eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Kodeks karny czyli jak za faktury VAT dostać więzienia 25 lat

Kodeks karny czyli jak za faktury VAT dostać więzienia 25 lat

2017-03-03 12:54

Kodeks karny czyli jak za faktury VAT dostać więzienia 25 lat

25 lat więzienia za wystawienie fikcyjnej faktury VAT © HasanEROGLU - Fotolia.com

01 marca 2017 r. mamy nie tylko nową administrację celno-skarbową, ale także nowe - surowsze kary za przestępstwa skarbowe. Obecnie już nie tylko kodeks karny skarbowy określa kary dla nierzetelnych podatników, ale także kodeks karny. Jak nietrudno się domyślić, kary z tego drugiego są dużo bardziej dotkliwe. Swym zakresem obejmują jednak wyłącznie przestępstwa związane z fałszowaniem faktur.
Resort Mateusza Morawieckiego z początkiem marca 2017 r. uruchomił Krajową Administrację Skarbową z nowymi uprawnieniami dla kontrolujących, zaś resort Zbigniewa Ziobry nowy system kar dla przestępców skarbowych, określony w kodeksie karnym.

Przestępstwo skarbowe przed prokuratorem


I tak do kodeksu karnego trafiła definicja faktury (art. 115 §14a k.k.), zgodnie z którą jest to dokument, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

To oczywiście tylko wstęp do kolejnych nowych przepisów kodeksu karnego. Ustawodawca uznał bowiem, że kary określone w kodeksie karnym skarbowym za przestępstwa skarbowe są stanowczo za łagodne w określonych przypadkach. Dlatego też postanowił je zaostrzyć. A najlepszym narzędziem (zdaniem prawodawcy) dla powyższego jest kodeks karny, który jak najbardziej w tego typu przestępstwach można stosować.

Fałszowanie faktur - art. 270a Kodeksu karnego


Pierwsza kara tyczy się sprawców, którzy w celu użycia za autentyczną, podrabiają lub przerabiają fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używają.

Sprawcy tacy podlegają karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
Przepis ten odnosi się do podmiotów, którzy fałszują faktury zakupowe, w celu osiągnięcia korzyści podatkowych bądź mają w swojej dokumentacji faktury sfałszowane. Co ciekawe - w przytoczonej regulacji nic się nie mówi o wartości „lewych” faktur.

fot. HasanEROGLU - Fotolia.com

25 lat więzienia za wystawienie fikcyjnej faktury VAT

Od marca 2017 r. państwo ma nową broń na oszustów podatkowych. W skrajnych przypadkach będą oni osadzani w więzieniu nawet na okres 25 lat.


Podanie nieprawdy na fakturze - art. 271a Kodeksu karnego


Druga kara tyczy się sprawców, którzy wystawiają fakturę bądź faktury, zawierające należności, których łączna wartość jest znaczna, poświadczając w ten sposób nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takich faktur używa.

Sprawca taki podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Przepis ten odnosi się do podmiotów, którzy wystawiają „lewe” faktury sprzedaży. W tej regulacji pojawia się wartość „lewych” faktur. Stosuje się go jedynie wówczas, gdy wartość ta jest znaczna.
Znaczna wartość zaczyna się od 200 000 złotych.

W odróżnieniu od kodeksu karnego skarbowego (który poszczególne wartości odnosi do wartości uszczuplenia podatkowego - czyli samej kwoty podatku), kodek karny przy określaniu wartości czynu zabronionego, mówi o wartości brutto faktury (w zakresie kar za przestępstwa skarbowe).
Jeżeli opisani sprawcy w art. 270a lub 271a dopuszczają się powyższych czynów wobec faktury (faktur) zawierającej kwotę należności ogółem, której wartość przekracza pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia takiego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu - podleg karze pozbawienia wolności na czas niekrótszy niż 3 lata. Maksymalny okres takiej kary może natomiast wynosić 15 lat (co wynika z części ogólnej kodeksu karnego określającego wykaz kar i ich surowość (art. 32 w zw. z art. 37).

Mienie wielkiej wartości zaczyna się od 1 mln zł. Jak zatem nietrudno policzyć pięciokrotność tej kwoty to 5 mln złotych.

Natomiast w przypadku mniejszej wagi, sprawca czynu podlega tutaj grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

25 lat więzienia za fałszowanie faktur


Za opisane wyżej przestępstwa można też dostać dużo cięższe kary. Wszystko zależy od ich wartości.
Otóż sprawcy dopuszczający się po wyższych przestępstw wobec faktury (bądź faktur) zawierającej (-ych) kwotę należności ogółem, której wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości (czyli 10 mln złotych), podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 5 lat (do 15 lat) albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

W przypadku mniejszej wagi sprawca opisanych czynów podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
Dodatkowo w razie skazania za opisane wyżej przestępstwa sprawca musi liczyć się z orzeczeniem kary grzywny finansowej w wysokości do 3000 stawek dziennych.

Warto też pamiętać, że w określonych przypadkach sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary bądź odstępuje od jej wymierzenia.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: