eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › JPK i podatek od sprzedaży detalicznej bublem prawa podatkowego 2016

JPK i podatek od sprzedaży detalicznej bublem prawa podatkowego 2016

2017-03-05 09:06

JPK i podatek od sprzedaży detalicznej bublem prawa podatkowego 2016

Klauzula obejścia prawa podatkowego bublem roku 2016 © andranik123 - Fotolia.com

Rok 2016 przyniósł wiele zmian w prawie podatkowym. Jedne z nich dla podatników były korzystne - inne wręcz przeciwnie. Rządzący po raz kolejny postanowili głębiej sięgnąć do portfeli przedsiębiorców oraz nasilić kontrole. Z drugiej strony usunięto niektóre buble prawne, które wprowadzono kilka lat wcześniej.
Znane są wyniki XIII edycji rankingu przepisów podatkowych „BUBLE I HITY PODATKOWE 2016”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce oraz redakcję miesięcznika „Doradca Podatkowy” na podstawie propozycji i ocen podatników i przedsiębiorców.

Ranking prowadzony jest rokrocznie nieprzerwanie od 2004 roku. Kryterium wyróżnienia dla HITU jest zazwyczaj korzyść dla podatnika lub przedsiębiorcy płynąca z zastosowania danego rozwiązania lub jego pozytywny wpływ na prowadzenie działalności i na życie podatnika, dla BUBLA zaś – perspektywa ich utrudnienia wskutek absurdalności lub niejasności wprowadzonego rozwiązania legislacyjnego. Spośród nowości podatkowych w 2016 r. uwagę respondentów zwróciły:

Buble


1. Wdrażanie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Stopniowo i z problemami podmioty gospodarcze obejmowane są obowiązkiem przekazywania postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, oraz comiesięcznego przekazywania postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Klauzula generalna przeciwko unikaniu opodatkowania i opinie zabezpieczające.

Nowy przepis Ordynacji podatkowej przewiduje, że „czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie będzie skutkować osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny”.

3. Prewspółczynnik w VAT.

Od początku 2016 r. ustawa o VAT wskazuje sposoby wyliczania tzw. preproporcji (prewspółczynnika) przy odliczaniu VAT w przypadku podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi i z czynnościami niepodlegającymi podatkowi.

4. Podatek od sprzedaży detalicznej.

Ustawa z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej weszła w życie 1 września 2016 r. Podstawę opodatkowania podatkiem stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł. Jednak Komisja Europejska zakwestionowała stawki podatku (0,8% i 1,4%) i Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru tego podatku do końca 2016 r., ale deklarację PSD-1 w tym czasie trzeba składać. Z kolei na cały rok 2017 r. zapłatę podatku wyłączy ustawa zmieniająca.

fot. andranik123 - Fotolia.com

Klauzula obejścia prawa podatkowego bublem roku 2016

W 2016 r. do Ordynacji podatkowej wprowadzono przepisy, które mają ukrócić kolejne możliwości dopuszczalnej do tej pory optymalizacji podatkowej.5. Przesuwanie terminu wejścia w życie ustawy o administracji podatkowej.

W ustawie przewidziano m.in. pomoc asystentów dla rozpoczynających działalność mikrofirm, centra obsługi podatników oraz centralizację systemu informacji podatkowej. Wpierw wejście w życie nowych przepisów przesunięto na 1 lipca 2016 r., potem na 1 stycznia 2017 r., ale w związku z wejściem w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej - nie będą one obowiązywały w ogóle.

Hity


1. Uchylenie konieczności korekt przychodów i kosztów w przypadku zatorów płatniczych.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw uchyliła z początkiem 2016 r. przepisy ustawy o PIT (art. 24d) i ustawy o CIT (art. 15b) dotyczące kasowego rozliczenia „przeterminowanych” faktur w podatkach dochodowych. Zgodnie z tymi przepisami, istniał obowiązek dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów.

2. Uregulowanie zasad dokonywania korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów (na bieżąco).

Ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów wprowadziła w podatkach dochodowych rozwiązanie polegające na tym, że fakty mające wpływ na korektę przychodów lub kosztów uzyskania przychodów, które nastąpiły w późniejszym okresie rozliczeniowym, nie są rozpoznawane ze skutkiem „wstecz" (ex tunc), lecz rozliczane są w bieżącym okresie rozliczeniowym. Nowe przepisy są stosowane odpowiednio także do korekty odpisów amortyzacyjnych.

3. Wątpliwości rozstrzygane na korzyść podatnika.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja po¬datkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do przepisów Ordynacji podatkowej, wyrażoną expressis verbis, zasadę, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.

4. Obniżone odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.

Od 1 stycznia 2016 r. podatnicy zapłacą tylko połowę zwykłej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, które sami skorygują (w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia pierwotnej deklaracji) i uregulują w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty (stawka obniżona). Natomiast podatnicy VAT i akcyzy, których na błędzie złapie kontrola podatkowa lub ujawni to urząd w toku czynności sprawdzających, zapłacą od 2016 roku aż 150% normalnej stawki odsetek za zwłokę (stawka podwyższona).

5. Tzw. ulga B+R w PIT i CIT.

Ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności wprowadziła z dniem 1 stycznia 2016 r. prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.