eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Oszukałeś Skarb Państwa? - stracisz majątek ostatnich 5 lat

Oszukałeś Skarb Państwa? - stracisz majątek ostatnich 5 lat

2017-04-26 13:10

Oszukałeś Skarb Państwa? - stracisz majątek ostatnich 5 lat

Utrata majątku za przestępstwa (skarbowe) © serikbaib - Fotolia.com

Kary dla przestępców rosną. W Dzienniku Ustaw z 2017 r. pod pozycją 768 opublikowana została nowelizacja m.in. kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego, która przewiduje naprawdę duże kary dla określonych nadużyć. Stracić będzie można dorobek aż z 5 lat poprzedzających przestępstwo.
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeksy karny oraz niektórych innych ustaw, bo to o niej mowa, została ogłoszona 12 kwietnia 2017 r. W życie wchodzi natomiast po upływie 14 dni od jej ogłoszenia - czyli już jutro. Co przepisy zmieniają?

W kodeksie karnym zwiększa się katalog przepadku przedmiotów. I tak do tej pory sąd orzekał o przepadku przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa, a w wypadkach wprost określonych w ustawie, także o przepadku przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa (albo ich równowartości). Przepadkowi podlegają także korzyści majątkowe pochodzące z przestępstwa.

Po zmianach do ustawy trafi nowy art. 44a, który mówi, że w przypadku skazania za przestępstwo, z którego sprawca osiągnął (w tym także pośrednio) korzyść majątkową znacznej wartości, sąd może orzec przepadek przedsiębiorstwa sprawcy, gdy to służyło popełnieniu przestępstwa lub ukryciu osiągniętej z niego korzyści.
Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 złotych.

Mało tego. Nowelizacja przewiduje, że sąd będzie mógł orzec tutaj przepadek przedsiębiorstwa także nienależącego do sprawcy, jeżeli to służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści, a jego właściciel chciał, aby przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści albo, przewidując taką możliwość, na to się godził.

W nowej regulacji przewidziano także pewne odstępstwa od tak drastycznych kar.

fot. serikbaib - Fotolia.com

Utrata majątku za przestępstwa (skarbowe)

W kwietniu zmieniają się przepisy karne oraz karne skarbowe. Więcej przypadków będzie objętych przepadkiem mienia. W skrajnych sytuacjach straci się też prowadzoną firmę.


Na tym jednak nie koniec. Rozszerza się katalog korzyści majątkowych, które podlegają przepadkowi. Nowelizacja zakłada, że korzyścią popełnioną z przestępstwa będą także pożytki z rzeczy lub praw stanowiących tę korzyść.

Przestępcy będzie też można zabrać więcej.
Obecnie w przypadku skazania za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął korzyść majątkową znacznej wartości zakłada się, że mienie, które sprawca objął we władanie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł w czasie popełnienia przestępstwa lub po jego popełnieniu, do chwili wydania chociażby nieprawomocnego wyroku, stanowi korzyść uzyskaną z popełnienia przestępstwa, chyba że sprawca lub inna zainteresowana osoba przedstawi dowód przeciwny. A korzyść taka, o czym mowa była już wcześniej, podlega przepadkowi.

Ustawodawca uznał jednak, że regulacja ta jest zbyt pobłażliwa i postanowił sięgnąć do majątku nabytego dużo wcześniej- 5 lat wcześniej.
Znowelizowany art. 45 §2 Kodeksu karnego wskazuje, że
W razie skazania za przestępstwo, z którego popełnienia została osiągnięta, chociażby pośrednio, korzyść majątkowa znacznej wartości, albo przestępstwo, z którego została lub mogła zostać osiągnięta, chociażby pośrednio, korzyść majątkowa, zagrożone karą pozbawienia wolności, której górna granica jest nie niższa niż 5 lat, lub popełnione w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa za korzyść uzyskaną z popełnienia przestępstwa uważa się mienie, które sprawca objął we władanie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł w okresie 5 lat przed popełnieniem przestępstwa do chwili wydania chociażby nieprawomocnego wyroku, chyba że sprawca lub inna zainteresowana osoba przedstawi dowód przeciwny

Mało tego, jeżeli zebrane dowody będą wskazywać, że w razie skazania zostałby orzeczony przepadek, sąd może go orzec także w razie śmierci sprawcy, umorzenia postępowania z powodu jego niewykrycia, a także w przypadku zawieszenia postępowania w sprawie, w której nie można ująć oskarżonego albo oskarżony nie może brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby.

Kodeks karny skarbowy


Sankcje zmieniają się także w kodeksie karnym skarbowym - chociaż ten, na szczęście, przepadku przedsiębiorstwa w dalszym ciągu nie przewiduje.

1. Przepadek przedmiotów nienależących do sprawcy.
Art. 31 §1a Kodeksu karnego skarbowego przewiduje (w obecnym kształcie), że sąd może orzec przepadek przedmiotów (w postaci narzędzi lub innych przedmiotów stanowiących mienie ruchome, które służyło lub było przeznaczone do popełnienia przestępstwa skarbowego), niebędących własnością sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach przewidywała albo mogła przewidzieć, że mogą one służyć lub być przeznaczone do popełnienia przestępstwa skarbowego.
Po nowelizacji przepadek będzie mógł być orzeczony także wówczas, gdy wskazana wyżej osoba (czyli co do zasady właściciel) mogła takie ich wykorzystanie chociażby przewidzieć przy zachowaniu ostrożności wymaganej w danych okolicznościach.

Również tutaj dodano regulację, że za korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia przestępstwa skarbowego (podlegającą przepadkowi) będą traktowane także pożytki z rzeczy lub praw stanowiących tę korzyść.

2. Przepadek przedmiotów do 5 lat wstecz sprzed przestępstwa
Kodeks karny skarbowy w art. 33 §2 przewiduje, że w przypadku skazania za przestępstwo skarbowe, z którego to popełnienia sprawca osiągnął (w tym także pośrednio) korzyść majątkową dużej wartości (przypomnijmy że duża wartość to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia; w 2017 r. jest to zatem 1 mln zł), mienie, które sprawca objął we władanie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł w czasie popełnienia przestępstwa skarbowego lub po jego popełnieniu, do chwili wydania chociażby nieprawomocnego wyroku, jest traktowane jako korzyść majątkowa uzyskana z popełnienia przestępstwa skarbowego, chyba że sprawca lub inna zainteresowana osoba przedstawi dowód przeciwny.
Taka korzyść majątkowa ulega przepadkowi poprzez orzeczenia przez sąd środka karnego. Dodajmy, że w razie niemożności orzeczenia środka karnego przepadku korzyści majątkowej orzeka się środek karny ściągnięcia jej równowartości pieniężnej (art. 33 §1 Kodeksu karnego skarbowego).

Po zmianach, podobnie jak w Kodeksie karnym, także i tutaj przepadek będzie sięgał 5 lat wstecz. Dodatkowo rozszerzono katalog podmiotów, którzy będą przepadkowi podlegać.
Po nowelizacji przepis ten będzie wskazywał, że
W razie skazania za przestępstwo skarbowe, z którego popełnienia sprawca osiągnął, chociażby pośrednio, korzyść majątkową dużej wartości, albo przestępstwo skarbowe, z którego sprawca osiągnął lub mógł osiągnąć, chociażby pośrednio, korzyść majątkową, zagrożone karą pozbawienia wolności, której górna granica jest wyższa niż 3 lata, lub popełnione w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego za korzyść uzyskaną z popełnienia przestępstwa uważa się mienie, które sprawca objął we władanie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł w okresie 5 lat przed popełnieniem przestępstwa skarbowego do chwili wydania chociażby nieprawomocnego wyroku, chyba że sprawca lub inna zainteresowana osoba przedstawi dowód przeciwny.

Także i tutaj śmierć sprawcy, czy choroba (w tym psychiczna) nie uchroni przed przepadkiem. Jeżeli bowiem zebrane dowody będą wskazywać, że w razie skazania zostałby orzeczony przepadek, sąd może go orzec także w przypadku śmierci sprawcy, umorzenia postępowania z powodu niewykrycia sprawcy, a także w przypadku zawieszenia postępowania w sprawie, w której nie można ująć oskarżonego albo oskarżony nie może brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby (nowy art. 43a Kodeksu karnego skarbowego).

Reasumując ustawodawca istotnie zaostrza kary dla przestępców. Przedsiębiorstwo (to należy rozumieć zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) to nieczęsto dorobek całego życia. Nadto zakładanie, że wszystko, co nabyliśmy w ostatnich 5 latach przed popełnieniem przestępstwa, właśnie jemu służyło, też jest bardzo daleko idące (wprawdzie można dowodzić, że było inaczej, niemniej - no właśnie, obowiązek dowodu został tutaj przerzucony na „oskarżonego” co zdaje się nie powinno mieć miejsca).
Dochodzi też do tego możliwość przepadku uzyskanych korzyści w czasie, kiedy w zasadzie możliwość obrony (czyli dowodzenia, że te nie mają nic wspólnego z przestępstwem) jest istotnie ograniczona (czy to z uwagi na śmierć danej osoby i walkę przed sądem przez spadkobierców czy też jej chorobę).

Zobacz także


Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.