eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Korekta VAT od sprzedaży: stawka 23% zamiast odwrotnego obciążenia

Korekta VAT od sprzedaży: stawka 23% zamiast odwrotnego obciążenia

2017-05-23 13:51

Korekta VAT od sprzedaży: stawka 23% zamiast odwrotnego obciążenia

Kiedy korekta odwrotnego obciążenia © Andrey Popov - Fotolia.com

Sprzedaż wyrobów stalowych, złomu, niektórych zespołów komputerowych i innej elektroniki, a także złota itp. czy też wykonywanie usług budowlanych - w określonych warunkach podlegają opodatkowaniu w ramach odwrotnego obciążenia. Jeżeli sprzedawca (bądź usługodawca) naliczył na wystawionej fakturze nieprawidłowo VAT, powinien sporządzić do niej korektę. Pytanie tylko, kiedy korektę taką ma u siebie rozliczyć?
Odwrotne obciążenie, czyli metoda, przy której obowiązek rozliczenia VAT należnego (od sprzedaży) jest przeniesiony na nabywcę, występuje nie tylko w obrocie zagranicznym ale i krajowym. Odwrócony VAT stosuje się do sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT oraz usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.
Oczywiście aby procedurę tę stosować, muszą być spełnione pewne dodatkowe przesłanki. Szerzej o nich można przeczytać m.in. w artykułach:
- W 2017 r. odwrotne obciążenie w VAT na usługi budowlane
- Zakup i sprzedaż towaru/produktu z odwrotnym obciążeniem
- Dane na fakturze VAT dokumentującej odwrotne obciążenie
- MF wyjaśnia: mechanizm odwrotnego obciążenia w podatku VAT.

Dodajmy też, że sprzedaż w ramach odwrotnego obciążenia należy, obok deklaracji VAT, wykazywać także w informacji podsumowującej dla obrotu krajowego (VAT-27).
Informacje takie od 2017 r. należy składać obowiązkowo za okresy miesięczne i wyłącznie w postaci elektronicznej.

O błędy i pomyłki w rozliczeniu takich transakcji obecnie nie trudno, czego przyczyną może być chociażby nieprawidłowa kwalifikacja danego towaru czy usługi w grupowaniu PKWiU. Ponadto przy usługach budowlanych trzeba pamiętać, że odwrócony VAT stosuje się jedynie wówczas, gdy podatnik świadczy swoje usługi jako podwykonawca. Zleceniodawca natomiast nie zawsze raczy firmę budowlaną o swoim statusie powiadomić.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Kiedy korekta odwrotnego obciążenia

Jeżeli nieprawidłowo naliczono VAT do sprzedaży objętej odwrotnym obciążeniem - tę należy skorygować. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że korektę tę należy rozliczać w dacie zdarzenia pierwotnego.


Z reguły na fakturach, które powinny dokumentować czynności objęte odwróconym VAT, podatek ten (wskutek błędów) jest nieprawidłowo naliczany. Gdy strony transakcji zorientują się o powstałej nieprawidłowości, muszą ją naprawić. W jaki sposób? Poprzez wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę. Wówczas to wartość faktury na ogół „maleje” o naliczony wcześniej nieprawidłowo podatek (czy to wg stawki podstawowej czy też stawki obniżonej w wysokości 8%, którą stosuje się w budownictwie mieszkaniowym).

Jak jednak sprzedawca powinien taką korektę faktury u siebie rozliczyć?

Co mówią przepisy?


Regulacje ustawy o VAT zdają się tutaj być sprzeczne ze sobą. Z jednej strony mamy bowiem art. 29a ust. 10 i następne ustawy regulujące kwestię korygowania VAT należnego i wskazujące, że sprzedawca, aby obniżyć VAT należny w swoich rozliczeniach musi dysponować potwierdzeniem odbioru faktury korygującej przez nabywcę.
Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się jedynie w przypadku:
  1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
  2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
  3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
  4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Czy wyżej mówi się o korektach dotyczących odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym? Nie. W związku z tym, z uwagi na to, że na fakturze pierwotnej wykazano błędnie VAT, wydawać by się mogło, że z rozliczeniem korekty tego błędu trzeba czekać tak długo, aż podatnik otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę (ustawodawca przy tym zabrania dokonania korekty wstecznej po otrzymaniu takiego potwierdzenia; mówiąc w pewnym uproszczeniu, rozliczamy ją w bieżącej deklaracji).

Z drugiej strony mamy art. 101a ustawy o VAT odnoszący się do informacji podsumowujących w obrocie krajowym. Te przepisy mówią z kolei, że jeżeli w informacji stwierdzono błędy, podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie jej korektę. Informacja taka zawiera z jednej strony dane podmiotu, na rzecz którego sprzedaż towaru czy usługi miała miejsce, z drugiej zaś ich wartość.

Tutaj zatem ustawodawca zdaje się nam sugerować, że jeżeli w pierwotnie złożonej informacji stwierdzamy błędy, powinniśmy ją skorygować. A tak właśnie jest w przypadku towarów czy usług, w stosunku do których uprzednio błędnie wykazano podatek należny zamiast odwrotnego obciążenia. Ich wartość bowiem nie weszła do takiej informacji podsumowującej, a powinna. W związku z tym należy tę informację skorygować.

Co na to organy podatkowe?


Pierwotnie fiskus wypracował stanowisko, zgodnie z którym z korektą należało się wstrzymać do momentu otrzymania potwierdzenia faktury korygującej (jako że na wystawionej fakturze została wykazana kwota podatku należnego), zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnie z dnia 31 grudnia 2014 r. , nr IBPP1/443-926/14/LSz czy Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji dnia z 23 marca 2015 r., nr IPTPP1/443-879/14-4/MW). Rozliczenia korekty należało w związku z tym dokonać na bieżąco.

Obecnie stanowisko to jednak się zmieniło. Zapewne zmianę tę wymusiły właśnie wprowadzone informacje podsumowujące w obrocie krajowym. Powinny one bowiem być zgodne ze składanymi deklaracjami VAT, zaś ujmowanie korekt w takich informacjach wstecznie, a w deklaracji VAT na bieżąco powyższe uniemożliwiało, w efekcie czego fiskus zostałby pozbawiony kontroli rozliczeń, które właśnie miały mu dać informacje podsumowujące w obrocie krajowym.

Dlatego też organy podatkowe zaczęły twierdzić, że korygowanie podatku od transakcji, której przedmiotem są towary czy usługi objęte odwrotnym obciążeniem, a wykazanego w sposób nieprawidłowy wskutek błędu lub pomyłki, należy dokonywać „wstecz", czyli korekta podatku należnego od takich transakcji powinien zostać rozliczony w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy dla dostawy towaru czy świadczenia usługi. Nie ma tutaj wymogu posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygujące. (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 10 czerwca 2016 r., nr ITPP3/4512-191/16/MD).
Zmiana podejścia organów podatkowych nastąpiła po wydaniu w 2015 r. przez Ministerstwo Finansów broszury informacyjnej na temat „Zmian w zakresie odwrotnego obciążenia” (które miały miejsce z początkiem lipca 2015 r.), w której czytamy:
Korygowanie rozliczenia podatku od transakcji, której przedmiotem są towary objęte odwróconym obciążeniem, dokonanego w sposób nieprawidłowy w wyniku błędu lub pomyłki

Korekta rozliczenia podatku w takich sytuacjach powinna być dokonana „wstecz”, co oznacza, że podatek należny od takiej transakcji powinien zostać rozliczony w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy (w miesiącu, w którym dokonana została dostawa towarów). (...)

W przedmiotowym przypadku nie ma wymogu posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: