eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Podatek CIT: Nowe obowiązki dotyczące Country-by-Country Reporting

Podatek CIT: Nowe obowiązki dotyczące Country-by-Country Reporting

2017-05-10 12:57

Podatek CIT: Nowe obowiązki dotyczące Country-by-Country Reporting

Country-by-Country Reporting: kary za brak dokumentacji podatkowej © prachid - Fotolia.com

Dnia 4 kwietnia 2017 roku weszła w życie Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej zwana: Ustawa). Ustawa ta wprowadza kompleksowe regulacje dotyczące międzynarodowej wymiany informacji podatkowych w ramach jednego aktu prawnego. Ustawa ta nakłada m.in. obowiązek powiadamiania administracji państwowej o tym, która jednostka należąca do dużej wielonarodowej grupy kapitałowej będzie składać raport Country-by-Country Reporting (dalej: CBCR) oraz w jakim państwie.
Od 2016 roku zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące raportowania country-by-country, które uregulowane były w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ich przeniesienie do nowej Ustawy miało na celu uregulować wszelkie zagadnienia dotyczących wymiany informacji podatkowych między państwami w jednym akcie.
Przepisy Ustawy rozszerzają obowiązek składania raportu CBCR. Obowiązek przekazywania informacji o jednostkach, które wchodzą w skład grupy podmiotów powiązanych dotyczy podmiotów z grupy kapitałowej, które prowadzą działalność transgraniczną, sporządzają sprawozdanie finansowe oraz takich których skonsolidowane przychody za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 750 mln EUR.

Informacje o grupie przekazywane są drogą elektroniczną Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 12 miesięcy od zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego. W przypadku roku obrotowego, który zaczyna się po 31 grudnia 2015 roku, ale przed 1 stycznia 2017 roku powiadomienie powinno być złożone w ciągu 10 miesięcy od ostatniego dnia tego roku obrotowego. Aczkolwiek w momencie rozpoczęcia roku obrotowego z dniem 1 stycznia 2016 roku powiadomienie winno być złożone do końca października 2017 roku.

fot. prachid - Fotolia.com

Country-by-Country Reporting: kary za brak dokumentacji podatkowej

W 2017 r. weszła nowa ustawa określająca obowiązki w zakresie Country-by-Country Reporting, czyli raportowania fiskusowi o podmiotach powiązanych w różnych krajach. Sprawdź czy i Ciebie dotyczą nowe regulacje jak i kary sięgające nawet 1 mln zł za nieprawidłowości w tym zakresie.


Ponadto obowiązkiem przygotowania i złożenia CBCR objęte są również jednostki nie będące jednostką dominującą, posiadające siedzibę bądź zarząd w Polsce lub prowadzące w Polsce działalność przez zagraniczny zakład jeśli:
  • jednostka dominująca nie ma obowiązku składania raportu w państwie siedziby lub zarządu,
  • państwo siedziby lub zarządu jednostki dominującej zawiesiło automatyczną wymianę informacji o grupach podmiotów z powodów innych niż dopuszczone przez odpowiednie umowy międzynarodowe,
  • organy państwa siedziby bądź zarządu jednostki dominującej nie zawarły z Polską odpowiedniej umowy dotyczącej wymiany informacji w ciągu 12 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego.

Okoliczności te skutkują złożeniem przez taką jednostkę CBCR w Polsce. Zgodnie z art. 84 ust. 2 i 4 Ustawy obowiązek ten nie wystąpi w sytuacji kiedy grupa wyznaczyła już inną jednostkę z grupy w celu zrealizowania obowiązku sporządzenia CBCR.

Ustawa wprowadza również kary pieniężne na jednostki należące do grupy podmiotów które nie wywiązują się z obowiązków zawartych w Ustawie. Kara pieniężna nakładana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji może sięgnąć wartości do 1 mln PLN. Wysokość kary pieniężnej uzależniona jest od rodzaju i zakresu naruszenia obowiązków, dotychczasowej działalności jednostki i jej możliwości finansowych.

Ponadto Ustawa wprowadza do ustawy Kodeks karny skarbowy art. 80d który stanowi, iż „Kto, działając w imieniu lub interesie podatnika, wbrew przepisom ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, składa nieprawdziwą informację dla celów informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych”. Powyższy przepis wszedł w życie z dniem 1.05.2017 roku.

Opisywana Ustawa wprowadza również regulacje dotyczące automatycznej wymiany informacji o grupie podatników oraz o interpretacjach podatkowych oraz decyzjach w sprawie cen transakcyjnych. Zgodnie z przepisami Ustawy Szef Administracji Skarbowej w ciągu 15 miesięcy od zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego przekazuje otrzymane informacje odpowiednim organom tych państw członkowskich. Informację o wydanych interpretacjach indywidualnych, opiniach zabezpieczających lub decyzjach w zakresie porozumień dotyczących ustalania cen transakcyjnych Szef Administracji Skarbowej przekazuje właściwemu organowi państwa członowego.

Opisywana Ustawa i zawarte w niej dodatkowe obowiązki dla podatników stanowią kolejny przykład zaostrzenia przepisów w celu walki z uchylaniem się od opodatkowania i unikaniem opodatkowania na skalę międzynarodową, a tym samym ograniczenia zjawiska „przerzucania” dochodu pomiędzy podmiotami powiązanymi mającymi siedziby w różnych krajach. Celem Ustawy jest zwiększenie dostępności międzynarodowych organów podatkowych do informacji dotyczących transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, zwiększenie kontroli w zakresie transakcji międzynarodowych oraz zwiększanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

W związku z wejściem w życie nowej Ustawy, podatnicy w pierwszej kolejności powinny pamiętać o tym, aby sprawdzić czy jako grupa podlegają obowiązkowi sporządzania CBCR oraz ustalić, kto w grupie jest odpowiedzialny za przygotowanie wymaganych informacji. Kluczowe znaczenie dla podatnika powinna mieć jednak świadomość o konieczności powiadomienia organów podatkowych, jaki podmiot i w którym państwie jest odpowiedzialny za raportowanie.

Marcin Zarzycki
Doradca Podatkowy, Partner

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: