eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Przekazanie 1% podatku dla wybranej OPP w PIT za 2016 r.

Przekazanie 1% podatku dla wybranej OPP w PIT za 2016 r.

2017-03-07 11:56

Przekazanie 1% podatku dla wybranej OPP w PIT za 2016 r.

Jak podzielić się swoim podatkiem? © shake_pl - Fotolia.com

Każdy, kto składa roczne zeznanie podatkowe i wykazuje w nim podatek należy, może przekazać 1% jego wartości na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Taka pomoc potrzebującym nic podatnika nie kosztuje, zaś obowiązki związane z przekazaniem odpowiednich kwot zostały przerzucone na urzędy skarbowe.
1% - taką wartością podatku należnego wykazanego w rocznym PIT podatnicy mogą „swobodnie dysponować”. Swoboda ta polega na jego przekazaniu wybranej organizacji pożytku publicznego. Nie może to być jednak organizacja dowolna, a jedynie taka, która znalazła się w odpowiednim wykaże.

Wykaz organizacji pożytku publicznego


1 proc. swojego podatku podzielić można się jedynie z tymi organizacjami, które znalazły się na specjalnie przygotowanym w tym celu wykazie. Wykaz prowadzi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. O tym jakie OPP mogą być ujęte w ww. wykazie oraz o zasadach jego prowadzenia, decydują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Redakcja serwisu eGospodarka.pl popierając inicjatywę dzielenia się swoim podatkiem z organizacjami pożytku publicznego, na podstawie udostępnionego na stronie BIP resortu pracy wykazu opracowała bezpłatną wyszukiwarkę, w której dane organizacji, z którymi podatkiem można się podzielić, zostały zamieszczone. Wyszukiwarka ta znajduje się tutaj: Organizacje pożytku publicznego (OPP).

Warunki przekazania 1% podatku na rzecz OPP


Obowiązki podatników, w zakresie przekazaniem 1% podatku wybranej OPP, zostały ograniczone do minimum, zaś większość czynności z tym związanych wykonają organy podatkowe. Otóż Naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania, przekazuje na rzecz wybranej OPP, kwotę nieprzekraczającą 1% podatku należnego wynikającego:
  • z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
  • z korekty zeznania, o którym mowa wyżej, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Jak owy wniosek wygląda? Jest to nic innego, jak wskazanie w składanym zeznaniu podatkowym (albo jego korekcie) jednej OPP poprzez podanie jej numeru KRS oraz kwoty, która ma zostać przekazana - w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego. Wnioskowaną kwotę do przekazania zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół. Jeżeli podatnik się pomyli i wskaże wartość wyższą, naczelnik urzędu skarbowego dokona jej ograniczenia do przysługującego limitu.

To pierwszy warunek przekazania pieniędzy przez skarbówkę. Drugim jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Warto jednak nadmienić, że fiskus przekaże 1% podatku, jeżeli nasza zaległość podatkowa nie będzie przekraczać trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (czyli 8,80 zł).

fot. shake_pl - Fotolia.com

Jak podzielić się swoim podatkiem?

1% podatku dochodowego nie musi trafić do fiskusa. Podatnicy mogą postanowić o przekazaniu go organizacjom pożytku publicznego.


Warunek numer trzy to złożenie rocznego rozliczenia w odpowiednim terminie. I tak zeznanie podatkowe musi być złożone w ustawowym terminie (przypomnijmy że termin to w zależności od składanego formularza: ostatni dzień stycznia albo ostatni dzień kwietnia roku następującego po tym, który jest rozliczany; dla zdecydowanej większości podatników jest to 30 kwiecień - chyba że będzie to dzień wolny od pracy - wówczas termin ten przesuwa się na najbliższy dzień roboczy).
Spóźnienie się chociażby o jeden dzień skutkować będzie utratą prawa do przekazania 1% podatku na rzecz OPP.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku korekt złożonych zeznań podatkowych. Przede wszystkim należy pamiętać, że również w nich można przekazać 1% dla OPP, bądź zmienić pierwotną dyspozycję. Aby wniosek taki był ważny, korekta musi trafić do urzędu skarbowego w ciągu miesiąca licząc od upływu terminu przewidzianego dla złożenia zeznania rocznego.
Wymienione trzy warunki należy spełnić łącznie, aby urząd skarbowy przekazał organizacji pożytku publicznego 1% podatku.

Przekazanie 1% podatku OPP przez naczelnika urzędu skarbowego


Naczelnik urzędu skarbowego nie przekazuje kwoty 1% podatku należnego na rzecz OPP od razu po złożeniu rozliczenia przez podatnika. Przepisy wprost regulują, w jakim okresie powinien on tego dokonać. I tak przekazanie organizacjom należnego im 1% podatku następuje w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe. Pieniądze są oczywiście przelewane na rachunek bankowy podany przez OPP. Przekazywana kwota jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

Dodatkowo urząd skarbowy właściwy według siedziby OPP, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje OPP zbiorczą informację o:
  • danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu oraz
  • wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji,
  • przeznaczeniu kwoty przez OPP (cel szczegółowy)
- jeżeli sami zainteresowani w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania wyrazili zgodę na przekazanie OPP takich danych lub wskazali cel szczegółowy (z czego znakomita większość podatników zdaje się korzystać).

Kiedy urząd nie przekaże pieniędzy wybranej OPP?


Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz OPP jeżeli
  1. organizacja nie podała numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% podatku lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy;
  2. organizacja została usunięta z wykazu;
  3. podatnik we wniosku o przekazanie 1% podatku podał numer KRS organizacji, którego nie zawiera wykaz.

Uprawnieni do podzielenia się swoim podatkiem


Jak zostało to już wyżej podkreślonych, każdy podatnik miał być uprawniony do podzielenia się swoim podatkiem z wybraną organizacją pożytku publicznego bez względu na to, czy podatek ten był rozliczany na zasadach ogólnych czy w formach zryczałtowanych. W rzeczywistości jednak nie każdemu jest to dane.

Otóż swoim podatkiem mogą podzielić się ryczałtowcy, płacący podatek wg skali podatkowej, czy stawki liniowej, jak też grający na giełdzie czy rozliczający się ze sprzedaży prywatnych nieruchomości i praw majątkowych (a którzy w związku z tym są zobowiązani do złożenia rocznego PIT-a).
Wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej OPP znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego, czyli PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.

Prawa do przekazania 1% podatku zostali natomiast pozbawieni kartowicze. Nie składają oni bowiem zeznania rocznego, a jedynie informację o wysokości odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku ustalonego przez urząd skarbowy.

1% także od nierezydentów


Podatnicy mający w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy (tzw. nierezydenci), a składający zeznanie podatkowe w trakcie roku podatkowego, również mogą podzielić się swoim podatkiem. Wybierają oni organizację pożytku publicznego z wykazu określonego za poprzedni rok podatkowy.

Oceń

2 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.