eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Wydatki na udział w pogrzebie jako koszty uzyskania przychodów

Wydatki na udział w pogrzebie jako koszty uzyskania przychodów

2017-04-21 12:51

Wydatki na udział w pogrzebie jako koszty uzyskania przychodów

Wieniec na pogrzeb pracownika © alisseja - Fotolia.com

Wydatki ponoszone na zakup wieńców pogrzebowych, nekrologów, kondolencji czy transportu pracowników uczestniczących w pogrzebie, gdy dotyczą pracowników, byłych pracowników (emerytów, rencistów) oraz najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika - mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Takie stanowisko wnioskodawcy potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 06.02.2017 r. nr 1462-IPPB6.4510.604.2016.2.SO.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółki wchodzące w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej, w związku ze śmiercią swoich pracowników, czy byłych pracowników oraz najbliższych członków ich rodzin, ponoszą wydatki na zakup http://www.podatki.egospodarka.pl/133864,Odliczenie-VAT-wieniec-pogrzebowy-tak-kwiaty-na-Dzien-Kobiet-nie,1,69,1.html wieńców pogrzebowych>, nekrologów umieszczanych w prasie, kondolencji i inne związane z udziałem w uroczystościach pogrzebowych (np. koszt transportu pracowników uczestniczących w pogrzebie).

Wydatki te są finansowane z bieżących środków obrotowych spółek. Udział w uroczystościach pogrzebowych jest wyrazem szacunku dla pracownika, podziękowania za pracę i włożony wkład w tworzenie firmy i uzyskiwane przychody, wzmacnia więzi pomiędzy pracownikami. Wśród załogi wzrasta poczucie wartości oraz przynależności do kultury organizacji danej spółki.

Zadano pytanie, czy takie wydatki mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

„(...) Na wstępie Wnioskodawca zwraca uwagę na fakt, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.; dalej: „ustawa o CIT”; w dacie złożenia wniosku aktualny Dz. U. z 2016 r., poz. 188, z późn. zm. – przyp. organu) „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1”.

fot. alisseja - Fotolia.com

Wieniec na pogrzeb pracownika

Spółka, która ponosi wydatki w związku z uczestnictwem w pogrzebie pracownika (wieniec, dojazd, nekrolog itp.), może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.


Mając na uwadze powyższą definicję należy stwierdzić, że aby dany wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodu, spełnione muszą zostać łącznie następujące warunki:
1. wydatek musi zostać poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym dany wydatek nie musi mieć bezpośredniego przełożenia na konkretny przychód osiągnięty przez podatnika, lecz wystarczające jest, aby jego poniesienie było uzasadnione związkiem wydatku z prowadzoną przez podatnika działalnością;
2. wydatek musi zostać poniesiony i musi być wydatkiem definitywnym – przez co należy rozumieć, że w ostatecznym rozrachunku musi on być pokryty z zasobów majątkowych podatnika;
3. wydatek nie może zostać wymieniony wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów zawartych w zamkniętym katalogu takich wydatków wskazanym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

W odniesieniu do kosztów ponoszonych na zakup wieńców pogrzebowych, nekrologów umieszczanych w prasie, kondolencji i innych kosztów związane z udziałem w uroczystościach pogrzebowych pracowników, byłych pracowników, czy też członków ich rodzin, wskazuje się w doktrynie, iż są to koszty, które co prawda nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością, ale zapewne mają z nią związek pośredni.

Tego rodzaju wydatki są wydatkami zwyczajowo przyjętymi i wręcz nieuniknionymi w naszej kulturze. W przypadku śmierci pracownika, czy też byłego pracownika, Spółka kierując się zasadami współżycia społecznego w dowód uznania dla byłego pracownika upamiętnia ten fakt, np. poprzez złożenie wieńca, zamieszczenie nekrologu, czy kondolencji. Takie zachowanie jest wyrazem szacunku dla pracownika, podziękowania za pracę i włożony wkład w istnienie Firmy i uzyskiwane przez nią przychody, wzmacnia więzi pomiędzy pracownikami, przez co wzrasta ich poczucie wartości oraz przynależności do pracodawcy. Tak np. wskazano w interpretacji z dnia 19 grudnia 2013 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, znak: IPTPB3/423-359/13-4/GG.

