eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju a zwolnienie z VAT

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju a zwolnienie z VAT

2017-05-24 09:41

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju a zwolnienie z VAT

Sprzedaż wysyłkowa wpływa na zwolnienie z VAT © DragonImages - Fotolia.com

Drobni przedsiębiorcy, których klientami są z reguły osoby prywatne, nie muszą rejestrować się jako podatnicy VAT czynni i rozliczać tego podatku, a korzystać z przewidzianego dla nich zwolnienia, zwanego podmiotowym. Jeżeli podatnik taki sprzedaje towar za granicę w ramach tzw. sprzedaży wysyłkowej, jej wartość wlicza się do limitu stosowania zwolnienia podmiotowego.

Pojęcie sprzedaży wysyłkowej


Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju to specyficzne uproszczenie dla podatników, którzy sprzedają swoje towary osobom prywatnym do innych krajów UE.
Pod pojęciem sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:
a) podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Zwróć uwagę
Ze sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju nie mamy do czynienia, gdy klient z innego kraju UE przyjedzie po towar i sam go przewiezie „do siebie”.

Po co wprowadzono takie rozwiązanie? Dzięki niemu, przy niewielkiej sprzedaży dla osób prywatnych w innych państwach UE polski przedsiębiorca nie musi się tam rejestrować do podatku VAT - ten rozlicza w Polsce (bądź korzysta tutaj ze zwolnienia). Co do zasady bowiem towar powinien być objęty VAT-em w państwie jego konsumpcji. Każdy kraj członkowski określił roczny limit wartości sprzedaży wysyłkowej, do osiągnięcia którego zagraniczny kontrahent nie musi się w nim rejestrować na potrzeby podatku VAT. Dla przykładu w Polsce jest to 160 000 zł - jeżeli wartość sprzedaży zagranicznej firmy na terytorium Polski (dla wskazanych wyżej w ramce podmiotów) nie przekracza tego limitu - firma taka ma wybór, gdzie opodatkuje swoją sprzedaż.

fot. DragonImages - Fotolia.com

Sprzedaż wysyłkowa wpływa na zwolnienie z VAT

Wprawdzie art. 113 ustawy o VAT mówi, że do limitu zwolnienia podmiotowego nie wlicza się m.in. wartości sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, niemniej organy podatkowe dodają tutaj, że chodzi o wyłącznie taką sprzedaż, która jest opodatkowana poza Polską.


Zwolnienie podmiotowe z VAT


Zwolnienie z podatku VAT o charakterze podmiotowym jest określone w art. 113 ustawy o VAT i przysługuje podatnikom w odniesieniu do ich sprzedaży, gdy ta nie przekraczała łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Firmy rozpoczynające działalność w trakcie roku liczą ten limit proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności w pierwszym roku podatkowym. Naturalnie przekroczenie limitu zwolnienia w trakcie roku skutkuje jego utratą z chwilą wykonania czynności, która powoduje przekroczenie limitu.

Nie wlicza się tutaj jednak całej sprzedaży. Jak wskazuje art. 113 ust. 2 ustawy o VAT, do wartości limitu nie wlicza się m.in. sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (wyjątków jest więcej, ale nas interesuje właśnie ten).

W związku z powyższym powstaje pytanie, czy podatnik, który zajmuje się wyłącznie sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju, dla której wybrał opodatkowanie w Polsce, nie będzie musiał się rejestrować do VAT nawet, gdy wartość tej sprzedaży przekroczy 200 000 zł w roku?
Organy podatkowe uważają, że jeżeli miejscem opodatkowania takiej sprzedaży jest terytorium Polski, to jej wartość należy wliczać do wskazanego wyżej limitu obrotów zwolnienia podmiotowego.

Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w interpretacji indywidualnej z dnia 28 kwietnia 2015 r., nr IPTPP2/4512-85/15-4/PRP uznał, że „(...) podatnik korzystający ze zwolnienia od podatku VAT powinien wliczyć do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy sprzedaż, która podlega opodatkowaniu na terytorium kraju. Jak wynika z okoliczności sprawy sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju do krajów należących do Unii Europejskiej, o której mowa we wniosku, podlega opodatkowaniu na terytorium kraju, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca - całkowita wartość sprzedaży w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju pomniejszona o kwotę podatku jest mniejsza od kwoty ustalonej przez dane państwa członkowskie UE. A zatem – wbrew temu co twierdzi Wnioskodawca – Zainteresowany obliczając kwotę, która określi czy będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa art. 113 ust. 1 ustawy, winien w niej uwzględnić wartość sprzedaży wysyłkowej do krajów członkowskich.

Trzeba tu zauważyć, że niewliczanie - do limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy - obrotu wynikającego ze sprzedaży wysyłkowej podlegającej opodatkowaniu poza granicami kraju ma na celu zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu tej samej transakcji, tj. w kraju, jak i w państwie przeznaczenia towaru. Natomiast wliczenie, do ww. limitu, obrotu ze sprzedaży wysyłkowej opodatkowanej na terytorium kraju ma na celu zapobieżeniu uniknięcia opodatkowania podatkiem VAT tej sprzedaży. (...)”


W podobnym tonie wypowiedział Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17.07.2014 r. nr IBPP4/443-166/14/EK wyjaśniając, że podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego powinien wliczyć do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy sprzedaż, która podlega opodatkowaniu na terytorium kraju i nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego. Zatem będzie to sprzedaż na rzecz klientów krajowych oraz ta sprzedaż wysyłkowa w części podlegająca opodatkowaniu na terytorium kraju.

Podsumowując, dokonywanie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, jeżeli ta podlega ona opodatkowaniu w Polsce, jest wliczana do obrotu uwzględnianego w limicie sprzedaży uprawniającym do zwolnienia z VAT.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: