eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Towary handlowe w darowiźnie bez kosztów uzyskania przychodu

Towary handlowe w darowiźnie bez kosztów uzyskania przychodu

2017-03-06 12:28

Towary handlowe w darowiźnie bez kosztów uzyskania przychodu

Otrzymana darowizna nie trafia do kosztów uzyskania przychodu © hacohob - Fotolia.com

Jeżeli nabycie towarów czy wyposażenia następuje nieodpłatnie, np. w drodze darowizny, nie towarzyszy mu poniesienie kosztu. Brak odpłatności decyduje tutaj o niemożliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości takich towarów handlowych i wyposażenia - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 15.05.2013 r. nr IPTPB1/415-86/13-4/MAP.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 2008 r., opodatkowaną na zasadach ogólnych. Na potrzeby podatku dochodowego zaprowadzona została podatkowa księga przychodów i rozchodów.

W przyszłości zainteresowany chciałby otrzymać od swojego ojca hurtownię materiałów budowlanych i hydraulicznych - nieodpłatnie w formie darowizny. Przedmiotem darowizny będą tutaj zarówno środki trwałe, jak i wyposażenie oraz towary handlowe.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy wartość otrzymanych towarów handlowych stanowić będzie dla niego koszty uzyskania przychodów? Czy kosztami takimi będzie wartość otrzymanego wyposażenia? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Interpretacja pojęcia „koszty uzyskania przychodów” zawartego w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, prowadzi do wniosku, że podatnik ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wszelkich wydatków, pod warunkiem że:
• są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów,
• są to koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
• nie są wydatkami wymienionymi w art. 23 ust. 1 ustawy.

fot. hacohob - Fotolia.com

Otrzymana darowizna nie trafia do kosztów uzyskania przychodu

Otrzymane w darowiźnie od rodziny towary handlowe nie trafią do kosztów podatkowych, zaś przychód w chwili sprzedaży będą stanowić. Przy takich darowiznach nie ma bowiem "poniesienia kosztu".


Kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie, czy też zachowanie źródła przychodów. Koszty ponoszone przez podatnika należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu.

Według definicji „kosztu” zawartej w Słowniku języka polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN, pojęcie to oznacza – sumę pieniędzy wydatkowanej na kupno lub opłacenie czegoś, natomiast definicja „kosztów” z tegoż słownika oznacza nie co innego jak – nakłady, wydatki poniesione przez przedsiębiorstwo w celu wytworzenia (nabycia) określonego produktu.

Zauważyć jednocześnie należy, że przepis art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwia zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji gdy został on poniesiony przez podatnika. (...)

W przypadku Wnioskodawcy nabycie towarów handlowych i wyposażenia nastąpi w drodze darowizny. Nie będzie zatem miało charakteru odpłatnego. W związku z tym nie nastąpi również „poniesieniu kosztu”. Z tego względu – przy tym sposobie nabycia – brak odpłatności decyduje o niemożności zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wartości przedmiotowych towarów handlowych oraz wyposażenia.

Zatem mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż skoro nabycie towarów handlowych oraz wyposażenia nastąpi w drodze darowizny (nieodpłatnie) – to wartość przedmiotowych towarów handlowych i wyposażenia nie będzie mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, ponieważ nie została spełniona jedna z przesłanek wynikająca z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, tj. wymóg poniesienia kosztu.(...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: