eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Urząd skarbowy nie przekaże zwrotu VAT na podatek od nieruchomości

Urząd skarbowy nie przekaże zwrotu VAT na podatek od nieruchomości

2017-03-30 12:27

Urząd skarbowy nie przekaże zwrotu VAT na podatek od nieruchomości

Zaliczenie zwrotu VAT na poczet innych zobowiązań podatkowych © shake_pl - Fotolia.com

Zwrot z tytułu podatku VAT nie musi trafić bezpośrednio na rachunek bankowy podatnika, który o niego występuje. Może on bowiem zostać zaliczony na poczet powstałych zaległości podatkowych czy też zobowiązań podatkowych. Czy możliwe jest takie zagospodarowanie zwrotu pomiędzy różnymi organami?
Wykazanie kwoty VAT do zwrotu skutkuje co do zasady tym, że pieniądze te - w określonym terminie są przelewane na konto bankowe podatnika zgłoszone w urzędzie skarbowym. Tak się jednak dzieje pod warunkiem, że podatnik nie posiada zaległości podatkowych.
Zgodnie z art. 76 w zw. z art. 76b §1 Ordynacji podatkowej, zwrot podatku podlega zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Jeżeli zatem podatnik posiada w urzędzie skarbowym zaległości podatkowe i wykazuje zwrot z tytułu VAT, ten w pierwszej kolejności zostanie wykorzystany na poczet pokrycia tych zaległości wraz z należnymi od nich odsetkami za zwłokę (liczonymi do dnia złożenia deklaracji, w której wystąpiono o zwrot). Działanie takie organ podatkowy podejmie z własnej inicjatywy. Nie jest tutaj konieczny wniosek podatnika.

Sam zainteresowany może też zawnioskować o zaliczenie kwoty zwrotu na poczet uregulowania bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych (gdy ten oczywiście nie jest wykorzystywany do uregulowania zaległości podatkowych). Z powyższego podatnicy często korzystają, poprzez zaliczenie takiego zwrotu (w całości lub części) na poczet uregulowania zaliczek na podatek dochodowy czy w innych przypadkach. Tutaj wniosek podatnika do takiego sposobu rozliczenia zwrotu jest już wymagany.

Podatki nie są jednakże płacone tylko do urzędu skarbowego. Część z nich (chociażby podatek od nieruchomości, środków transportowych) jest przypisany do organów jednostek samorządu terytorialnego. Stąd powstaje pytanie, czy na mocy art. 76 w zw. z art. 76b §1 Ordynacji podatkowej podatnik może wnosić o to, aby wykazany zwrot z tytułu podatku VAT został zaliczony na poczet np. podatku od nieruchomości należnego innemu organowi?

fot. shake_pl - Fotolia.com

Zaliczenie zwrotu VAT na poczet innych zobowiązań podatkowych

Zwrot VAT może być zaliczony na poczet innych zobowiązań podatkowych, ale w ramach jednego urzędu. Nie można natomiast wnosić do skarbówki o przekazanie tego podatku do gminy tytułem zapłaty podatku od nieruchomości.


Sprawa okazała się na tyle skomplikowana, że jej rozstrzygnięciem zajął się Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmioosobowym (uchwała z dnia 27.03.2017 r. sygn. akt I FPS 9/16).
NSA uznał, że artykuł 76 §1 w związku z art. 76 b§ 1 Ordynacji podatkowej nie daje podstawy do zaliczenia przez naczelnika urzędu skarbowego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych, do których określenia czy ustalenia właściwy jest organ jednostki samorządu terytorialnego.

Niestety na chwilę obecną nie zostało jeszcze opublikowane uzasadnienie do podjętej uchwały, zaś sędziowie nie byli jednogłośni. Jak donosi „Rzeczpospolita”, przepisy w obecnym kształcie nie uprawniają naczelnika urzędu skarbowego do zaliczenia nadwyżki VAT na poczet zobowiązań podatkowych, dla których właściwy jest inny organ (jednostki samorządu terytorialnego).

Za powyższym przemawia m.in. to, że organy muszą z urzędu przestrzegać swojej właściwości miejscowej, zaś omawiana instytucja zaliczenia zwrotu jest jedną z form poboru daniny skutkująca wygaśnięciem zobowiązania. Do poboru danin są natomiast uprawnione jedynie te organy, która są ich beneficjentami.

Ponadto długi czas, który upłynąłby pomiędzy złożeniem wniosku o zaliczenie zwrotu a faktyczną wpłatą na konto odpowiedniego organu jednostki samorządu terytorialnego zdaje się ingerować w samodzielność finansową tej ostatniej. Nie można też zapominać, że postanowienie o zaliczeniu zwrotu ma charakter aktu administracyjnego, a nie jest jedynie operacją arytmetyczną.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.