eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › TSUE: Części samochodowe można sprzedawać na VAT marża

TSUE: Części samochodowe można sprzedawać na VAT marża

2017-05-19 13:20

TSUE: Części samochodowe można sprzedawać na VAT marża

Części samochodowe © Kalinowski Łukasz

Firma zajmująca się recyklingiem samochodów, która skupuje takie pojazdy (wycofane z eksploatacji) od osób fizycznych, a następnie sprzedaje wymontowane z nich części samochodowe, może stosować procedurę marży. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie C-471/15.
Sprawa dotyczyła duńskiego przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem samochodowym, które to m.in. sprzedawało części używane pochodzące z wycofanych z eksploatacji i zdemontowanych samochodów, nabywanych od osób fizycznych. Firma części te chciała sprzedawać w procedurze marży, jako że spełniały one definicję „towarów używanych”. Niestety takiego sposobu postępowania nie poparł duński organ administracyjny, zaś tamtejszy sąd zawiesił postępowanie i zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym zmierzającym do ustalenia, czy używane części pochodzące z pojazdu samochodowego wycofanego z eksploatacji, nabytego od osoby fizycznej przez przedsiębiorstwo zajmujące się recyklingiem samochodowym i przeznaczone do odsprzedaży, jako części zamienne, stanowią "towary używane" (o których mowa w art. 311 ust. 1 pkt 1 Dyrektywy 2006/112/WE), wskutek czego dostawy tego rodzaju części dokonane przez podatnika - pośrednika są objęte zakresem procedury marży.

Zdaniem TSUE


Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, iż zgodnie z art. 311 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2006/112/WE, "towary używane" oznaczają rzeczowy majątek ruchomy nadający się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub po naprawie, inny niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie lub antyki, jak również inny niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne określone przez państwa członkowskie.
TSUE podkreślił też, że z tego przepisu nie wynika, jakoby w jego rozumieniu z pojęcia towarów używanych wykluczony był rzeczowy majątek ruchomy nadający się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub po naprawie pochodzący z innego towaru, w którym był on wmontowany jako część jego struktury. Okoliczność, że dany towar będący składnikiem innego towaru zostanie od niego odłączony, nie podważa kwalifikacji tego odłączonego towaru jako „towaru używanego”, o ile może on zostać ponownie użyty „w aktualnym stanie lub po naprawie”.

Wymagane jest tutaj tylko, aby towar zachował funkcje, którymi dysponował w stanie nowości, i aby mógł być w związku z tym w dalszym ciągu używany w obecnym stanie lub po naprawie.

Zdaniem Trybunału powyższe ma zastosowanie właśnie w przypadku części samochodowych odłączonych od pojazdu samochodowego wycofanego z eksploatacji, o ile nawet po odłączeniu od tego pojazdu zachowują one funkcje, które posiadały w stanie nowości i mogą być w związku z tym użyte ponownie w tych samych celach.

fot. Kalinowski Łukasz

Części samochodowe

Opodatkowana marżą może być także sprzedaż części wymontowanych z samochodów wycofanych z eksploatacji, a kupionych od osób prywatnych.


Taka interpretacja jest zgodna z podstawową zasadą ustanowioną w motywie 5 dyrektywy 2000/53, wedle której odpady samochodowe, które obejmują między innymi składniki i materiały samochodów wycofanych z eksploatacji, powinny być ponownie użyte i poddane procesom odzysku.
TSUE nie podzielił przy tym argumentu, że kwalifikacja jako „towar używany” wymaga tutaj identyczności pomiędzy towarem zakupionym a sprzedanym (co nie ma miejsca w przypadku zakupu samochodów i sprzedaży do nich używanych części zamiennych).

Trybunał podkreślił, że pojazd samochodowy składa się z zespołu części, które zostały zmontowane i które mogą zostać odłączone i odsprzedane w aktualnym stanie lub po naprawie.
Dlatego właśnie części pochodzące z pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji stanowią „towary używane” w rozumieniu art. 311 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2006/112, w związku z czym dostawy tego rodzaju części dokonane przez podatnika-pośrednika są objęte zakresem zastosowania procedury marży.

Co z określeniem ceny zakupu?


Rząd duński zwrócił przy tym uwagę, że zastosowanie opodatkowania marży nie jest możliwe z uwagi na trudności w ustaleniu ceny zakupu każdej z wymontowanej części.

Zdaniem TSUE jednakże ewentualne trudności praktyczne przy stosowaniu procedury marży nie mogą uzasadnić wykluczenia pewnych kategorii podatników-pośredników z owej procedury, gdyż możliwość tego rodzaju wykluczenia nie została przewidziana przepisami dyrektywy. Podstawa opodatkowania określona w ramach procedury marży powinna wynikać z księgowości w sposób umożliwiający sprawdzenie, że wszystkie warunki stosowania tej procedury zostały spełnione.

Ponadto w celu uproszczenia poboru podatku i po konsultacji z Komitetem ds. VAT państwa członkowskie mogą postanowić, że dla niektórych transakcji lub niektórych kategorii podatników-pośredników podstawę opodatkowania w odniesieniu do dostaw towarów podlegających procedurze marży, do których stosuje się taką samą stawkę VAT, stanowi całkowita marża zdefiniowana w art. 318 dyrektywy 2006/112.
W związku z tym TSUE uznał, że art. 311 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że części używane pochodzące z pojazdu samochodowego wycofanego z eksploatacji, nabytego przez przedsiębiorstwo zajmujące się recyklingiem samochodowym od osoby fizycznej i przeznaczone do odsprzedaży jako części zamienne stanowią „towary używane” w rozumieniu tego przepisu, w związku z czym dostawy tego rodzaju części dokonane przez podatnika-pośrednika są objęte zakresem zastosowania procedury marży.

Wyrok ten, choć wydany dla innego państwa, ma niebagatelne znaczenie dla polskich podatników (i tutaj bowiem może być stosowany). Dotychczas bowiem polskie organy podatkowe również uważały, że musi być znana cena zakupu, aby zastosowania opodatkowanie marży, przez co wykluczona jest ona w przypadku sprzedaży części wymontowanych z innych urządzeń.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: