek zapłaty. Mieszczą się tutaj zatem faktury, których podatnik:
  • nie opłacił w ogóle
  • nie opłacił za pośrednictwem rachunku bankowego , tylko w inny sposób (np. zapłacił gotówką)
  • uregulował w inny sposób (chociażby poprzez kompensatę).

Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule: Niezapłacone faktury uprawniają do zwrotu VAT w terminie 25 dni!

Kwota do przeniesienia


Gdy w danym okresie rozliczeniowym wychodzi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, podatnik może albo wykazać ją do zwrotu na rachunek bankowy albo też przenieść do rozliczenia w kolejnej deklaracji i - przykładowo w tej następnej deklaracji wystąpić o zwrot podatku.

Czy w przypadku wystąpienia kwoty do przeniesienia podatnik może obecnie starać się o zwrot VAT w ciągu 25 dni? Tak, ale z pewnymi obostrzeniami.

Otóż obowiązujące od 2017 r. przepisy regulujące przyspieszony zwrot VAT mówią, że aby o niego się ubiegać, kwota podatku do przeniesienia z poprzedniej deklaracji podatkowej nie może przekroczyć 3.000 zł. Co przy tym niezwykle ważne - tutaj także nie mówi się nic o uregulowaniu zapłaty za faktury, z których taka nadwyżka wynika.

A czy organ podatkowy może pozbawić podatnika prawa do zwrotu VAT w ciągu 25 dni w tej części, w jakiej przypada on na kwotę do przeniesienia z poprzedniej deklaracji podatkowej?
Przepisy podatkowe nic o takim ograniczeniu nie mówią. Wskazują jedynie, że aby ubiegać się o zwrot w tak krótkim terminie, kwota do przeniesienia nie może przekroczyć wskazanego limitu. Stąd prawidłowym zdaje się być podejście, iż urząd skarbowy, który zabrania podatnikowi zwrotu VAT w ciągu 25 dni w części przypadającej na kwotę do przeniesienia, działa w sprzeczności z obecnymi regulacjami.

Podsumowanie


Warunków zwrotu VAT w ciągu 25 dni jest obecnie więcej (chociażby konieczność rozliczania tego podatku przez 12 poprzednich miesięcy), niemniej powyżej skupiliśmy się na kwestiach budzących największe kontrowersje.

Po analizie przepisów można stwierdzić, iż obecnie nie wszystkie faktury zakupowe muszą być zapłacone, aby przyspieszony zwrot VAT w ciągu 25 dni otrzymać (co było konieczne w starym stanie prawnym), z drugiej jednak strony nałożono większe wymogi formalne i dokumentacyjne. Wcześniej bowiem przelewem musiały być regulowane jedynie transakcje, których wartość przekraczała 15 tys. euro (powstawał tutaj przy tym spór, jak rozliczać kompensaty). Reszta mogła być regulowana w sposób dowolny. Obecnie łączne należności z danego okresu, które nie są regulowane przelewem, nie mogą przekroczyć limitu 15.000 zł.
Ponadto wcześniej nie występowało żadne ograniczenie co do wysokości wykazywanej kwoty do przeniesienia z poprzedniej deklaracji VAT. Obecnie ta nie może być wyższa niż 3.000 zł.

Niespełnienie chociażby jednego z nowych warunków, czyli płacenie za faktury z rachunków bankowych innych, niż zgłoszone fiskusowi, przekroczenie limitu wartości transakcji nieregulowanych przelewami czy też kwoty do przeniesienia, jak też nieprzedłożenie urzędnikom wyciągów bankowych - skutkuje pozbawieniem prawa do ubiega się o zwrot VAT w ciągu 25 dni.

Warto też pamiętać, że organy podatkowe mają prawo kontrolować podatników, czy ci są uprawnieni do otrzymania zwrotu w tak krótkim terminie i w uzasadnionych przypadkach przedłużać termin zwrotu.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.