Z kolei ze stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2015 r., znak: ILPB3/4510-1-436/15-2/KS, wynika, że zasadniczo wszystkie wydatki na rzecz pracowników, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jako mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i uzyskiwanymi przychodami. W ramach wydatków na rzecz pracowników mieszczą się nie tylko „standardowe” wydatki ponoszone przez pracodawcę (takie jak koszty wynagrodzeń zasadniczych, dodatki z tytułu godzin nadliczbowych, różnego rodzaju nagrody itp.), ale stosowne świadczenia związane z istniejącym aktualnie stosunkiem pracy.

Zdaniem organu podatkowego, w ramach tych wydatków mieszczą się wydatki poniesione na zakup wieńców, wiązanek pogrzebowych, publikacji nekrologów, kondolencji w prasie, delegacji związanych z udziałem przedstawicieli pracodawcy w uroczystościach pogrzebowych w związku ze śmiercią pracownika. Odpowiednie zachowanie pracodawcy jest wyrazem szacunku dla pracownika, podziękowania za pracę i włożony wkład w tworzenie zakładu i uzyskiwane przychody, wzmacnia więzi pomiędzy pracownikami, ma określone działanie motywacyjne, a tym samym pośrednio wpływa na poziom osiąganych przychodów.

W kontekście stanu faktycznego przedstawionego na wstępie, Wnioskodawca wskazał, że wydatki związane z zakupem wieńców pogrzebowych, nekrologów umieszczanych w prasie, kondolencji i inne związane w szczególności z udziałem w uroczystościach pogrzebowych, w tym np. koszty transportu pracowników uczestniczących w pogrzebie, ponoszone w związku ze śmiercią pracownika, byłego pracownika (emeryta, rencisty) oraz najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika (emeryta, rencisty) są celowe i efektywne z punktu widzenia interesów i funkcjonowania Wnioskodawcy. Wydatki te mają ewidentny i łatwo dostrzegalny wpływ na źródła przychodów w Spółce poprzez ich zachowanie lub zabezpieczenie. Wydatki na rzecz pracowników co do zasady są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jako mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i uzyskanymi przychodami oraz nie są wymienione w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodu.

Tak więc w ramach tych wydatków, w ocenie Wnioskodawcy, mieszczą się wszelkie świadczenia związane z istniejącym aktualnie lub uprzednio stosunkiem pracy, w tym także wydatki poniesione ze środków obrotowych na zakup wieńców pogrzebowych, nekrologów umieszczanych w prasie, kondolencji i inne związane w szczególności z udziałem w uroczystościach pogrzebowych, w tym np. koszty transportu pracowników uczestniczących w pogrzebie, ponoszone w związku ze śmiercią pracownika lub byłego pracownika (emeryta, rencisty). Co więcej, jednym z podstawowych kanonów polskiej kultury i powszechnie przyjętą normą zwyczajową jest praktyka upamiętniania zmarłych. W przypadku śmierci pracownika czy też byłego pracownika, Wnioskodawca kierując się elementarnymi zasadami współżycia społecznego jest w obowiązku, w dowód uznania dla zasług pracownika/byłego pracownika, upamiętnić tę okoliczność poprzez złożenie wieńca na grobie zmarłego, czy też wykupu nekrologu lub umieszczenia kondolencji w prasie. W ocenie Spółki taka praktyka podwyższa poziom motywacji pracowników, jako że wzrasta poczucie wartości oraz przynależności pracownika do kultury organizacji, co w efekcie przyczynia się do osiągania przychodu.

Reasumując, wydatki ponoszone przez Spółkę na zakup wieńców pogrzebowych, nekrologów, kondolencji i innych związanych z udziałem w uroczystościach pogrzebowych (np. koszt transportu pracowników uczestniczących w pogrzebie), jeżeli dotyczą pracowników, byłych pracowników (emerytów, rencistów) oraz najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika (emeryta, rencisty) zdaniem Wnioskodawcy, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.